Joe Biden v OSN: spojence nenadchl, nepřátele nevyděsil

Jsou Spojené státy stále supervelmocí? Kdo si pustil projev amerického prezidenta před Valným shromážděním OSN a doufal, že uslyší burcující slova, jež bychom čekali v čase ruské agrese proti svobodné Ukrajině, musel být zklamán. Místo aby přednesl poselství svobody, Joe Biden mluvil ke všem a k nikomu a byla z toho taková multikulturní kaše. Další důkaz, jak moc Západu scházejí lídři.

První věc, kterou musí udělat každý řečník, je ujasnit si, ke komu mluví, a co chce říci. Což je v případě mezinárodní organizace poněkud problém, protože u tak heterogenního publika platí, že čím více přítomných se snažíte oslovit, tím musíte být mlhavější a kompromisnější. Pak si musíte vybrat, co je pro vás důležitější, zda jasná řeč, nebo diplomacie. Biden zkusil obojí najednou… Výsledek byl nemastný neslaný. To už silnější apel přednesla Greta Thunberg, která přítomné vládce prostě seřvala na jednu dobu.

Jde o Ukrajinu nebo o gender a klima?

Jistěže nebylo nutné, aby starý harcovník vystoupil stejně emotivně jako šestnáctiletá dívka, ale jedno poučení si z ní vzít měl: Vybrat si jednu věc, hodnotu, kterou všichni MUSEJÍ respektovat, i když se mnohým nechce, ale prostě se neodváží protestovat a tu prosazovat se vší vehemencí. Hodilo by se mluvit o svobodě. O ni tu běží, tu Rusko pošlapává a jí byly Spojené státy od svého založení vždy zářivým majákem, jenž svítil do celého světa, pro všechny (dosud) ponížené a zotročené. Symboly jsou v politice důležité.

Kdyby se Joe Biden necítil v sále plném zástupců nedemokratických režimů na tak jasná slova, mohl mluvit o solidaritě. Každá země, ať je uvnitř jakákoli, touží po tom, aby se jí ostatní zastaly, pokud je ohrožena její suverenita a přímo existence. Ať už by si prezident USA vybral jako motto svobodu, či solidaritu, obojí mohl podpořit mezinárodním právem a Chartou OSN. Ano, i o těch mluvil. Ale protože si nezvolil cíl, k němuž směřuje, hodnotu, již hájí, tak i tyto jinak pádné argumenty vyzněly tak nějak hluše a do prázdna.

Další chybou bylo, že vůdce Západu začal slovy o zápasu demokracie s autokraciemi. Což je pravdivé, ale takový projev se hodí do euroatlantického prostoru, na globální úrovni mají diktatury a polodiktatury většinu, takže obranou demokratického systému vládnutí je nedojmete. Biden také sice řekl, že on sám je demokrat, ale hned vzápětí dodal, že Chartu OSN podepsaly všechny země, včetně těch nedemokratických. Čímž ihned oslabil, znejasnil a znevěrohodnil vlastní pozici, přičemž ostatní si tím nenaklonil, ale urazil.

Úplně největším nonsensem však bylo, že v době války, kdy jediným tématem mělo být zadupání agresora do země (ať už přímo, či vyvoláním odporu k němu) utíkal Biden k otázkám klimatu, genderu a sexuální orientace. Jako by se bál vůči totalitám použít „tvrdou“ sílu, ale věřil si v tom, že je utluče progresivistickým aktivismem. Co si z toho měli přítomní vzít? Že když provedou něco špatného, nehrozí jim americké letadlové lodi, křižníky a torpédoborce, ale paradesantní woke výsadky?

Hodnoty, právo, síla

Jak měl tedy americký prezident mluvit? Za prvé si měl určit, jakou hodnotu hájí, zda svobodu, či solidaritu. Obě jsou dobré, záleží na naturelu řečníka. Ronald Reagan by volil to první. Joe Biden si mohl vybrat to druhé. Pak měl přejít k argumentaci právem – mezinárodními závazky, Chartou OSN… To je neprůstřelné a zde nelze udělat chybu. Konečně za třetí se měl vytasit se silou. Té rozumějí všude (ať věří v cokoli) – i v Rusku. Od USA snad stále očekáváme, že bude hrát roli světového četníka. Nebo ne?

Hodnoty, právo, síla. Pevný trojúhelník, na němž státník vystaví své poselství světu, jemuž hrozí nelidskost, bezpráví a chaos. Právní argumenty podpoří hodnoty, jež zastáváme. Síla zaštítí právo. A hodnoty legitimizují použití síly. Tím prvním dáváte najevo spojencům, že stále stojíte na té správné straně a nevzdáváte se hodnot svobody. Tím druhým přesvědčujete nezúčastněné, že obrana suverenity Ukrajiny je v jejich zájmu, protože mezinárodní právo chrání i je. Tím třetím vzkazujete útočníkovi, že se má obávat vaší síly.

Místo garance – a zároveň výhrůžky – že použije veškerou ohromnou sílu Spojených států k zastavení agresora, utekl Joe Biden k reprodukčním právům, válce s uhlíkem a LGBT komunitě. Právě v posunu paradigmatu od tvrdé obrany vlády zákona k moralizování a aktivismu však mnozí lidé vidí úpadek a degradaci moci Západu. A nejen ti, kteří žijí mimo něj… Demokratický prezident tak nakonec sáhl po výmluvné symbolice, ale nikoli takové, jakou bychom chtěli vidět a slyšet od reprezentanta západní supervelmoci.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský vystoupil rázněji. Apeloval na hodnotu solidarity: „Tato Organizace spojených národů a její principy, jež jsme vytvořili po druhé světové válce, jsou ve vážném ohrožení… Pokud i nadále umožňujeme novou koloniální válku, nač tu tedy jsme? Proč vůbec udržujeme OSN při životě? Záleží nám na tom, anebo je nám to lhostejné?“ A vyzval k vytvoření mezinárodního tribunálu, který bude stíhat zločiny agrese spáchané Putinovým Ruskem. Tedy mluvil i o právu a nasazení síly.

Zlatý Trump…

Nejšílenější je, že projev, který by byl slabý kdykoli od začátku ruské invaze, přednesl prezident USA v den, kdy svět řešil mobilizaci vyhlášenou kremelským vládcem. Tato eskalace hrozí přerůst v totální válku. To si přímo říkalo o rázné prohlášení. Joe Biden se zmohl jen na stížnost, že Vladimir Putin bezohledně Evropě vyhrožuje jadernými zbraněmi, že „jadernou válku nelze vyhrát a nikdy se nesmí vést” a vzkaz, že by Rusko nemělo v Radě bezpečnosti využívat právo veta. No, toho se asi v Moskvě nelekli…

Tohle je okamžik, kdy se vám začne stýskat pod Donaldu Trumpovi. Není právě vzorovým republikánem, ale rozhodně by se s projevem v OSN takto nemazal a nemontoval do války s Ruskem sodovkový plyn, gender a sexuální práva. Byl by velkohubý, nafoukaný, nekorektní, aspoň však silný. Tu jednu věc by splnil a ve výsledku by to znamenalo nekonečně více, než dokázal svou řečí Joe Biden. Protože ten spojence nenadchl a nepřátele nevyděsil. A o to přece šlo: rázně buchnout pěstí do stolu. Nic více. Ale také nic méně.

Převzato z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!