Jak zneužít koronavirus…

Paniky okolo koronavirové pandemie využívá levicová vláda Daniela Andrewse v australském státě Victoria k protlačení zákona, který by dal vládě téměř neomezenou moc nad občany. Podle navrhované legislativy má mít pověřený úřední zmocněnec – tedy nikoli jen policie – právo zadržet a uvěznit kohokoliv, kdo je nakažen virem nebo byl s nakaženou osobou v kontaktu, případně je podezřelý, že by mohl porušit omezení pohybu nařízená vládou kvůli pandemii.

Všimněte si – člověk nemusí být ani nakažen, stačí, že se s někým takovým setkal. Nemusí ani porušit nějaké vládní opatření – stačí podezření, že by to mohl udělat. A kdo je kompetentní o tom rozhodovat? Pověřený úřední zmocněnec! Jelikož policie evidentně nebude schopná uhlídat všechny potenciálně rizikové osoby, zřizuje se zvláštní třída „pověřených úředních zmocněnců“, početně nijak neomezená, vybavená většími pravomocemi než dosavadní policie. Bude oprávněná zadržet kohokoli „potenciálně rizikového“ preventivně, třeba jen proto, že se o nějakém vládním opatření vyslovil kriticky. Nepřipomíná vám to něco? Tohle přece existovalo už v nacistickém Německu, paragraf o „pobuřování“ mělo v trestním zákoníku i socialistické Československo.

A kdo bude ty zvláštní úřední zmocněnce jmenovat? Podle navrhované legislativy to bude státní úředník ve funkci tajemníka příslušného ministerstva. Dle vlastního uvážení může takový úředník vybrat kohokoliv „vhodného na základě jeho odbornosti, zkušeností a podobně“. Prakticky se tedy takovým zmocněncem může stát doslova kdokoliv

To ale není zdaleka všechno. Návrh stanovuje možnost soudním rozhodnutím odebrat „potenciálně rizikovým osobám“ děti až na 30 měsíců a umístit je do státních ústavů. To je naprosto neslýchaný zásah do lidských práv, takže melbournský pastor Steve Cioccolanti se obrátil na amerického prezidenta Trumpa a ministra zahraničních věcí Pompea s veřejnou výzvou, aby přehodnotili svou politiku vůči Austrálii a vyvinuli patřičný nátlak, včetně případných sankcí za porušování lidských práv.

Podobné tendence k rozšiřování pravomocí vlády na úkor občanů můžeme pozorovat kromě Austrálie i v USA, Kanadě a všude tam, kde je u moci levice. Totální dohled nad občany je přesně to, co potřebují.

Rozdmycháváním strachu z koronaviru snadno přesvědčí obyvatelstvo, že je to v jeho vlastním zájmu a pro jeho dobro. Až si na to všichni zvykneme, ani nám nepřijde divné, že dohled zůstal, i když pandemie dávno pominula.

 

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč