Jezuité vytvořili ukrajinským dětem školu

Jezuité (SJ) v Praze se rozhodli vytvořit pro děti ukrajinských uprchlíků školu. Třída sídlí v Družinské kapli jezuitské rezidence. Jak celý projekt vnikl, o tom Konzervativním novinám pověděl otec Samuel Privara, SJ.

Jezuité pomáhali od začátku útoku na Ukrajinu materiálně i finančně. Kdy jste se rozhodli v pražské rezidenci SJ otevřít školu pro děti ukrajinských uprchlíků?

Nápad se rodil postupně. Již 48 hodin po začátku ruské agrese na Ukrajině jsme se rozhodli zorganizovat komoditní pomoc pro Ukrajinu. S prvními ukrajinskými uprchlíky koncem prvního týdne války se přirozeně naskytla otázka, jak být nápomocni jejich integraci do české společnosti. Postupem času začalo být jasné, že válka nebude krátká a že otázka integrace v případě dětí musí zahrnovat také školu.

Co vše před otevřením školy bylo potřeba administrativně zajistit? Komunikovali jste s ministerstvem školství či s úřadem Prahy 2?

Oficiálně jsme detašovaným pracovištěm ZŠ sv. Štěpána. Znali jsme se s paní ředitelkou už z předchozí spolupráce. Velmi rychle se nám povedlo domluvit.

Jak je škola organizována? Jaké máte třídy a pro jaké věkové kategorie dětí?

Škola je organizována ve formě dvou tříd, které v podstatě odpovídají našemu prvnímu a druhému stupni s tím, že ukrajinský druhý stupeň je od 5. do 11. třídy. V našich třídách probíhají dva typy výuky: na jedné straně máme díky našim sponzorům možnost poskytnout ukrajinským dětem online připojení na „jejich“ výuku na Ukrajině, na druhé straně – pro ty mladší děti – organizujeme přímo prezenční výuku.

Jak jste žáky do školy získali?

Škola nevznikla jako náš nápad, který by pak bylo potřeba někomu „prodávat“, ale jako naše odpověď na reálnou potřebu a poptávku ukrajinských uprchlíků. Nemuseli jsme proto žáky hledat, ale byli nám přidělení městskou částí Praha 2.

Jaké je zaměření školy? Vycházíte z osnov ukrajinského či českého školství?

Jedná se o kombinaci obou systémů ale s tím, že se jedná především o adaptační kurz.

Učí se žáci česky?

Ano, to byla od začátku naše snaha. Výuka probíhá v ukrajinštině, nicméně děti mají denně také hodiny češtiny a několikrát týdně i angličtiny.

 Máte ukrajinské či české vyučující?

Máme dvě ukrajinské učitelky, shodou okolností jsou to právě ty, které jsme ubytovali u jezuitů v Ječné ulici v rámci jiného projektu pomoci uprchlíkům, ještě před tím, než jsme věděli, že se jedná o učitelky.

Kolik dětí školu navštěvuje?

To je těžké odpovědět, protože se jedná o dynamicky se měnící číslo. Naše kapacita je 40 dětí, ke které se více či méně blížíme.

Jde o přechodný projekt SJ nebo o dlouhodobý, stálý projekt?

Protože se jedná o pomoc uprchlíkům na základě válečné situace, nemáme v plánu v projektu pokračovat po stabilizaci situace.

Jaké má vaše škola materiální a finanční zajištění?

Od prvních momentů bylo všechno financováno ze zdrojů SJ a díky velkorysým dárcům. Takto jsme byli schopni vybavit třídy, zaplatit učitele, nakoupit svačinky, zaplatit obědy. Postupem času se do financování zapojila také MČ Praha 2, která převzala prostřednictvím ZŠ Štěpánská financování platů učitelů a obědů pro děti. Všechno ostatní financují jezuité z darů.

DANA JAKLOVÁ

 

Výuka ukrajinských dětí probíhá v Družinské kapli sv. Ignáce:

YouTube player

Jednou z učitelek u sv. Ignáce je ukrajinská učitelka Olena, která přišla hned na začátku ruské invaze se čtyřmi dětmi. Učí mladší žáky, částečně je výuka online. Děti se také hodinu denně učí česky. Olena vysvětlila, jak děti pracují ve třídě s mapou Ukrajiny, na které mají zaznamenána místa, odkud do Prahy přišly.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!