Když platí Saudové…

Nedávná vládní zpráva odhaluje „zakoupený“ vliv, který mají bohaté islámské státy na nejprestižnější americké univerzity a v důsledku toho na to, co si budou myslet a čemu věří a budou věřit současné i budoucí generace amerických analytiků a politiků.

Zpráva ministerstva školství USA vydaná 20. října 2020 uvádí, že více než třetina z téměř 20 miliard dolarů získaných americkými univerzitami ze zahraničních darů a smluv mezi lety 2014 a 2020 nebyla nikdy zveřejněna tak, jak to vyžaduje federální zákon, jmenovitě „§ 117 zákona o vysokých školách z roku 1965“ (Higher Education Act of 1965), který musí americké vzdělávací instituce dodržovat.

Mezi těmito „dary“ byly více než 3 miliardy dolarů od Kataru, který je hlavním sponzorem Muslimského bratrstva; více než 1,1 miliardy dolarů od hlavního propagátora „radikální“ islámské ideologie Saúdské Arábie; a téměř 1,5 miliardy dolarů od Číny.

Podle zprávy ministerstva školství USA:

„Někteří z těchto zahraničních dárců jsou vůči Spojeným státům nepřátelští a své investice (tj. ‚dary a smlouvy‘) investují do rozšíření své ‚měkké moci‘, krádeže výsledků citlivého a chráněného výzkumu a šíření své propagandy. Ministerstvo školství USA je velmi znepokojeno důkazy, které naznačují, že získávání zahraničních finančních zdrojů americkými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi není náležitě vyváženo a účinně kontrolováno. V tomto odvětví chybí institucionální kontrolní mechanismy, které by smysluplně měřily možná rizika a zabývaly se ohrožením, které daný vztah, dárce nebo zahraniční podnik pro USA představují.“

Tato nová zpráva navazuje na dřívější průzkum. V březnu 2019 se konala třídenní konference o válce v Gaze, který se nedá označit jinak, než jako festival nenávisti, který izraelské jednání označil jako genocidu a přirovnával k holocaustu.  Konference byla sponzorován Centrem pro Střední východ a islámská studia na Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill (UNC) a Konsorciem Dukeovy univerzity a Univerzity Severní Karolíny (Duke-UNC) pro studia Středního východu. Po tomto „happeningu“ vyzvalo ministerstvo školství v dopise ze dne 29. srpna 2019 Konsorcium Duke-UNC, aby přestalo zneužívat federální granty k prosazování svých „ideologických priorit“.

V dopise se praví:

„Zdá se, že výuka v Konsorciu Duke-UNC pro studia Středního východu není vyvážená, protože nabízí jen mizivý počet programů, zaměřených na historickou diskriminaci, které čelily a v současnosti stále čelí náboženské menšiny na Středním východě včetně křesťanů, Židů, Bahá’ístů, jezídů, Kurdů, Drúzů a dalších. Ve vašich vzdělávacích aktivitách pro studenty a učitele základních a středních škol je rovněž kladen značný důraz na pochopení pozitivních aspektů islámu, zatímco zaměření na pozitivní aspekty křesťanství, judaismu nebo jakéhokoliv jiného systému náboženství nebo víry na Středním východě ve vaší výuce naprosto postrádáme. Tato nevyváženost je znepokojující.“

Podobná zpráva z roku 2018 například zjistila, že „elitní americké univerzity dostaly od Saúdské Arábie v letech 2011 až 2017 dary a dotace přesahující půl miliardy dolarů.“ Již v roce 2005 obdržely Georgetownská a Harvardská univerzita po 20 milionech dolarů „na podporu islámských studií ve svých kampusech“.

Zde vyvstává otázka: Proč by země, jako je Saúdská Arábie, usilovaly o to, aby se staly předními finančními podporovateli svobodných umění na amerických univerzitách? Připomeňme si, že třeba Saúdská Arábie zachází se ženami jako s movitým majetkem, učí muslimy nenávidět všechny nemuslimy, zatýká a mučí křesťany, protože se například „spikli k oslavě Vánoc“ a má elitní policejní jednotky zaměřené na zadržování čarodějnic a čarodějů.

