Jana Černochová: Svoboda, vlastenectví, víra…

Jaké je, podle Vás, hlavní téma letošních voleb? Jaké je Vaše hlavní předvolební téma?

Hlavním tématem je střet populismu a nezodpovědné politiky, která nehledí na budoucnost a která zde vládne 8 let. Nabízím politiku založenou na idejích a snaze budovat úsporný, efektivní a fungující stát, který je pro občany partnerem, nikoliv drábem, a který hledí dopředu a chce vzdělanou a prosperující společnost. Současná vláda v kombinaci s prezidentem Zemanem nejen bezmezně utrácí peníze budoucích generací za spotřebu, ale hlavně manipuluje lidmi a zbavuje je kritického myšlení. A existuje reálné riziko, že tento trend posílí, pokud by vznikla vláda opřená o extrémisty z SPD a podobných stran. To nesmíme dopustit. Při každých volbách slýcháme, že jsou nejdůležitější, ale v těchto jde opravdu o hodně.

Kandidujete za koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) jako současná poslankyně ODS. Jaké jsou hlavní konzervativní body této koalice a jaké ODS?

V prvé řadě to je zejména důraz na svobodu lidí a důvěra v jejich schopnost rozhodovat o svých životech, nést za ně odpovědnost a chovat se zodpovědně i vůči druhým a vůči společnosti. Jsme přesvědčeni, že pravidla, zákony nemají být prostředkem k ovládání společnosti a její neustálé kontrole. Že stát nemá lidem šlapat na paty a řídit jejich životy. S tím souvisí i další hodnota, a tou je důraz na ochranu soukromí a soukromého vlastnictví. Dále je pro nás nepochybně důležitá role rodiny a její ochrana, protože rodina je tím, co formuje každého člověka a dobře fungující rodina vede ke zdravé a vzdělané společnosti. V neposlední řadě zmíním hodnotu vlastenectví a lásku ke svému národu. Bohužel, tato hodnota je dnes buď podkopávána novou levicí, anebo zneužívána extrémisty. Ale konzervativci si ji nesmí nechat ukrást ani zlikvidovat. Přejeme si, aby náš národ byl hrdý na své dějiny, své hrdiny, svou zemi, ale aby se neuzavíral do izolace. Národní hrdost a sebevědomí musí vést k tomu, že budeme schopni být relevantními partnery ve světě, že budeme schopni si vyjednat takové podmínky mezinárodní spolupráce, které nám budou vyhovovat. Vlastenectví musí vést také k tomu, že lidé budou ochotni přebírat za svou zemi svůj díl odpovědnosti třeba i v oblasti obrany. Obrana a bezpečnost národa začíná od jednotlivce a jeho ochotě se na ní spolupodílet.

Co se Vám v končícím volebním období sněmovny podařilo z konzervativního programu prosadit?

Já se ve Sněmovně věnuji právě oblastem obrany, bezpečnosti a také zahraniční politice. A ve všech těchto dimenzí nepochybně lze uplatňovat konzervativní pohled na svět. Dlouhodobě usiluji o to, abychom nepodceňovali naši obranu a abychom do ní investovali, protože je stěžejním pilířem státu a jeho suverenity. Proto jsem i v tomto volebním období vyvíjela velké úsilí, aby rostl rozpočet naší armády, aby probíhala její modernizace, ale aby se například rozrůstaly i řady aktivní zálohy, která je cestou, jak do systému obrany země zapojit více i veřejnost. Jako opoziční politička nemám na tyto věci přímý vliv, ale jsem přesvědčena, že i díky mému tlaku se daří investice do obrany navyšovat a podařilo se i zlepšit podmínky pro aktivní zálohy.

V oblasti bezpečnosti jsem se aktivně zasazovala o to, aby byla ochráněna práva legálních držitelů zbraní před různými restriktivními zásahy zejména z Evropské unie. Podařilo se mi ve spolupráci s dalšími kolegy zabránit negativním dopadům tzv. zákazové směrnice o zbraních na naše legální střelce. Podařilo se nám rovněž zakotvit právo na obranu s legálně drženou zbraní do Listiny základních práv a svobod. Právo na držbu zbraní v zákonných mantinelech vnímám jako zásadní výraz svobody a důvěry státu v jeho občany. Legální držitelé zbraní také přispívají k vyšší bezpečnosti mezi lidmi, protože policisté nemohou být vždy a všude.

