Jordan Peterson: než začnete kritizovat svět, zameťte si před vlastním prahem.

 Zamyslete se nad svou situací. Začněte skromně. Využili jste naplno příležitostí, které se vám nabízely? Pracujete tvrdě ve svém zaměstnání či dokonce na své kariéře, anebo vás táhne ke dnu zatrpklost a zášť? Smířili jste se se svým bratrem? Jednáte se svým partnerem a dětmi důstojně a s respektem? Holdujete zlozvykům, které vám ničí zdraví a pohodu? Nevyhýbáte se zodpovědnosti? Řekli jste přátelům a příbuzným vše, co jste jim chtěli říct? Napadá vás něco, co byste rádi udělali – co byste zvládli udělat – abyste svět kolem sebe zlepšili? Udělali jste si v životě pořádek?

Pokud si odpovíte záporně, můžete zkusit následující: Pokud víte, že děláte něco špatného, přestaňte s tím. Třeba ještě dnes. Neztrácejte čas úvahami nad tím, jak můžete doopravdy vědět, že to nebo ono je špatné. Takové jalové přemítání vás namísto prozření jen zmate a svede ze správného směru. Člověk může vědět, že je něco dobré nebo špatné, aniž by znal důvod. Celé vaše Bytí vám může našeptávat něco, co nedokážete ani vysvětlit, ani jasně zformulovat. Lidé jsou příliš složití, než aby znali všechna zákoutí svého nitra, a všichni si v sobě nosíme podvědomou moudrost. Proto když se vás zmocní tušení, jakkoli vágní, že byste měli přestat, přestaňte. Zanechejte jednání, které se vám příčí. Neříkejte už věci, které vás oslabují a za něž se stydíte. Říkejte jen to, co vám dává sílu. A dělejte jen to, o čem můžete vyprávět druhým s hrdostí.

Zbavte se zatrpklosti

Můžete se přitom hodnotit vlastními měřítky, spoléhat na vlastní úsudek. Nemusíte se ohlížet na nějakou vnější, arbitrární etiketu (neměli byste ale přehlížet obecné zvyklosti své kultury. Život je krátký a vy nemůžete přijít na vše sami. Moudrost našich předků je draze zaplacená a může nám být k užitku).

Nesvádějte vše na kapitalismus, radikální levici nebo hanebnost svých nepřátel. Nesnažte se o reorganizaci státu, dokud jste si neuspořádali vlastní život. Nezapomínejte na pokoru. Jak se opovažujete vládnout městu, pokud nemáte mír v rodině? Řiďte se vlastním srdcem a sledujte, co se bude dít v následujících dnech a týdnech. V práci začnete říkat, co si opravdu myslíte. Své ženě, muži, dětem či rodičům začnete dávat najevo, co opravdu chcete a potřebujete. Pokud si vzpomenete, že jste něco nechali nedokončené, hned to napravíte. Pročistí se vám hlava, protože ji přestanete plnit nepravdami. Vaše prožívání se  změní k lepšímu, protože ho přestanete křivit neautentickým jednáním. Poté si začnete uvědomovat nové, méně zjevné chyby, které děláte. Zanechte i těch. Za několik měsíců a let svědomitého úsilí začnete žít snáze. Zpřesní se vám úsudek. Rozpletete svou zašmodrchanou minulost. Budete silnější a méně zahořklí. Budete sebevědoměji kráčet vstříc budoucnosti. Přestanete si svůj úděl zbytečně komplikovat. Stále budete prožívat obvyklé, nevyhnutelné životní tragédie, už si je však nebudete zhoršovat zatrpklostí a klamem.

Možná pak zjistíte, že vaše čistší a silnější duše tyto zbylé, nutné, minimální, neodvratné pohromy nese snáze. Snad se je naučíte řešit tak, že zůstanou vždy jen tragické, místo aby vás stáhly do nejtemnějších hlubin pekla. Možná se zbavíte úzkosti, beznaděje, zatrpklosti a hněvu, jakkoli se zprvu zdály vražedné. Možná pak vaše nezkažená duše začne vnímat existenci jako něco veskrze dobrého, co bychom měli oslavovat, i navzdory vlastní zranitelnosti. Snad se pak stanete stále mocnějším agentem míru a všeho, co je dobré.

Očistit pravdou

Snad si pak uvědomíte, že kdyby se takto zachovali všichni, přestal by být život zlý. A postupem času, kdybychom nepolevili ve svém úsilí, snad by přestal být i tragický. Kdo ví, jak by se lidem žilo, kdyby se všichni rozhodli usilovat o lepší svět? Kdo ví, jaký ráj by zavládl na této hříšné Zemi, kdyby se naše duše očištěné pravdou upnuly k nebesům?

Než začnete kritizovat svět, zameťte si před vlastním prahem.

Úryvek pochází z knihy Jordana Petersona Dvanáct pravidel pro život, kterou vydalo nakladatelství ARGO a koupit si jí můžete třeba zde.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!