Jsou chudí běloši hloupí?

Jednou z realit (jestli z výhod, to je jiná věc) současné pandemie je to, že člověk má více času trávit na internetu a číst i to, co by normálně nečetl. A tak jsem narazil na Echo24.cz na esej Jak neoliberalismus rozkládá liberální demokracii. 

„Neoliberalismus“ je módní slovo, používané pejorativně, ale ve skutečnosti označuje svobodnou společnost; svobodnou politicky, ekonomicky i kulturně. „Svoboda“ je dobré, posvátné slovo; málokdo vám otevřeně řekne, že je proti svobodě. Když se mu však nelíbí určité aspekty svobodné společnosti,  především svobodná ekonomika (na rozdíl od té socialistické), řekne vám, že je proti „neoliberalismu“. A najednou působí tak nějak sofistikovaně. Moudře. Je „in“.

Jak neoliberalismus v onom eseji rozkládá liberální demokracii?

Tak, že lidé jsou hloupí a nevědí, co je pro ně skutečně dobré; a to, co je pro ně skutečně dobré, vědí lidé jako autor eseje; a proto by lidé měli volit tak, jak on a jeho preference přikazují, a pokud ne, jsou hloupí a rozkládají liberální demokracii.

Posuďte sami: „Voliči… nemají možnost dohlédnout důsledků své volby. Často proto volí přímo proti svým skutečným zájmům, protože rozhodující při jejich volbě jsou iracionální motivy. Příkladem je …vítězství Trumpa, který sleduje zcela jiné cíle, než jsou zájmy chudých bílých Američanů, kteří ho volili.“

Přečtěte si to ještě jednou. Něco tak arogantního jste určitě už dlouho nečetli a možná ani dlouho nebudete. Ale pohrajme si s tou myšlenkou; ukážeme, že je zásadně mylná hned ve dvou ohledech.

Pokud by platilo, že chudí běloši, kteří volí (volili) Trumpa, dělají chybu a hlasují proti „svým skutečným zájmům“, znamená to, že bohatí běloši (a černoši a ostatní…), kteří nevolí a nevolili Trumpa, hlasovali taky proti svým zájmům? Myslím ty z Manhattanu a Hollywoodu. Je-li špatné, že chudý běloch volil Trumpa, proč není špatné, že bohatá běloška Trumpa nevolila? Např. Barbara Streisand?

Pokud jediným kritériem „skutečných zájmů“ jsou ty zájmy třídní, materiální a sociální, pak hloupí nejsou jen ti, kdo coby chudí volí pravicově, ale i ti, kdo coby bohatí volí levicově. Ale ti druzí nejsou nikdy kritizováni, protože ti, kdo nadávají na „neoliberalismus“, si myslí, že je jen jeden správný názor a tudíž všichni, chudí i bohatí, mají volit levicově.

A druhý omyl této teze, že chudí běloši, kteří volí republikány, volí prý proti svým zájmům, je dán tím, že „nejen chlebem jest člověk živý“. Nejen bohatství determinuje naše voličské preference. Ta teze našeho autora není nová, ani originální. Proslavila se v roce 2004 v knize Thomase Franka „What‘s the Matter with Kansas?“ („Co se, k čertu, stalo s Kansasem?“), který se taky podivoval, proč chudí běloši tam v tom státě budou volit republikány a George W. Bushe, když je to tak evidentně proti jejich zájmům, místo toho, aby poslušně a slušně volili demokraty? Proč tedy tak volili?

Protože voliči se nerozhodují jen podle svých ekonomických a sociálních zájmů, ale i podle kulturních a hodnotových a chtějí společnost určitého typu, určitého hodnotového zabarvení.

Ukažme si to na příkladu: proč chudí lidé tady v České republice ve své drtivé většině nechtějí masovou imigraci chudých muslimů, aby společně s nimi přehlasovali bohaté a zdanili je až zčernají? Proč nechtějí masovou imigraci cizinců?

Protože chtějí určitý typ společnosti s určitou kulturou. S určitými hodnotami. Se svými hodnotami, na které jsou zvyklí.

Kosmopolitní elity v New Yorku na východním pobřeží a v Kalifornii na pobřeží západním s těmito hodnotami chudých bělochů nesouhlasí. Mají jiné, své. Donald Trump má tolik vad, kolik na světě je much, nebo na nebesích hvězd, ale je proti těmto elitám. Ony ho nenávidí. A chudí běloši zase nenávidí ty elity. Proto ho budou volit.

Nebo opačně, z druhé strany. Jste začínající filmovou hvězdičkou v Hollywoodu. Začínající herečkou. Naštěstí Harvey Weinstein je ve vězení, takže Vás už zneužívat nemůže. Doufáte, že v Hollywoodu prorazíte. A tato Vaše životní aspirace Vás předurčuje k tomu, že budete volit demokraty. Rozhodujete se racionálně.

Stejně jako voliči v Kansasu. Chtějí středostavovskou, bohabojnou Ameriku. Muž-manžel, žena-manželka, jejich vlastní biologické děti, nikoli pořízené někde v Nepálu od náhradních matek. Farma a zvířata, nebo malé město. A v něm je malé náměstíčko se zeleným trávníkem a na něm malý bílý kostelíček. Tam se potkáme v neděli. Žádný Manhattan a žádný Hollywood.

Koho volit? Hillary je hrozbou těmto vašim hodnotám. Donald je přerostlé, egoistické, sebestředné mentální děcko. Ale váš život, vaše hodnoty, váš životní styl, vaši kulturu vám nevezme. Na rozdíl od Hillary. Takže ta volba je jasná.

Lidé v Kansasu se rozhodli z hlediska svých hodnot dobře a racionálně, když volili Reagana a Bushe a opět Bushe a Trumpa. Rozhodli se dle svých životních preferencí. Tj. proti předsudkům jejich elitářských, levicově-liberálních kritiků. Ať už v Americe, či v Evropě, či dokonce v Praze. Ne že by je ti poslední zajímali.

Autor je ředitelem Občanského institutu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!