V oblasti zahraniční politiky jsem opakovaně prosadila usnesení Poslanecké sněmovny na podporu Izraele, coby našeho nejbližšího spojence na Blízkém východě, a to v různých otázkách, ať už šlo o označení hnutí Hizballáh jako teroristické organizace, odsouzení palestinských útoků na Izrael nebo odmítnutí rezolucí UNESCO nepřátelských k Izraeli. Naše přátelství s Izraelem je tradiční a svým způsobem unikátní. Spojují nás blízké hodnoty a každý konzervativec jej musí hájit!

Sněmovna sice nyní nepřijala návrh na manželství homosexuálů a leseb, ale je téměř jisté, že se návrh do nové PS vrátí. Jaká bude Vaše strategie k tomuto návrhu. Ptám se především proto, že návrh má podporu napříč koalicí Spolu a aktivisté pro zákon se budou snažit další poslance získat.

Naše strategie je od začátku jednoduchá a předpokládám, že bude nadále stejná. Rozhodnutí, jak bude který poslanec o tomto návrhu hlasovat, je čistě věcí jeho svědomí a hodnotového založení. Podle mě není správné, že si některé strany z této záležitosti dělají volební program, ať už jsou z jakéhokoliv tábora. A není ani správné, že je předmětem nátlaku a svým způsobem i vydírání, ať už pro, či proti. Pokud by ODS byla součástí budoucí vládní koalice, jsem přesvědčena, že by otázka manželství homosexuálů měla zůstat stranou koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády.

Jaký je Váš vztah k návrhu na uzákonění eutanazie?

Jako věřící člověk vnímám téma eutanazie velmi citlivě. Život je dar a nežijeme jej jen sami pro sebe, ale i pro ostatní, hlavně rodinu, kterou obohacujeme. Mám pochopení pro zkušenosti rodin, které si prošly opravdu bolestivým obdobím neodvratné ztráty člena rodiny. Právě proto je úkolem nás politiků zajistit co nejdůstojnější podmínky pro odchod našich nejbližších. Jako starostka jsem se vždy zasazovala o to, aby naše péče o těžce nemocné v rámci Centra sociálních služeb Prahy 2 byla na té nejvyšší úrovni a rodina mohla se svými blízkými trávit společně poslední dny s garantovanou a kvalitní zdravotní péčí.

Jaké jsou Vaše hlavní konzervativní hodnoty, které se budete snažit v nové PS, pokud budete zvolena, prosazovat? Konzervativní pohled na svět není dnes tak říkajíc „in“. Jakou roli v této věci hrají česká média?

Jako konzervativní člověk budu prosazovat stále stejné hodnoty. Těmi nejzákladnějšími jsou pro mě již zmíněná svoboda, vlastenectví, ale i víra. Chci prosazovat minimalizaci zásahů státu do života lidí, bránit společnost před různými snahami o regulaci pod záminkou falešných ušlechtilých cílů. Chci, aby náš národ byl sebevědomý a hrdý, připomínal si své hrdiny a pozitivní vzory a uměl se prosadit ve světě. Média samozřejmě ovlivňují pohled lidí, jejich myšlení. Současná média, bohužel, stejně jako politika inklinují k povrchnosti. Obecně se vše řídí efektem, nikoliv reálnou hodnotou. Jde o to hlavně zaujmout nebo šokovat co největší část společnosti, ne ji kultivovat. A to pro konzervatismus není úplně živná půda. Přesto to my „konzervy“ nesmíme vzdát. A i proto jsem si konzervu zvolila za symbol své letošní kampaně :-).

Jana Černochová je starostkou Prahy 2 a poslankyní PSP ČR za ODS. Je aktivní členkou Výboru pro obranu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!