„Je to informační sabotáž,” říkají poslanci ukrajinského parlamentu k petici za “stejnopohlavní manželství”.

Mnozí poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny (Verchovna Rada) reagovali na iniciativu legalizovat na Ukrajině tzv. „stejnopohlavní manželství“. Někteří poslanci takové jednání označují dokonce za provokaci. Ostatně za války, kdy umírají vlastenci a obránci Ukrajiny, je podle nich prosazování protiukrajinské agendy rouháním nejvyšší úrovně. Řeč je o petici ohledně sňatků osob stejného pohlaví. Podepsalo jí 25 000 Ukrajinců. 

Tato petice totiž potvrzuje aktivizaci levicově-liberálních sil na Ukrajině, které ovšem jednají v zájmu země agresora. Není žádným tajemstvím, že plány Ruské federace zahrnují zničení Ukrajiny, Ukrajinců, ukrajinské kulturní a národní identity. Bohužel i za války, v časech těch největších tragédií, nastolují tyto síly téma „manželství“ osob stejného pohlaví, rozdělují společnost a přivádí k hněvu obránce země. Ukrajinští vojáci zaujímají k takovým iniciativám jasný a jednoznačný postoj: „Za tohle nebojujeme,“ píší. Sám prezident Zelenský uznává, že v době války nelze měnit ústavu.  „“V podmínkách válečného stavu nebo výjimečného stavu nelze měnit ústavu Ukrajiny, takže nyní není možné změnit pravidlo, že manželství je dobrovolným svazkem muže a ženy,“ uvedl prezident v písemné odpovědi.  Připomeňme také, že poradce vedoucího prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč prohlásil, že LGBT lidé jsou „lidé s úchylkami“. Zelenský ale připouští ale jakousi obdobu registrovaného partnerství. I to se ale setkává s odporem.

Co si myslí Ukrajinci?

Co si myslí Ukrajinci, víme poměrně přesně. Z nejnovějších poznatků World Values Survey, uznávaného mezinárodního výzkumného projektu, známého svými opakovanými měřeními, velkým množstvím vzorků populace a kladením identických otázek napříč celou zemí, se rychle dozvíme o ukrajinském národě toto:  v roce 2020 proběhlo na Ukrajině opakované měření  a data odhalují kritické názory na  homosexualitu a manželství osob stejného pohlaví. Respondenti byli nejprve dotázáni, zda jim vadí představa homosexuálů jako sousedů – rozdělení názorů bylo asi 50/50. Údaje z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu nedávno ukázaly, že podíl Ukrajinců, kteří mají „negativní pohled“ na LGBT komunitu se od roku 2016 snížil z 60 procent na 38 procent. Co se ale o mnoho nezvýšilo, je „pozitivní názor“. Místo toho narostla lhostejnost.  12,8 % respondentů vyjádřilo obecně pozitivně k LGBT osobám, 38,2 % negativně a 44,8 % lhostejně.

Názory se zostřují ve věci, zda-li je homosexualita „ospravedlnitelná“.  42 % Ukrajinců uvedlo, že homosexualita není „nikdy ospravedlnitelná“ ve srovnání s méně než dvěma procenty, kteří tvrdili, že je „vždy ospravedlnitelná“.  Necelých 12 % uvedlo některou z odpovědí na polovině 10 bodové škály, ukazující spíše k „ospravedlnitelná“.

WVS se ptala i na téma rodičovství osob stejného pohlaví, téma které uvádí také petice. WVS se dotazovala respondentů na míru jejich shody s prohlášením: „Homosexuální páry jsou stejně dobrými rodiči jako jiné páry.“ Tady existuje zvýšená míra respondentů, kteří nechtěli vyjádřit svůj názor: 20 % uvedlo, že neví. Ostatní měli jasný názor: 26 % silně nesouhlasilo, 30 % jednoduše nesouhlasilo a 12,5 % ani souhlas, ani nesouhlas. Souhlasilo pouze 8,5 % a silně souhlasilo jen něco málo přes dvě procenta, že homosexuální páry jsou stejně dobrými rodiči jako jiné páry.