Zdá se, že odpověď je jasná – zahraniční dárci chtějí ovlivňovat to, co se studenti učí o Středním východě a o islámu. V této poslední zprávě ministerstva školství USA vydané 20. října 2020 jsou vyjádřeny obavy například ohledně Centra pro muslimsko-křesťanské porozumění, které založil princ Al-Valíd bin Talál na Georgetownské univerzitě. Tyto obavy jsou paradigmatem podobných obav a stojí za to je podrobně citovat:

„Centrum by mohlo prosazovat islámskou ideologii způsobem, který by bagatelizoval opozici, ohrožoval akademickou integritu a nepřístojně ovlivňoval budoucí státní zaměstnance v USA. Centrum bylo již v minulosti kritizováno za to, že se klamně označilo za pluralitní. ‚Křesťanská studia‘ byla podle kritiků v případě tohoto centra ‚zavádějícím pojmenováním‘, protože tam nebyli křesťané nijak zastoupeni. Další obavy se týkají saúdské infiltrace elitní americké vzdělávací instituce, která je obecně známá tím, že dodává své absolventy do státních a vládních služeb. Tyto obavy jsou naprosto opodstatněné, protože Saúdové oznámili, že jejich finanční dary ‚jsou podmíněny‘ jmenováním konkrétní osoby prvním ředitelem této nové instituce. Tato strategie vázání finančních darů na konkrétní osobu (v tomto případě orientalisty Johna Esposita) je velmi znepokojující, protože by mohla umožnit zahraniční vládě mít nepřiměřený vliv na pracovní náplň tohoto Centra.“

„Tento dar umožnil vládě Saúdské Arábie, aby prostřednictvím legitimní západní instituce, jako je Georgetownská univerzita, propagovala na Západě svoji verzi narativu o islámské společnosti.“

„Vláda Saúdské Arábie svými penězi úspěšně ovlivňuje myšlení a rozhodování činitelů americké zahraniční politiky. Vláda Saúdské Arábie významně investovala do šíření svých ideologických názorů na Georgetownské univerzitě a několika dalších amerických akademických institucích. Princ Al-Valíd bin Talál podpořil značnými finančními částkami také nová střediska islámských studií na Cambridgeské a Edinburské univerzitě ve Velké Británii. Princ Al-Valíd má za sebou kontroverzní politickou minulost, která zahrnuje také antisionismus a nabídku štědrých odměn pilotům saúdského letectva, kteří prováděli nálety na cíle v Jemenu.“

„Dohoda prince Al-Valída s Georgetownskou univerzitou je příkladem toho, jak mohou cizí peníze podporovat světonázor konkrétní země v rámci amerických akademických institucí. Tento vliv nebyl řádně objasněn americkým daňovým poplatníkům, jak požaduje § 117 výše uvedeného zákona.“

Zatímco si tyto univerzity z těchto zahraničních finančních „darů“ nahrabaly miliardy bez toho, že by je zveřejnily, tak jejich fungování závisí na přímých a nepřímých dotacích amerických daňových poplatníků, včetně federálních studentských půjček, které americké vysokoškolské absolventy zatěžují ohromným dluhovým břemenem, uvádí zpráva. „Důkazy naznačují, že rozhodování těchto vysokoškolských institucí všeobecně nekoresponduje se závazky vůči daňovým poplatníkům ani s americkými národními zájmy, bezpečností a hodnotami.“

Ve všech oblastech života je vzdělání indikátorem potenciálu úspěchu; jeho opak, nevědomost – nebo co je ještě horší, lživá indoktrinace – je indikátorem potenciálního selhání. Důvodem, proč je americká zahraniční politika na Středním východě tradičně víceméně katastrofální, může být částečně i to, že politici, jejich poradci a analytici, na které spoléhají, jsou produktem vzdělávacích programů sponzorovaných z peněz dárců vůči Spojeným státům nepřátelských.

Raymond Ibrahim je autor knih Crucified Again: Exposing Islam’s New War in Christians (Znovu ukřižován: Odhalení nové války muslimů proti křesťanům) a Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West (Meč a turecká šavle: Čtrnáct století války mezi islámem a Západem), významný spolupracovník Gatestone Institute a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman při Fóru pro Blízký východ (Middle East Forum).

Po dohodě přebíráme ze stránek Gatestone institute

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!