Jakou měrou člověk měří, takovou mu Bůh odměří!

V pondělí 6. března začíná letos židovský svátek Purim, považovaný za nejveselejší židovský svátek. Původ svátku sahá až hluboko do 6. století před Kristem do událostí biblické knihy Ester. Připomíná vysvobození perských Židů z intrik krutého vezíra Hamana. Ten v příběhu představuje přímo prototyp zločinného antisemity, který touží „vyhladit, povraždit a zahubit všechny Židy od mládence po starce, děti i ženy, v jednom dni“. Název svátku připomíná Hamanovo házení losů, kterými chtěl určit nejvhodnější den pro svůj zamýšlený plán…

Starozákonní kniha Ester vypráví o spiknutí na královském dvoře s cílem vyhladit Židy v Perské říši i o velikém vysvobození, kterého se jim dostalo skrze mladičkou židovku Ester, která se podivuhodným způsobem nedlouho předtím stala královnou.

Kniha popisuje navenek normální děj. Příběh plný ironie a dramatických zvratů, podivuhodných náhod a zvláštních okolností. Romantika, moc, intriky, závist, falešní rádci. Touha po moci a bohatství. A taky hostiny, harém a víno. V takových kulisách bychom snad ani neočekávali biblický příběh.

Ale ten, kdo se dívá mezi řádky, uvidí napsanou ještě jednu knihu. Tu spatří jen ten, kdo má srdce citlivé a schopné vidět dění za clonou všední reality. Esteřin příběh místy tuto oponu odkrývá a ukazuje, že za všedními zážitky každého z nás se skrývá nebeský boj mezi dobrem a zlem, mezi královstvím světla a královstvím temnoty. Ačkoliv to může znít až pohádkově, pravdou je, že všechno kolem nás zápasí, život proti smrti, pravda proti lži, světlo proti temnotě, dobrota proti zlu.

Na Purim bývá zvykem nasadit si masku, případně celý kostým, a pohybovat se mezi přáteli „inkognito“. To není náhodou! Vždyť i Bůh sám halí v purimovém příběhu svou přítomnost do hávu „přirozeného běhu událostí“, ani jedinkrát není v textu knihy zmíněn, skrývá se, zdánlivě do děje nezasahuje – ale přesto je v celém příběhu tajemně přítomen…

Jak pravil jakýsi rabín: „Všechno, co my lidé konáme, se nakonec v dramatu života nějak ‚využije‘. Ale ne nutně tak, jak my sami chceme nebo plánujeme…“ Právě v tom je možná skryto to skutečné dobrodružství i krása života. A o tom je svátek Purim.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme