Javier Milei v Davosu: Neomarxistům se podařilo nakazit zdravý rozum západního světa

Dobré odpoledne. Děkuji mnohokrát. Dnes jsem tu, abych vám řekl, že západní svět je v nebezpečí. A je ohrožen, protože ti, kteří mají bránit hodnoty Západu, jsou nakaženi vizí světa, který neúprosně vede k socialismu a tím k chudobě.

Bohužel, v posledních desetiletích, motivováni některými dobře smýšlejícími jedinci ochotnými pomáhat druhým a dalšími motivovanými přáním patřit k privilegované kastě, hlavní vůdci západního světa opustili model svobody pro různé verze toho, co nazýváme kolektivismem. Jsme tu, abychom vám řekli, že kolektivistické experimenty nikdy nejsou řešením problémů, které sužují občany světa. Spíše jsou hlavní příčinou….

Vzhledem k tristnímu selhání kolektivistických modelů a nepopiratelným pokrokům ve svobodném světě byli socialisté nuceni změnit svou agendu. Nechali za sebou třídní boj založený na ekonomickém systému a nahradili jej jinými domnělými sociálními konflikty, které jsou stejně škodlivé pro život jako společenství a pro hospodářský růst.

První z těchto nových bitev byl směšný a nepřirozený boj mezi mužem a ženou… Vše, k čemu tato radikální feministická agenda vedla, je větší zásah státu, který brání ekonomickému procesu a dává práci byrokratům, kteří ničím nepřispěli. Příklady: ministerstva žen nebo mezinárodní organizace věnující se propagaci této agendy.

Dalším konfliktem, který zavedli socialisté, je konflikt lidí proti přírodě, když tvrdí, že my lidé poškozujeme planetu, která by měla být za každou cenu chráněna, a to až k prosazování mechanismů kontroly populace nebo krvavé potratové agendy.

Bohužel tyto škodlivé myšlenky se v naší společnosti silně uchytily. Neomarxistům se podařilo nakazit zdravý rozum západního světa a toho dosáhli přivlastněním si médií, kultury, univerzit….

Případ Argentiny je empirickou ukázkou toho, že bez ohledu na to, jak jste bohatí nebo kolik můžete mít z hlediska přírodních zdrojů, nebo jak kvalifikovaná může být vaše populace nebo jak vzdělaná, nebo kolik zlatých cihliček můžete mít v centrální bance, pokud budou přijata opatření, která brání volnému fungování trhů, volné soutěži, systémům volných cen, pokud bráníte obchodu, pokud útočíte na soukromé vlastnictví, jediným možným osudem je chudoba….

Dnes státy nepotřebují přímo kontrolovat výrobní prostředky, aby mohly kontrolovat každý aspekt života jednotlivců, pomocí nástrojů, jako je tisk peněz, dluhy, dotace, kontrola úrokové sazby, cenové kontroly a regulace k nápravě tzv. selhání trhu. Mohou ovládat životy a osudy milionů jedinců….

Velká část obecně přijímaných politických postojů ve většině západních zemí jsou kolektivistické varianty, ať už otevřeně prohlašují, že jsou komunisty, fašisty, nacisty, socialisty, sociálními demokraty, národními socialisty, demokratickými křesťany nebo křesťanskými demokraty.

Jsou to neokeynesiánci, pokrokáři, populisté, nacionalisté nebo v podstatě globalisté. Nejsou v tom žádné zásadní rozdíly. Všichni říkají, že stát by měl řídit všechny aspekty života jednotlivců. Všichni hájí model, který je v rozporu s tím, který vedl lidstvo k nejpozoruhodnějšímu pokroku ve své historii.

Dnes jsme sem přišli, abychom pozvali zbytek zemí západního světa, aby se vrátily na cestu prosperity, ekonomické svobody, omezené vlády…a neomezeného respektu k soukromému vlastnictví….

Zbídačení způsobené kolektivismem není žádná fantazie, ani to není nevyhnutelný osud. Ale je to realita, kterou my Argentinci velmi dobře známe. Zažili jsme to. Prošli jsme tím, protože, jak jsem řekl dříve, od té doby, co jsme se rozhodli abychom opustili model svobody, který nás učinil bohatými, dostali jsme se do sestupné spirály, v jejímž rámci jsme den ode dne chudší a chudší….

Na závěr bych chtěl zanechat vzkaz všem zdejším podnikatelům i těm, kteří tu nejsou osobně, ale sledují nás z celého světa. Nenechte se zastrašit ani politickou kastou, ani parazity, kteří žijí ze státu.“ Nevzdávejte se politické třídě, která chce pouze zůstat u moci a zachovat si svá privilegia.

Jste společenští dobrodinci. Jste hrdinové. Jste tvůrci nejmimořádnějšího období prosperity, jaké jsme kdy viděli. Ať vám nikdo neříká, že vaše ambice jsou nemorální. Pokud vyděláváte peníze, je to proto, že nabízíte lepší produkt za lepší cenu, čímž přispíváte k všeobecnému blahobytu.

Nevzdávejte se podpoře státu. Stát není řešením. Stát je samotný problém. Jste skutečnými protagonisty tohoto příběhu a buďte si jisti, že ode dneška je Argentina vaším věrným a bezpodmínečným spojencem.

Překlad z angličtiny převzat z twitteru

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

200 Kč500 Kč1000 Kč