Kalifornie – menší tresty černochům?

Ustavní zákaz diskriminace způsobuje v Kalifornii další diskriminaci a tak musí být zrušen. A to není v Kalifornii vůbec žádný problém

V Senátu státu Kalifornie čeká na schválení zákon č. 852, kterým se navrhují kratší tresty odnětí svobody, jako jedna z forem reparací za otroctví amerických černochů. Záměrem zákona, který mění trestní zákoník, má nadpis „Boj proti rasové zaujatosti při ukládání trestů“. Cílem je „napravit rasovou zaujatost, která historicky pronikla do systému trestního soudnictví“, říká důvodová zpráva návrhu. Zákon bude ukládat soudcům, aby při udělování trestů odnětí svobody brali v úvahu rasu odsouzeného zločince. Návrh zákona tak významně koliduje se zákazem diskriminace barvoslepé Ústavy státu Kalifornie. Předkladatelé návrhu však tvrdí, že tento ústavní zákaz diskriminace schválený v roce 1996 způsobuje další diskriminaci a tak by měl být zrušen.

Zákon je součástí výhod a úlev, které chtějí demokraté poskytnout kalifornským černochům za jejich otroctví a jiné formy systémového rasismu. Touto problematikou se zabývá Kalifornská pracovní skupina pro reparace. Expertní skupina vznikla na základě výnosu guvernéra Gavina Newsoma v roce 2020 a svou závěrečnou zprávu zveřejnila 29. června 2023. Má 1.200 stran a hovoří o mnoha systémových příkořích, které se děly a dějí na účet černých obyvatel Kalifornie (odkaz).

Mezi ty vůbec nejzajímavější patří např. zjištění, že černí Kaliforňané dluží na výživném nepoměrně více, než Kaliforňané ostatních ras. To je podle zprávy Komise také důsledek historických křivd pachaných na kalifornských černoších. Z celkového dluhu na výživném činí asi 27 procent úroky z prodlení, které jsou v Kalifornii stanoveny pro všechny rasy shodně ve výši 10 % ročně, což je vůči černých Kaliforňanům diskriminační neboť pro typického kalifornského černého dělníka je to vyšší část jeho příjmu, než u (typických) kalifornských dělníků jiných ras. Vhodným antidiskriminačním opatřením se Komisi zdá také ukončení úročení dlužného výživného pro kalifornské černochy.

Komise dále navrhla, aby byla zavedena možnost prominutí výživného, pokud černý dlužník není schopen výživné na své dítě platit.

Dokument, který podrobně mapuje historii ubližování kalifornským černochům autoři pojmenovali „knihou pravdy“ a odhaduje celkovou hodnotu reparací minimálně na 500 mld. dolarů, z nichž asi 227 miliard dolarů činí „náhrada za nadměrné věznění kvůli drogovým trestným činům. Původně se objevovala částka 800 mld. dolarů, ale bez vysvětlují se snížila na uvedených 500.

Pracovní skupina navrhuje odškodnit každého kalifornského černocha částkou až 1,2 milionu dolarů, což je více než 25 milionů korun.

Výpočet :

13.600 dolarů za každý rok života v Kalifornii, jako náhrada za zdravotní diskriminaci
+
2.300 dolarů za každý rok, jako náhrada za policejní brutalitu
+
20.000 dolarů za každý rok za nadpočetné věznění za drogové trestné činy.

V záři návrhů sumy 200 milionů dolarů na osobu, je tak částka 1,2 miliónu vlastně vítězstvím. 200 milionů dolarů totiž odpovídá náhradě za 40 akrů půdy, která byla americkým černochům přislíbena federální vládou po Občanské válce. Prezident Andrew Johnson (1808–1875) však slovo předchozího prezidenta Abrahama Lincolna (1809–1865) nedodržel a černochům nic nedal. O tom jsme psali zde.

Výpočet náhrad za nadměrné věznění pro drogové trestné činy, byl proveden s pověstnou levičáckou přesností : Bylo na jednotku přesně zjištěno, kolik černochů by bylo vězněno od roku 1970, pokud by v Kalifornii neúřadoval systémový rasismus. Všechna věznění nad zjištěný počet, byla označena za nadměrná a vynásobena částkou 20.000 dolarů za každý rok strávený ve věznicích. Částka 20 tisíc dolarů podle Komise odpovídá roční kompenzaci za ztrátu svobody. Výsledného součinu pak byla celková částka 227.858.891.023 dolarů. Kdo odškodní ty kalifornské černochy, kteří již zemřeli a kteří do přijetí zákona o výplatě reparací ještě zemřou, tím se Komise nezabývala. Na otázku, kdo konkrétně byl vězněn nadpočetně a kdo ještě v rámci stanoveného limitu, jsem nabyl dojmu, že odškodněni budou zřejmě všichni drogoví vězni – nadpočetní byli tedy všichni. Vzhledem k tomu, že jde toliko o návrhy Komise, je to teď skoro jedno.

Nutno však podotknout, že roční příjmy státního rozpočtu státu Kalifornie činí 210 miliard dolarů, což je asi 4,45 biliónu korun, a náklady na černošské reparace činí necelých 11 bilionů korun. Dá se tak říci, že hnus systémového rasismu může položit na lopatky i nejbohatší Golden state (odkaz).

Kalifornská pracovní skupina pro reparace má devět členů, z nichž osm jsou černoši a jeden je americký Japonec. Předsedou je černoška Kamilah Moorová.

K základnímu statutu Komise bychom měli na závěr připomenout jednu důležitou historickou okolnost : Kalifornie jako svobodný stát vznikl v letech 1848 – 1849 a členem Unie se stal v roce 1850. V Kalifornii bylo otroctví od počátku zákonem zakázané, což staví činnost Komise do nepříjemného světla otázky, proč chce stát Kalifornie odškodňovat potomky černých otroků, když se na otroctví amerických černochů systémově nepodílel.

Předsedkyně Komise pro reparace však tvrdí, že jde o lež. Černí otroci v Kalifornii „možná určitě“ byli.

Součástí reparace státu Kalifornie bude i omluva státu určená černým Kaliforňanům. Na její znění jsem zvědav. Více jsou ale zvědaví kalifornští republikáni a hlavně historici.

Na obrázku vidíme předsedkyni Kalifornské pracovní skupiny pro reparace Kamilah Moorovou (odkaz).

Vzděláním je právník se specializací na duševní vlastnictví a zábavní průmysl obecně.

Doktorát práv získala na Columbia Law School v New Yorku, titul Master of Laws v mezinárodním trestním právu na University of Amsterdam a bakalářský titul na University of California.

O tom, že to se stovkami miliard dolarů na reparace myslí vážně se můžete dočíst zde.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!