Když Poláci a Maďaři bojují i za Prahu

Polské a maďarské veto na Evropské radě asi nebude. Rozpočet EU, včetně plánu hospodářské obnovy, vše v celkovém objemu 1,8 biliónu eur, tak bude schválen. Předsedajícím Němcům se podařilo vyjednat kompromis.

Polsko a Maďarsko tak navzdory otevřeným výhružkám, že přijdou o všechno, uspěly. Považuji za chybu, že je Češi a Slováci (na rozdíl od Slovinska) v rámci Visegradu explicitně nepodpořili. Bojovali totiž i za nás. Podmínka čerpání peněz z rozpočtu a fondů EU „dodržováním právního státu“ byla totiž formulována tak vágně a ideologicky, že by se v budoucnosti mohla obrátit i proti nám. Premiér Babiš, který má kvůli zneužívání dotací máslo na hlavě, se ale schovával za bukem. Věděl totiž, že v jeho případě by takové „podmiňování“ mohlo být oprávněné.

V čem je podstata kompromisu, který by měl být dnes večer či zítra ráno premiéry schválen? Za 1) Poláci a Maďaři napadnou „podmínku“, jak je dnes formulována, u Evropského soudního dvora. Argumentují tím, že „podmíněnost“ není v souladu s Smlouvou o EU (čl. 7), která tvoří jediný dostupný právní základ. Řízení u ESD se potáhne, možná na dva roky. Do té doby bude klid. Za 2) I potom bude mít napadený stát právo projednat rozhodování o odejmutí peněz na Evropské radě. Ta rozhoduje jednomyslně. Čili veto je možné použít i v budoucnosti. A za 3) V interpretační deklaraci dostanou Poláci a Maďaři ujištění, že posuzování „právního státu“ se nebude týkat oblastí, které nejsou upraveny společnou kompetencí (imigrace, rodinná politika, aj.). Takže gratulace do Varšavy a Budapešti. Je to úspěch. I pro nás.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS, která je členem skupiny Evropských konzervativců a reformistů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!