Jitka Chalánková – Myslím, že změna, kterou prožíváme, nemusí být jen k horšímu!

Nezávislá senátorka z Prostějova, MUDr. Jitka Chalánková je známá svým konzervativním pohledem na svět. Angažuje se především v sociální oblasti. Konzervativním novinám sdělila nejen svou kritiku současné politické mapy ČR, ale i svou naději.

Byla jste členkou KDU-ČSL do roku 2009, pak jste byla za TOP 09 dvakrát poslankyní a nyní jste už jako nezávislá senátorkou. Proč jste tehdy odešla z lidové strany?

V té době měl pan Miroslav Kalousek v plánu založit novou politickou stranu. V každém regionu hledal lidi, kteří by mu s tím pomohli. My jsme tehdy v KDU-ČSL cítili nespokojenost se směřováním této strany k téměř až socialistické politice. Strana rozdávala a neřešila rozpočtovou odpovědnost. A u Miroslava Kalouska jsem pochopila, že je to nezbytně nutné. Chtěli jsme tedy založit pravicovou stranu se sociálním smýšlením. Myslím, že ten záměr byl legitimní.

Později jste ale z TOP 09 odešla, přečetla jsem si, že strana podle Vás přestala ctít konzervativní hodnoty. Nyní jste v senátu jako nezávislá, ale jste v klubu ODS. Jak se tam cítíte?

V klubu ODS se cítím velmi dobře. Je pravdou, že k nám přišli i čtyři senátoři za TOP 09, ale později. V době, kdy jsem vstupovala do klubu ODS tam ještě nebyli. Pan předseda klubu Zdeněk Nytra velmi dobře klub vede. Velice si cením toho, že tento klub je asi poslední bašta konzervativní politiky v České republice.

Jste známá svou prací v oblasti sociální. Výrazně jste se věnovala kauze rodiny Michalákových. Jaký prostor pro tuto práci máte v horní komoře parlamentu?

V senátu se cítím opravdu dobře. Mám dvě možnosti realizace. Jednak osobní přístup u jednotlivých případů. V tom mi nikdo nebrání, protože jsem byla zvolena jako nezávislá. To se v senátu velmi respektuje. Je to jiná situace než v poslanecké sněmovně, kde se více vyžaduje stranická disciplína. V senátu máme vždy možnost říci, s tímto já nemohu souhlasit, pro toto hlasovat nemůžu. Je dobré si to s kolegy říci zavčas, aby nedocházelo k nepříjemným překvapením. Případ manželů Michalákových je můj dlouhodobý případ, do kterého mi opravdu nikdo nezasahuje.

Já jsem se dívala na hlasování senátu o zákazu jednorázových plastových výrobků a našla jsem, že jste se u tohoto návrhu zdržela hlasování, několik členů klubu ODS hlasovalo dokonce proti. To asi dokládá skutečnost, že na vás s hlasováním nikdo netlačí.

Je to tak. My jsme si to včas na klubu řekli, jaké máme výhrady. Předseda klubu potvrdil volné hlasování, každý se k tématu může postavit podle svého svědomí.

Jak už jsem říkala, s TOP 09 jste se rozešla proto, že podle Vás strana opustila své konzervativní zásady. Vy jste známá jako konzervativní politička. Jak hodnotíte dnešní politickou scénu právě ve vztahu ke konzervativním hodnotám?

Podle mě jde určitě o nové dělení politického spektra. Dříve bylo pravicové – levicové. Dnes to vnímám jako dělení na konzervativní a progresivistické. Měla jsem příležitost při konci svého mandátu místopředsedkyně TOP 09 na sněmu svým tehdejším stranickým kolegům tuto skutečnost sdělit. V době, kdy si TOP 09 volila za předsedu Jiřího Pospíšila jsem sdělila, že je v podstatě jedno, koho si zvolí, pokud si nevyjasní svá základní stanoviska. Přitom na stránkách strany je uvedeno, že jde o stranu konzervativní a pravicovou, tak ve skutečnosti je to jinak. Od této doby se už k TOP 09 nevyjadřuji. Tehdy jsem to řekla veřejně a přesně tak, jak jsem chtěla. Myslím, že konzervativní voliči už nevědí, proč by je měli volit. A tyto volič strana ztrácí.

