Jedno slovenské testování…

Testování žáků devátých tříd (Testovanie 9) přineslo na Slovensku několik zajímavých výsledků. Zajímavých i pro nás v České republice. Stejně jako my se Slovensko (ovšem v násobně větší míře) potýká s problémem (především romských) dětí ze znevýhodněného prostředí. Podle slovenského testování se dá (na rozdíl od nás) poměrně snadno určit etnicita dětí – díky větší koncentraci a počtu Romů je to prostě tak, že kdekoliv je dětí ze znevýhodněného prostředí více, jsou to zkrátka Romové.

Hlavní kostra příběhu je známá i od nás. S dětmi, které přichází do škol ze zanedbaného prostředí, si školský systém moc neví rady. Nejenže neumí tyto děti pozvednout, ale je poměrně málo odolný i vůči zátěži, které tyto děti do tříd přinášejí a která pak dopadá i na děti běžné. Takže školský systém nejenže nepomůže dostat nahoru jedny, ale nezabrání ani tomu, že se dolů následně propadají druzí…  Data ukazují, že schopnost školy vzdělávat klesá, jakmile počet znevýhodněných dětí stoupne nad deset procent. To znamená, že ve dvacetičlenné třídě jsou tři děti schopné narušit výuku… Dvacet až třicet procent znevýhodněných dětí už znamená dramatický pokles kvality výuky. Takže pět znevýhodněných dětí ve třídě znamená statisticky horští výsledky i pro zbytek třídy v porovnání s třídami, kde znevýhodněné děti nejsou (takových jsou na Slovensku dvě třetiny). Je to kvadratura kruhu – protože čím hůř dopadají ve třídě běžné děti (díky těm znevýhodněným), tím hůř se pak daří vzdělávat ty znevýhodněné.  

To přirozeně vede k i u nás oblíbené debatě o inkluzi. Nebylo by lepší děti segregovat? Výsledek testování totiž neznamená nic jiného, než to, že čím více znevýhodněných dětí ve třídě, tím méně se naučí jak tyto děti, tak děti běžné.  Takže čistá prohra pro všechny. A to už při relativně malém počtu problémových dětí ve třídě. To, že mnozí učitelé odmítají do svých tříd další romské děti, tak není rasismus, ale zodpovědnost jak vůči běžným dětem, tak vůči těm romským.

Na druhou stranu neformální segregace – i když ani zdaleka nemusí být projevem nějakého rasismus – k lepším výsledkům samozřejmě nevede také.  Ale jakmile se díky integraci začnou zhoršovat výsledky ostatních dětí, nikdo nedokáže zabránit jejich úprku jinam, do jiné, víc  „bílé“ školy. Třídy jenom tak „promíchat“ prostě bez dalšího nestačí.  

Státní analytici to svým způsobem uznali, když napsali:  “Úprava školských obvodov má potenciál zlepšiť výsledky žiakov. Hranice školských obvodov určujú, ktoré deti spadajú pod jednotlivé školy.” To neznamená nic jiného, než jakési administrativní přerozdělení znevýhodněných žáků tak, aby byli rovnoměrně rozděleni a „naředěni“. To se samozřejmě snáze napíše, než udělá – díky silné koncentraci v určitých oblastech, kde jsou romské osady, je není moc kam rozdělovat.   

Takže se vracíme k obvyklým řešením – předškolnímu vzdělávání a většímu personálnímu posílení tříd, kde je více jak tři čtyři znevýhodněných dětí… Předškolní vzdělávání ovšem v ČR progresivisté hbitě využili k tomu donutit k povinnému poslednímu roku pro jistotu všechny rodiče plošně. Předpokladem úspěchu je tudíž přiznat si, že ne všichni jsou stejní, ne všichni mají stejné potřeby a zatímco nutit za každou cenu tříleté dítě z perfektně fungující rodiny chodit do školky je blbost, udělat to samé u romské rodiny z osady znamená pro takové dítě životní šanci na to vymanit se z chudoby. Protože už při nástupu do školy má dítě z osady skluz dva roky… To nedožene a proto spokojit se jen s tím „mají se lépe učit a víc pracovat“ opravdu nepomůže.

To vědí všichni už léta, všichni o tom už léta mluví, ale sociální bomba zatím tiká.  Romské děti mají na Slovensku ve vzdělání „skluz“ pěti let. Jinými slovy, patnáctiletý Rom má vědomosti na úrovni desetiletého žáka. To je skluz, který už obvykle nikdy nedoženou, což se pak projevuje na trhu práce, kde dochází k absurdnímu jevu, že Slovensko dováží pracovní síly, zatímco ve skoro půlmilionové romské menšině panuje padesátiprocentní nezaměstnanost.  

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!