Když se tlačí na pilu…

Není to tak dávno, co Maďarsko schválilo své zákony proti tzv. sexuální propagandě ve vzdělávání. Navzdory vágnosti samotného zákona i vyjádření politiků příznivci i odpůrci hned pochopili, že cílem je zamezit LGBT neziskovkám přednášet ve školách.

S podobnými zákony nyní přichází stále více amerických států, které však na rozdíl od Maďarska reagují na již rozlité mléko – za několik málo let vzrostl počet dětí se zájmem o změnu pohlaví o tisíce procent, a ačkoliv předešlých sto let se genderová dysforie vyskytovala více u chlapců než u dívek, dnes je poměr 80:20 ve prospěch dívek, pro což neexistuje žádné vědecké vysvětlení; a objevují se stále častěji mladí lidé, kteří záhy pochopili, že udělali fatální chybu. Příslušné kliniky ovládli aktivisté, kteří děti nikterak nevyšetřují a vůbec neberou ohled na starší průzkumy, podle nichž se u většiny dětí i skutečná genderová dysforie v pubertě rozplyne.

Intenzita, s jakou se okrajové sexuální a pohlavní preference protlačují v médiích i ve školách, má za následek, že každý šestý mladý Američan se dnes považuje za LGBT osobu. U mladých narozených v letech 1995 až 2010 také počet trans jedinců již převýšil počet leseb, což je opět v rozporu jak s dlouhými desetiletími vědeckého výzkumu této problematiky, tak s ostatními věkovými skupinami.

Na tuto situaci, stejně jako na propagaci tzv. kritické rasové teorie ve vyučování (teorie, která definuje rasismus výhradně jako nadřazenost bílých nad barevnými a věří, že americká společnost je tímto rasismem systémově prostoupená, stejně jako celá populace), začaly pochopitelně reagovat republikánské státy. A to přesto, že sama republikánská strana dnes zahrnuje řadu otevřených gayů.

Podle BBC již v současné době platí ve čtyřech amerických státech –  Louisianě, Mississippi, Oklahomě a Texasu –  zákony, které výslovně zakazují sexuální výchovu na školách nebo ji omezují na heterosexuální aktivity. V loňském roce přijaly rovněž státy Tennessee a Montana zákony, které umožňují rodičům odhlásit své děti z diskuzí o sexuální orientaci a genderové identitě.

Dalším státem, který se může do této skupiny zařadit, je Florida. Republikán Dennis Baxley navrhuje, aby školské obvody nesměly ve třídách podněcovat diskuse o sexuální orientaci nebo genderové identitě. To by se týkalo nižších ročníků a případů, kdy taková polemika není pro děti přiměřená jejich věku.

Floridský zákon jde ještě dál a dokonce by umožnil rodičům přímo žalovat školní obvody a požadovat náhradu škody, pokud se domnívají, že pedagog svým jednáním vůči jejich dítěti porušil zákon. Cílem návrhu, který je zaměřen především na kontroverzní hodiny sexuální výchovy v tomto jižanském státě, je podle jeho textu posílit základní právo rodičů na rozhodování o výchově.

Baxleyho návrh byl před několika dny schválen floridským senátním výborem pro vzdělávání, ale před předložením celému floridskému senátu a následně sněmovně reprezentantů jej musí posoudit ještě dva další výbory. V případě schválení by legislativa vstoupila v platnost 1. července a všechny související materiály školních obvodů by měly být aktualizovány do 30. června 2023.

Legislativa se setkala s podporou floridského guvernéra Rona DeSantise, který prohlásil, že nesouhlasí se zaváděním „konceptu volby pohlaví“ do škol. DeSantis je známý republikán, o němž se mluví jako o jednom z možných kandidátů na prezidenta USA. Další volba šéfa Bílého domu se uskuteční v roce 2024.

LGBT organizace zákon označují jako „rozsudek smrti“. A nemá podporu ani v Bílém domě. „Chci, aby každý člen komunity LGBTQI+ – zejména děti, kterých se tento nenávistný zákon dotkne – věděl, že je milován a přijímán přesně takový, jaký je. Stojím za vámi a moje administrativa bude i nadále bojovat za ochranu a bezpečí, které si zasloužíte,“ napsal na Twitteru prezident Joe Biden.

Navzdory snahám o zavedení povinné výuky LGBT nebo čtení pohádek muži v ženských šatech některé údaje naznačují, že tolerance vůči příslušníkům této komunity mezi Američany klesá. Vyplývá to z průzkumu, který každoročně provádí americká organizace Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD).

Studie GLAAD z roku 2019, kterou cituje i Newsweek, ukazuje, že Američané ve věku 18 až 34 let stále méně akceptují problematiku týkající se LGBT komunity.

Zjištění, že člen rodiny je gay, by podle studie z roku 2019 velmi nebo do jisté míry znepokojilo 36 procent respondentů. O rok dříve to bylo jen 29 procent. Podle výsledků by se také 39 procent účastníků průzkumu obávalo, kdyby se jejich dítě mělo ve škole učit o historii LGBT komunity, což je téměř o 10 procent více než o rok dříve. Zdá se, že extrémní tlačení na pilu má na část populace přesně opačný efekt.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!