Vojáci a poslanci proti

 Postoj obránců jednoznačně podporují přímo volení poslanci Ukrajiny. Ti veřejně deklarují záporný postoj k legalizaci tzv. „manželství“ osob stejného pohlaví. Zdůrazňují, že Ukrajina má stávající legislativu – Ústavu a zákony o rodině – které upravují manželství a rodinné vztahy a nevyžadují změny. Poslanec Ihor Fris se ve svém příspěvku na Facebooku vyjádřil k petici za “stejnopohlavní manželství”. Připomněl text článku 51 Ústavy Ukrajiny, který říká, že „Manželství je založeno na svobodném souhlasu ženy a muže“. Řekl ale, že k naplnění hlavního poselství požadavků vznesených prezidentovi ve zmíněné petici je nutné změnit Ústavu, což je v současné době nemožné. Fris také poznamenal, že pro právní úpravu svých vztahů mohou zástupci LGBT komunity použít občanský zákoník a platnou legislativu Ukrajiny.

„V legislativě máme institut darovací smlouvy, dědické smlouvy, závěť, podmíněnou závěť, smlouvu o výživném a mnoho dalších, které umožňují jakémukoliv člověku, nejen stejnopohlavním párům, právně formalizovat své vztahy. Není nutné vytvářet modely nového rodinného zákoníku nebo nových rodinně právních vztahů,“ uvedl Ihor Fris.

Poslanec Oleksandr Fedijenko souhlasí se svým kolegou a prohlásil, že manželství je výhradně svazkem mezi různými pohlavími. Připomněl, že podle zákona o rodině je „manželstvím rodinný svazek ženy a muže, který je zapsán ve státních orgánech evidence osobního stavu“. Také poslanec Andrij Bohdaněc důrazně reagoval na existenci takové výzvy. Iniciativu označil za provokaci a informační sabotáž vůči Ukrajině.

„Jediným důvodem, proč se podobné „petice“ objevují, je informační sabotáž proti Ukrajině, která se staví proti zákeřnému a krutému agresorovi, a jejím účelem je zasít nesvár a nepřátelství do společnosti. A také – vykonstruovat obraz mravní apokalypsy, říkají, podívejte se, kam jde Ukrajina? Takže budeme chránit vaše děti před gayi,“ napsal Bohdaněc. Andrij Bohdaněc dodal, že tuto petici by měl zvážit nikoli prezident, ale bezpečnostní služba Ukrajiny. Podle jeho názoru takovou iniciativu nepodpoří ani politici, ani ukrajinská společnost.

„Je jasné, že toto téma není podporováno politiky ani ukrajinskou společností a není šance na jeho prosazení. Článek 51 Ústavy státu jasně říká, že manželství je založeno na svobodném souhlasu ŽENY a MUŽE, “ řekl Andrij Bohdaněc.

Církve a občané proti

Natalija Manojlenko, dříve zástupkyně kyjevské městské rady a nyní aktivistka, poznamenala, že Ukrajinci mají svůj vlastní historický a kulturní základ, což je činí silnými. Zdůraznila, že Ukrajina má své vlastní hodnoty a přesvědčení, které by neměla opouštět, aby byla zemí EU. Ukrajinské hodnoty podle ní nejsou v žádném případě v souladu s programem LGBT aktivismu.

Je třeba připomenout, že se proti pokusům o legalizaci sňatků osob stejného pohlaví na Ukrajině otevřeně staví i Celoukrajinská rada církví a náboženských organizací. Církve věří, že taková inovace povede k demografické krizi a zhoršení veřejné morálky. Mluvčí Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu Igumen Evstratiy říká, že církev neobhajuje diskriminaci homosexuálů, ale staví se proti prosazování takových vztahů jako normálních a prospěšných.

Občané zároveň začali prezidentovi vzkazovat svůj postoj a chtějí, aby zamezil legalizaci stejnopohlavních “manželství”. Například obyvatelé města Mykolajiv zaslali kolektivní výzvu Volodymyru Zelenskému, ve které vyjádřili svůj názor, že takové iniciativy jsou otevřeně nepřátelské vůči Ukrajincům a rozvoji země, protože jsou zaměřeny na zničení instituce rodiny a kažení dětí a mládeže. Jakákoli vládní podpora takových iniciativ může podle nich znamenat negativní reakci veřejnosti a zdiskreditovat vládu u většiny populace. A to je výlučně v zájmu země agresora. Proto podle nich nic takového nesmí podporovat.

 

Autor je prezidentem ukrajinské pro-rodinné organizace Vsi Razom

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme