Jak z Istanbulské úmluvy zmizel gender

Znáte příměr o vlku, který se nažral, a koza zůstala celá? Teď ho využil Úřad vlády v souvislosti s Istanbulskou úmluvou. Zatímco boj proti domácímu násilí, o kterém to má celé vlastně být, žádnému normálnímu člověku nevadí (ba naopak) mnoho lidí se ptá: „Co máte pořád s tím genderem?“ „Proč tam je pojem genderová identita?“ Na úřadu vlády proto přišli na výborný nápad. Gender prostě vypustili z překladu. Šalamounské řešení, ne…?

Česká republika, respektive její vláda, podepsala tzv. Istanbulskou úmluvu už v roce 2016, smlouva však vstoupí v platnost a bude závazná až tehdy, když ji ratifikují obě komory Parlamentu. To se zatím odkládá, zejména proto, že se lidé začali ptát: „Co máte pořád s tím genderem, proč tam je pojem genderová identita?“ Ano, s násilím se něco musí dělat, ale proč otevírat dveře genderové ideologii do škol, do firem i na úřady? Fanoušci úmluvy také dost nejasně odpovídají na otázky: „Co dobrého a správného nemůžeme udělat v bolestném problému, jakým je násilí, násilí na ženách a domácí násilí bez úmluvy, když finanční prostředky musí jít tak jako tak z našeho rozpočtu?“

Evropská unie přijala v září 2017 usnesení, v němž vyzývá Evropskou radu a Evropskou komisi, aby zvýšily tlak na neposlušné a liknavé státy (kromě nás např. Slovensko a Maďarsko). Jedním z úkolů je v dialogu řešit výhrady, námitky a obavy, objasnit zavádějící výklad (o to se Úřad vlády snaží už rok, místo dialogu však zesměšňuje a dehonestuje každého, kdo projeví svůj názor – takový občan je homofob, transgenderfob a pravděpodobně i ruský špión). Zásadní je vysvětlit pojem genderově podmíněné násilí a gender obecně.

Na úřadu vlády se toho chopili velmi kreativně. Gender vysvětlovat nebudeme, dubové palice to stejně nepochopí. Připravíme stravitelnou podobu pro lid občanský a především pro politiky. Tak se zrevidoval překlad a systémem najít-nahradit se sousloví „genderově podmíněné násilí“ všude nahradilo „násilím založeným na pohlaví“. Je to možná legrační, možná urážlivé podceňování každého, kdo si úmluvu přečte. Protože pak stejně zjistí, že v článku 3b) zůstává definice genderu, která jasně říká, že se jedná o chování a projevy předávané kulturou, nikoliv o pohlaví. V článku 4 odstavci 3 se dále mluví o nepřípustnosti diskriminace „na základě pohlaví, genderu, …sexuální orientace, genderové identity…“ Oba pojmy se pak v českém textu už dále nevyskytují, takže asi můžeme být klidní…

Místo vysvětlování spoléhají na Úřadu vlády na úspěch manipulace a mystifikace. Místo překladu návod, jak máme textu rozumět – tedy interpretace, která ve svém celku vlastně nedává smysl.

Nechce se věřit, že se tomu nevzepře prof. Válková, nový zmocněnec Úřadu vlády pro lidská práva. Musí přece vědět, že tzv. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy, nikoliv Evropské unie, a platná je pouze verze v úředních jazycích Rady Evropy, tedy anglická a francouzská. V české verzi si můžeme plácat leccos, poslanci a senátoři ale zvednou – nebo nezvednou – ruku pro text v originále. Nebo se prof. Válková nevzepře?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč