Kdo páchá teroristické útoky v EU?

Rozmáhá se nám tu takový nešvar – levicoví aktivisté popírají, že muslimové páchají nejvíc teroristických útoků v EU, a rádi při tom manipulují. Matěj Žaloudek na Twitteru je jen jedním z mnoha, ale hezky je reprezentuje. V tomto textu si ukážeme, v čem spočívá ta manipulace.

Žaloudek se odkazuje na souhrnný graf EU, který na první pohled – i svým titulkem „Terrorist attacks in the EU by type (2010-2021)“ – budí dojem, že nejvíc teroristických útoků páchají etnonacionalisté a separatisté. Tak to ale pochopitelně není. Proč?

Když se podíváme na některý z reportů, ze kterých graf vychází, zjistíme, že nelze jednoznačně říct, co ten graf znázorňuje, protože ačkoliv reporty Europolu u vyčíslení pracují s termínem „teroristický útok“, což odpovídá pouze prvním dvěma bodům z hlavy 2, článku 3 směrnice EU 2017/541, z formulací v textu reportů jednoznačně vyplývá, že jsou tam řazeny i další trestné činy, například „způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení“ a další, což mohou být např. i „výhrůžky spácháním některého z činů uvedených v písmenech a) až i)“ nebo třeba „výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití výbušnin nebo zbraní“, tedy činy, které běžně ani zdaleka nevnímáme jako útoky.

Kromě toho statistika zahrnuje i např. útoky ve stádiu přípravy, tedy i situaci, když si někdo koupí za účelem výroby výbušnin hnojivo. Co naopak reporty s největší pravděpodobností nezahrnují, jsou ty všemožné útoky, kdy útočník řval Allahu Akbar a policie tvrdila, že to nesouvisí s ničím a jednalo se o duševně nemocného jedince.

Když k tomu přidáme přehledy počtu zatčených a odsouzených z posledních let (screenshot ze souhrnné zprávy o terorismu za rok 2022), uvidíme poměrně jednoznačný nepoměr.

Tak jak to tedy s těmi teroristickými útoky je? Páchají je nejčastěji muslimové nebo ne? A podotýkám, že ta slova „páchají“ a „útoky“ jsou klíčová.

Bonusová luxusní perlička, která sice s tématem přímo nesouvisí, ale hezky ukazuje spolehlivost různých statistik: v Německu označuji všechny antisemitské činy, kde se nepodařilo identifikovat pachatele a motiv, jako extrémně pravicové. Nedávno z toho byl pěkný skandál, když se zjistilo, že islamisticky motivované trestné činy byly automaticky řazeny do statistik jako „krajně pravicové“.

S autorovým svolením převzato z jeho Twitteru.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč