Kdo vlastně může volit?

Prezident Trump rozehrál důležitou hru. Úspěch by mohl Američanům konečně přinést naplnění základního pravidla zastupitelské demokracie: Jeden volič, jeden hlas. Zatím však prohrává. V USA se totiž neví, kolik je přesně voličů a na řadě míst lze volit bez dokladu totožnosti. To se Trump snaží změnit, ale demokraté jsou proti – nelegální přistěhovalci totiž patří k jejich voličům.
 
Demokraté tvrdí, že pokud bude v dotazníku při sčítání lidu otázka občanství, odradí to od účasti při sčítání legální i nelegální přistěhovalce. Nejvyšší soud USA takovou argumentaci přijal a zakázal, aby se v dotazníku otázka občanství objevila.
 
K čemu všemu je sčítání nutné…
 
Sčítání lidu v USA je velká věda a jeho výsledek je důležitý i v rámci volebního klání o Bílý dům. Výsledky sčítání lidu se dále používají k rozdělování pevného počtu křesel ve Sněmovně reprezentantů mezi jednotlivé státy, dále slouží k určení přerozdělení cca 900 mld. USD (cca 21 bil. Kč) výdajů na veřejné služby a také k tvorbě hranic volebních okrsků. Zkrátka, všechny normální Američany zajímá, kolik žije v USA lidí, kde žijí, jaké mají pohlaví, věk, apod.
 
Zašumělo to v Demokratické straně, když prezident Donald Trump 21. července vydal nařízení Ministerstvu obchodu USA, které sčítání provádí, aby vykonalo jeho příkaz tak, aby bylo zřejmé, kolik obyvatel žije v každém státě USA. Obyvatelem se podle tohoto příkazu výslovně rozumí každá osoba mající občanství USA a osoba trvale a legálně zdržující se na území USA. Jinak řečeno, do počtu obyvatel nebudou zahrnuty ty osoby, které se na území USA zdržují nelegálně. Ač se nám, Čechům vychovaným v německé pozitivistické právní škole, pozdává takové nařízení jako rozumné, jinak je tomu ve Spojených státech a u příznivců Demokratické strany obzvlášť. Tam panuje hysterie, poněvadž „nelegálové“ tvoří významnou skupinu voličů Demokratické strany. Demokraté tento příkaz (memorandum) považují dokonce za protiústavní.
 
Problematický je ponejvíce samotný příkaz. Ten vlastně nařizuje (také) spočítat nelegální přistěhovalce. To provést nelze. Už loni v červenci narazil prezident Trump na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který konstatoval, že při sčítání lidu se nesmí sčítací komisař ptát na občanství. Jak jinak mají úředníci obyvatele spočítat, to soud však nenaznačil.
 
Federální vláda je podle ústavy povinna jedenkrát za deset let spočítat obyvatele USA. Primárním účelem sčítání lidu je určení, kolik křesel získá každý stát ve Sněmovně reprezentantů a také státům slouží pro určení hranice volebních okrsků (gerrymandering).
 
Zvládnou si černoši zařídit řidičák…?
 
S tím souvisí i problematika průkazů totožnosti, resp. voličských průkazů. Situace je stát od státu různá, někde může volit každý, kdo přijde. Jinde, zejména v tradičních republikánských státech, je výkon volebního práva bližší naší přísné úpravě, která má za cíl znemožnit opakovanou volbu nebo volbu osobou, která k tomu není oprávněna (není dospělá, není občanem) a tím eliminovat možnost zkreslení volebního výsledku. Demokraté tvrdí, že jde o projev rasismu a zdůvodňují to tím, že černoši to mají dál na úřady a nezvládnou si průkaz totožnosti zařídit (když se na to ptal v ulicích Harlemu Ami Horowitz, odpovědí mu byly udivené pohledy místních černých obyvatel, kteří nechápali, proč by tak triviální úkol nemohli zvládnout…)
 
Otázka prokazování totožnosti a způsobu výkonu volebního práva je v USA věcí historickou – tradiční a zejména citlivou. Státy americké unie nemůžeme vnímat jako české kraje, které jsou svými okolnostmi vzniku, polohou, ekonomickou závislostí a pravomocemi, fakticky nepovedeným výmyslem socialistů (a hlavně dodnes nefunkčním hybridem). Jednotlivé americké státy mají své parlamenty, tedy své zákony a předpisy, mají své hranice a také svou vládu. Kompetenční spory mezi městem, státem a federálním úřadem jsou na denním pořádku a neposlušnost v této soustavě mocí je velmi častá. Města nerespektují stát a stát nerespektuje federální rozhodnutí. Různé kombinace třenic těchto mocí můžeme spatřit ve své nejtypičtější verzi – v americké kinematografii, kde se místní šerif dohaduje s agentem FBI, kdo je v trestní věci věcně příslušným.
 
Takže, stav je momentálně tento: prezident nařídil spočítat obyvatele USA, do nichž se nemají zahrnovat nelegální přistěhovalci a Nejvyšší soud prezidentovi zakázal ptát se při tomto sčítání lidu na občanství.
Nutno závěrem podotknout, že od roku 1950 sčítací dotazníky neobsahovaly dotaz na občanství.
 
Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!