Když v Rusku spálíte korán

Jeden devatenáctiletý kluk ve Volgogradu spálil Korán. Načež se Alex Bastrykin, předseda výboru Ruské federace,  rozhodl, že ho přemístí do vazby v Čečensku, kde se s ním bude konat veřejný proces. Příjezd eskorty se zadrženým očekávalo šedesát tisíc lidí, kteří mu provolávali smrt. V tamním vězení se nejspíš nedožije ani procesu.

Bastrykin je velká svině. Šéf vyšetřovacího výboru RF jmenovaný ještě Medveděvem, jinak Putinův spolužák z právnické fakulty v Petrohradě. Prý zpočátku nebyli bůhvíjací kámoši, Putin dělal judo a Bastrykin balet. Bastrykin byl extrovert a vedl jejich studijní okruh a Putin byl tichý, introvertní hoch. Ale znali se, což je pro Putina důležité. Jak se k němu kdo choval, když neměl moc.

V roce 2009 při bombovém útoku na rychlovlak Něvský expres z Moskvy do Petrohradu byl Alex těžce raněn. Zemřelo 28 lidí a zraněno bylo 132 dalších. Pachateli byli pochopitelně islámští teroristé. To však Alexovi nezabránilo předhodit jim dnes mladého kluka k rituální popravě.

Alexander Bastrykin

Čečensko je 700 kilometrů od Volgogradu, není zvykem přesouvat procesy do jiných měst, natož federálních republik. A jeho trestný čin podle ruského zákoníku ani nemá bůhvíjak vysokou sazbu:
_______
Článek 148. Porušení práva na svobodu svědomí a náboženského vyznání
(ve znění federálního zákona ze dne 29. 6. 2013)
1. Veřejné jednání vyjadřující zjevnou neúctu ke společnosti věřících a spáchané za účelem urážky náboženského cítění věřících
se trestá pokutou do výše tří set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až dvou let, nebo povinnými pracemi v délce až dvě stě čtyřiceti hodin, nebo povinnými pracemi v délce až jednoho roku, nebo odnětím svobody na stejnou dobu.
2. Činy uvedené v první odstavci tohoto článku, spáchané na místech zvlášť určených k provádění bohoslužeb nebo jiných náboženských obřadů a ceremonií
se trestají pokutou do výše pěti set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až tří let nebo povinnými pracemi na dobu až čtyř set osmdesáti hodin nebo povinnými pracemi na dobu až tří let nebo odnětím svobody na stejnou dobu s omezením nebo bez omezení svobody na dobu až jednoho roku.
3. nedovolené bránění činnosti náboženských organizací nebo konání bohoslužeb, jiných náboženských obřadů a slavností
se trestá pokutou do výše tří set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až dvou let, nebo povinnými pracemi na dobu až tří set šedesáti hodin, nebo nápravnými pracemi na dobu až jednoho roku, nebo zatčením na dobu až tří měsíců.
4. Činy uvedené v části třetí tohoto článku, kterých se dopustil(a):
(a) osoba, která využívá svého služebního postavení;
(b) za použití násilí nebo pohrůžky násilí;
se trestá pokutou do výše dvou set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až jednoho roku, nebo povinnými pracemi na dobu až čtyř set osmdesáti hodin, nebo nápravnými pracemi na dobu až dvou let, nebo nucenými pracemi na dobu až jednoho roku, nebo odnětím svobody na stejnou dobu se ztrátou práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti na dobu až dvou let.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme