Jordan Peterson zakládá „pro-lidskou“ alternativu ke globalisticko-korporátnímu Světovému ekonomickému fóru

Profesor psychologie a řečník Jordan Peterson oznámil myšlenku vytvoření mezinárodního konsorcia, které by sloužilo jako jakási alternativa k elitářskému Světovému ekonomickému fóru (WEF) a představovalo by protiváhu globalistickým cílům a narativům.

Peterson svůj plán představil v rozhovoru s podcasterem Joem Roganem, kterému sdělil, že první akce skupiny se plánuje na přelom října a listopadu 2023 v Londýně.

Prozradil, že k účasti v konsorciu bude přizváno asi 2 000 osobností z oblasti byznysu, kultury a politiky, a dodal, že chce, aby diskuse byly otevřené veřejnosti a členství v organizaci bylo co nejširší.

Akce by tak měla podobný rozsah jako nedávné setkání WEF ve švýcarském Davosu, na které zavítalo přibližně 2 700 mezinárodních lídrů, manažerů z Wall Street, bankéřů centrálních bank a celebrit.

Peterson uvedl, že hlavní myšlenkou konsorcia – které zatím nemá oficiální název – bude poskytnout „alternativní vizi budoucnosti … alternativu k apokalyptickému narativu, který přinejmenším implicitně předkládají organizace jako WEF“.

„Rok polykrize“

Kritici WEF tvrdí, že fórum používá taktiku strašení a vykresluje hrozivý obraz budoucnosti, aby odůvodnilo navrhovaná řešení, jako je třeba Velký reset.

Například před letošním zasedáním WEF vyhlásila rok 2023 za „rok polykrize“ a nastínila rozsáhlý seznam hrozeb se silným důrazem na údajnou mimořádnou situaci související se změnou klimatu, kterou kritici označili za nepodložený alarmismus.

Velký reset, který byl spojován s kontroverzním sloganem „nebudeš mít nic a budeš šťastný“, předkládá přístup ke zvládání různých hrozeb „shora dolů“, který zahrnuje přenastavení kapitalismu  a posílení globální architektury nadnárodních institucí.

Kritici Velkého resetu tvrdí, že jde o pokus mezinárodních organizací podkopat národní suverenitu centralizací moci a rozhodování na úkor individuálních svobod a lokálních komunit.

Objevují se také obavy, že řešení, která program navrhuje, zahrnují vysokou míru ekonomického intervencionismu vlád a sociálního inženýrství globálních elit, které chtějí tradičně smýšlejícím obyvatelům vnutit progresivní hodnoty a přesvědčení.

Jako alternativu k tomu, co označil za „apokalyptické narativy“ WEF, chce konsorcium podle Petersona místo toho „předložit vizi, která je lákavá a přitažlivá“.

Hlavní myšlenky Petersonova konsorcia

Peterson vyjmenoval některé ze základních oblastí, které se budou na setkání na přelomu října a listopadu 2023 diskutovat. Mezi nimi jsou posílení výroby a distribuce energie, ochrana osobních svobod před tyranií a boj proti klesající porodností pomocí prorodinné politiky.

„Planetu nezachráníte tím, že zdražíte ceny energií natolik, že si je nikdo chudý nebude moci dovolit. To nepřipadá v úvahu,“ řekl a dodal, že rozvoj alternativních zdrojů energie bude vítaný, ale „nedostanete možnost vnucovat svou utopickou vizi ve službách svého narcismu chudým“.

Odborníci kritizují programy, jako je Green New Deal, za to, že prosazují technologicky nevyzrálá řešení pomocí vládních nařízení a dotací, čímž se energie stává méně spolehlivou a dražší, což má neúměrný dopad na chudé.

Peterson uvedl, že klíčovým bodem diskuse konsorcia bude otázka, jak získat „energii a zdroje za co nejnižší cenu a co nejrychleji pro co největší počet lidí na celém světě“.

Dalším tématem je hledat způsoby, jak řídit správu věcí veřejných, aby se „zastavil pochod něčeho jako je patologický gigantismus“, který popsal jako velkou a rostoucí moc provázanosti korporací, vlád a médií, což označil za druh „zkorumpované tajné dohody“.

Peterson dále uvedl, že konsorcium bude zkoumat možnosti, které by působily proti klesající porodnosti podporou stabilních rodin o dvou rodičích s dětmi.

Otevřel také otázku, zda by mělo být dobrovolné spolupráci mezi členy společnosti nadřazeno donucování „shora dolů“.

Peterson mluvil o tom, že klíčem k zabránění vzestupu tyranie je převzetí odpovědnosti na úzké lokální úrovni. Vychází z myšlenky, že osobní odpovědnost by měla být přijímána na každém kroku sebe sama, rodiny, komunity, státu a národa.

Uvedl, že tato myšlenka má kořeny v západní tradici a je protipólem představy, že jediným faktorem, kterým lze vládnout, je moc.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme