Každý běloch je z podstaty rasista…

 

Každý bílý Američan je z definice rasista, řekla profesorka a vedoucí katedry lingvistiky Mary Bucholtzová (56) z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře svým studentům doktorandského jazykového programu. A dodala, že i ona je samozřejmě rasistkou, ale je odhodlána pokračovat ve studiu, jak být méně rasistická.

Po srozumitelném úvodu svého semináře navodila sama sobě odbornou lingvistickou otázku, zda slovo „běloch“, event. „bílý“ psát s velkým písmenem. Navazuje totiž na změnu, kterou zavedla Associated Press (AP), americká tisková agentura, která přepracovala své styly a ve slově „černý“ a „černoch“ píše výhradně velké písmeno (slovo „černoch“ se však nepoužívá, uvádí se pouze při citaci).

Prof. Mary Buchholtzová

Profesorka Bucholtzová v psaní velkých písmen spatřuje především politickou rovinu, která se jí v této době rasistické pandemie zdá důležitější a odpovědnější, než prostý vědecký jazykový základ. Slovo „white“ totiž není pouhým antonymem ke slovu „black“, jde o zcela jinou kategorií. Nejde o pouhé označení barevného odstínu, jde o občanský postoj. Ona sama svým vědeckým výzkumem došla k závěru, že cokoliv, co označíme slovem „černý“, má zcela jiné konotace, než použití jakéhokoliv jiného přívlastku.

Jak se dá předpovědět, lingvistika není jediným vědeckým oborem, do kterého profesorka Bucholtzová úspěšně zasahuje. Skvělé vědecké výsledky dosahuje také v oblasti sociální antropologie a ve feministických studiích.

Profesorka ve svém semináři dále pokračuje v pohledu na rasismus jako společenský stav, ve kterém neexistuje rasismus a lhostejnost k rasismu, nýbrž jen rasismus a antirasismus. K rasismu totiž nelze být lhostejný. Jste-li lhostejní, pak jste rasisté, vyvozuje profesorka logické závěry, ke kterým z principu nemůže existovat stejně logická protiargumentace.

Mezi pozoruhodné vědecké práce Mary Buchholtzové se řadí třeba „Taktika intersubjektivity“ z oboru sociokulturní lingvistiky, je členkou odborných rad mnoha časopisů, bývala také spolupředsedkyní Mezinárodní asociace pro rovnost pohlaví a jazyků. V roce 2014 získala také čestné uznání Společnosti pro lingvistickou antropologii pro svůj společenský přínos.

Rasismem se zabývá také v hollywoodské kinematografii, jak dokládá její práce o bělosti a černosti v Hollywoodu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!