Jak se díváte na skutečnost, která právě s konzervativismem a progresivismem souvisí a která pravděpodobně do senátu dříve či později doputuje, a to je na jedné straně manželství homosexuálů a leseb a na straně druhé ústavní změna, která by manželství jasně vymezila jako svazek ženy a muže?

Když jsem byla ve sněmovně, měla jsem připravenu novelu Ústavy, podle které by manželství mělo být zakotveno jako svazek muže a ženy. V té době to ještě nebylo tak akutní, a protože jsem v poslanecké sněmovně končila, tak ten návrh zůstal připravený. Téma převzali další kolegové. Uvidíme, jak uspěje, kdo ho podepsal a kdo ho podpoří. Jde o ústavní změnu, tak k přijetí bude potřeba ústavní většiny. Pokud jde o tzv. manželství pro všechny, pak takové manželství skutečně máme, protože každý, kdo splní podmínky dané českým řádem, tak do manželství muže a ženy vstoupit může. Nic jiného manželstvím nazvat nelze. Různé aktivity typu Jsme fér apod., jsou mnohdy nefér. Působí na politiky i mediální svět a tlačí je k tomu, aby pociťovali vinu za domnělou diskriminaci. A z toho mnohdy vychází postoj politiků, obavy a strach, a tak raději by takový zákon podpořili. Těmto aktivitám jde nejen o tzv. manželství, ale o následné kroky, které by s tímto zákonem přišly. A to se týká dětí v těchto svazcích a jejich práv, která jsou na prvním místě. Každé dítě má právo znát své biologické rodiče, otce a matku.

Rozhovor vedeme v době, kdy v Praze probíhá Prague Pride. Zajímavé je, že mám mezi přáteli gaye i lesby, ale většinou se této přehlídky neúčastní. Jak odhadujete, že by v senátu dopadlo rozhodnutí, pokud by ze sněmovny dorazily obě předlohy?

Doufám, že senát je dokonce mnohem konzervativnější než sněmovna. Možná i vzhledem k věku senátorů. Vím, že existuje pokus senátora Lásky (Mgr. Václav Láska za SEN 21 – pozn. redakce), který chtěl do českého právního řádu dostat legitimizaci adopce dětí homosexuálními páry, a to oklikou přes mezinárodní právo. Tak to byl trochu záludný krok, který byl senátem odmítnut. V tuto chvíli tedy předpokládám, že by návrh na manželství homosexuálů neprošel, ale máme před volbami třetiny senátu. Voliči by možná měli znát názor svých kandidátů i na tuto problematiku. Samozřejmě to může trochu změnit poměr sil, ale v tuto chvíli to nikdo nemůže vědět.

Jsme na konci léta 2022, v době, která je nejen pro ČR, ale pro většinu Evropy těžká. Nejen pro válku na Ukrajině, také kvůli inflaci, narůstajícím cenám energií, a tedy i dalších produktů. Jak si myslíte, že tato skutečnost může ovlivnit naši politickou scénu?

Pokud bych byla ve více exekutivní funkci a měla větší kompetenci, tak si myslím, že bych vycházela občanům informačně více vstříc. Že bych se snažila více vysvětlovat především situaci, která se týká energií, a i zdravotnictví v souvislosti s covidem. V době covidu komunikace nebyla zvládnutá dobře a přinesla řadu kontroverzí, nezákonnosti. Velmi často jsem k tomu v senátu vystupovala a senát mě podpořil. Dnes se ukazuje, že jsme měli pravdu. Lidi je třeba léčit a neděsit. Pokud jde o energie, tak jsou možnosti, jak situaci řešit. Týká se to především elektrické energie, kterou vyrábíme a za mnohem vyšší cenu občanům prodáváme. Tady bych hledala cestu. S plynem je to složitější.

Jste konzervativní politička, vyznáváte konzervativní hodnoty. Jakou naději byste poslala čtenářům Konzervativních novin?

Myslím, že řada věcí byla dlouhodobě předvídatelná. Samozřejmě nikoliv vpád Ruska na Ukrajinu, ale právě otázka energií. Myslím, že změna, kterou právě prožíváme, nemusí být jen k horšímu. Předpokládám např., že se rodiny více semknou, že najdou hodnotu v odpovědnosti jednoho za druhého, že třeba ubude chvilkového konzumu a následující generaci ukážeme, jak by měl život vypadat. Dnes jsem zrovna četla, že evropská mládež podléhá skepsi, smutku. Tak myslím, že současná situaci by mohla být začátkem katarze.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!