Jsou Američané sovětizováni?

Co nakonec ukončilo nihilistický sovětský systém? Nebyla to snad skutečnost, že Rusové byli nakonec unaveni lžemi a pokrytectvím Kremlu, které prostupovaly všemi aspekty jejich zfalšovaných životů?

Zde je 10 příznaků sovětismu. Zeptejte se sami sebe, zda se nevydáváme stejnou cestou do záhuby.

 1. Před ideologickou indoktrinací nebylo úniku – nikde. Práce v byrokracii nebo vojenské zařazení nezávisely ani tak na zásluhách, odborných znalostech nebo předchozích úspěších. Důležité bylo hlasité nadšení pro sovětský systém.

„Uvědomělost“ (wokeness) se stává naším novým státním náboženstvím v sovětském stylu. Kariéristé tvrdí, že Amerika vždy byla a stále je systémově rasistickou zemí, aniž by předložili důkaz nebo trvalý argument.

 1. Sověti sloučili svůj tisk s vládou. Deník „Pravda“ byl oficiálním megafonem státem posvěcených lží. Novináři jednoduše papouškovali témata partnerů z komunistické strany.

V roce 2017 harvardská studie zjistila, že zpravodajství hlavních televizních stanic o prvních stech dnech Trumpovy vlády bylo z více než 90 % negativní.

       3. Sovětský sledovací stát najímal aparátčíky a lokaje, aby vypátrali ideologické disidenty.

Nedávno jsme se dozvěděli, že ministerstvo obrany prověřuje své seznamy, aby odhalilo extremistické nálady. Americká pošta nedávno přiznala, že používá sledovací programy ke sledování příspěvků Američanů na sociálních sítích.

CNN nedávno tvrdila, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti Bidenovy administrativy zvažuje navázání spolupráce se soukromými sledovacími firmami, aby obešlo vládní zákazy kontroly online aktivit Američanů.

 1. Sovětský vzdělávací systém se nesnažil o osvětu, ale o indoktrinaci mladých mozků správným, vládou schváleným myšlením.

  V současné době po celé zemi univerzity, které trpí nedostatkem peněz, najímají tisíce pracovníků a administrátorů v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze. Jejich hlavním úkolem je prověřovat přijímací řízení, nábor nových zaměstnanců, učební plány a administrativu na univerzitách. Jako správní komisaři dohlížejí naši vládní pověřenci pro rozmanitost na dodržování oficiálního narativu, podle něhož se chybující Amerika musí přiznat, omluvit a zříci se svých špatných základů.

         5. Sovětský svaz řídila zhýčkaná elita, osvobozená od důsledků vlastních radikálních ideologií.

Nyní uvědomělí miliardáři ze Silicon Valley mluví socialisticky, ale žijí si královsky. Ředitelé společností Coca Cola a Delta Airlines, kteří sekýrují Američany za jejich neliberálnost, vydělávají miliony dolarů ročně.

Současné uvědomělé „woke“ aktivisty, jako jsou Oprah Winfreyová, LeBron James, Mark Zuckerberg a Obamovi, spojuje to, že vlastní obrovský nemovitý majetek a mnohamilionové bohatství. Stejně jako pár vyvolených ze staré sovětské nomenklatury mělo své černomořské dače, nejhlasitější američtí revolucionáři odshora dolů dávají přednost bydlení na Martha’s Vineyard, v Beverly Hills, Montecitu a Malibu.

 1. Sověti si mistrně osvojili „trockizaci“ neboli přepisování a odstraňování historie s cílem vykonstruovat současnou realitu.

  Jsou snad Američané jiní, když se oddávají zběsilému přejmenovávání, kácení soch, hanobení pomníků, zakazování knih a kultuře rušení?

  7. Sověti vytvořili atmosféru strachu a odměňovali policejní informátory za vykořenění všech potenciálních nepřátel lidu.

Odkdy Američané povzbuzují spolupracovníky, aby udávali ostatní za neuvážený výrok v soukromém rozhovoru? Proč dnes tisíce lidí prohledávají internet, aby našli jakýkoli minulý nekorektní výraz protivníka? Proč se nyní objevují noví myšlenkoví zločinci, kteří se údajně provinili klimatickým rasismem, imigračním rasismem nebo očkovacím rasismem?

       8. Sovětští prokurátoři a soudy byli vyzbrojeni ideologickými zbraněmi.

V Americe nyní to, kde a z jakého důvodu se zapojujete do výtržností, rozhoduje o tom, zda vám hrozí nějaký právní postih. Politicky korektní města se beztrestně vzpírají zákonům. Členové poroty se bojí, že budou za nesprávný verdikt vystaveni doxingu a pronásledováni. CIA a FBI se ideologizují stejně jako stará KGB.

       9. Sověti rozdávali ceny na základě správného sovětského myšlení.

V současné Americe Pulitzerovy ceny a ceny Emmy, Grammy, Tony a Oscar nemusejí nutně odrážet nejlepší díla roku, ale často politicky nejkorektnější díla těch „nejuvědomělejších“.

 1. Sověti se za udušení svobody nikdy neomluvili. Místo toho se chlubili, že jsou zastánci spravedlnosti, obhájci nižší třídy, nepřátelé privilegií – a proto mohou ukončit činnost kohokoli nebo čehokoli, co se jim zlíbí.

  Naši uvědomělí „wokisté“ podobným způsobem obhajují své snahy o kontrolu myšlení, nucená převýchovná sezení, předem napsané zpovědi, povinné omluvy a kulturu umlčování pod záminkou, že potřebujeme dlouho odkládanou „zásadní transformaci“.

Pokud tedy ničí lidi ve jménu rovnosti, je jejich nihilismus oprávněný.

Victor Davis Hanson je konzervativní komentátor, klasický filolog a vojenský historik. Je emeritním profesorem klasické filologie na Kalifornské státní univerzitě, vedoucím pracovníkem v oboru klasické filologie a vojenské historie na Stanfordově univerzitě, členem Hillsdale College a významným členem Center for American Greatness. Hanson napsal 16 knih, mimo jiné „Západní způsob války“, „Pole beze snů“ a „Argumenty pro Trumpa“.

Vyšlo v Epoch Times

Překlad původního článku: Jana Skovajsová

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme