Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu covidu-19?

Foto ilustrační

Dva nejvýznamnější články propagující teorii „přirozeného původu“ epidemie covidu-19 pocházejí od vědců, kteří byli součástí týmu „odborníků“, jež na žádost úředníka Bílého domu přizvala Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM).

Tyto vlivné články byly hojně využívány mediálními organizacemi k prosazování teorie přirozeného původu a současně zesměšňovaly alternativní teorie – včetně teorie o možném úniku viru z laboratoře – coby konspirační teorie.

Solidarita s Čínou

Zdá se, že tyto články byly součástí koordinovaného úsilí, které vzešlo z telekonference pořádané 1. února 2020 dr. Anthonym Faucim, ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), a dr. Jeremy Farrarem, ředitelem britské nadace Wellcome Trust. Konference se konala poté, co se skupina zdravotníků koncem ledna 2020 snažila reagovat na veřejné zprávy o možném spojení mezi covidem-19 a Wuchanským institutem virologie v Číně.

Po rozhovorech těchto zdravotníků byla veřejná diskuse o možném úniku viru z laboratoře aktivně potlačována platformami sociálních médií, zdravotnickými úředníky i Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

První článek, koncipovaný spíše jako otevřený dopis veřejnosti, byl zveřejněn 19. února 2020 v časopise Lancet a podepsala jej řada vědců. Ranní e-mail ze 6. února 2020 (str. 251), který byl získán na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (Freedom of Information Act) organizací U.S. Right to Know, odhalil, že prezident organizace EcoHealth Peter Daszak vypracoval dopis vyzývající k „solidaritě se všemi vědci a zdravotníky v Číně“.

Daszakova organizace v minulosti obdržela od Fauciho institutu NIAID finanční prostředky ve výši 3,7 milionu dolarů, z nichž nejméně 600 000 dolarů bylo zasláno wuchanskému virologickému institutu.

Daszak ve svém dopise uvádí, že „transparentní sdílení údajů o této nákaze je nyní ohroženo fámami a dezinformacemi o jejím původu“.

„Společně důrazně odsuzujeme konspirační teorie naznačující, že covid-19 nemá přirozený původ,“ uvádí se v dopise podepsaném 27 vědci.

Druhý článek s názvem „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, zveřejněný 17. března 2020 v časopise Nature, se zaměřoval na vědeckou komunitu. Tento článek vedl „korespondující autor“ Kristian Andersen, který si nedávno spolu s dalšími čtyřmi vědci smazal celý svůj profil na Twitteru.

Pozoruhodné je, že z pěti vědců, kterým je připisováno napsání článku, se čtyři přímo účastnili telekonference s Faucim a Farrarem, která byla v e-mailu od Farrara z 1. února 2020 (str. 3 197) popsána jako „diskuse … sdílená v naprosté důvěrnosti“.

Jediný autor, který se telekonference 1. února 2020 nezúčastnil, od té doby své stanovisko odvolal.

Buďme pevnější!

Bezprostředně předtím, než Daszak rozeslal návrh dopisu pro časopisu Lancet, se 3. února 2020 konala schůzka (str. 116), kterou uspořádaly Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM) a které se údajně zúčastnili „úředníci FBI, Úřadu ředitele Národní zpravodajské služby spolu s Národním zdravotním institutem a Ministerstvem zdravotnictví a lidských služeb“.

Narychlo svolaná schůzka se uskutečnila na žádost ředitele Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku (OSTP) Bílého domu Kelvina Droegemeiera, který předtím téhož dne požádal NASEM, aby „pomohl určit původ 2019-nCoV“.

Setkání NASEM se konalo dva dny po telekonferenci Fauciho a Farrara. Interní e-maily Fauciho zveřejněné prostřednictvím žádostí o otevření záznamů ukazují, že telekonference byla reakcí na článek v časopise Science, který odkazoval na text v časopise Nature z 9. listopadu 2015 o experimentech se „získáním funkce“ (gain-of-function) virů, které byly prováděny v laboratoři ve Wu-chanu s použitím „chimérických virů“ u myší a které financovala Fauciho organizace.

Na zasedání NASEM byla během hodinového setkání zařazena desetiminutová prezentace (str. 116) od Fauciho, které se zúčastnili také Daszak a Andersen.

Interní e-maily naznačují, že po formálním setkání probíhala významná interní debata – jak ze strany úředníků NASEM, tak ze strany odborníků, které si organizace pozvala na radu – o oficiální odpovědi na Droegemeierovu žádost.

Andersen reagoval na diskusi Daszaka a zbytku expertní skupiny e-mailem (str. 125) 4. února 2020. Napsal: „Přemýšlím, zda bychom neměli být v otázce (genetického) inženýrství pevnější. Hlavní třeskuté teorie, které v současné době kolují, se týkají toho, že tento virus byl nějak záměrně zkonstruován, a to prokazatelně není pravda. Inženýrství může znamenat mnoho věcí a mohlo být provedeno buď za účelem základního výzkumu, nebo z nekalých důvodů, ale data přesvědčivě ukazují, že ani jedno, ani druhé nebylo provedeno.“

Nicméně jen několik dní předtím, bezprostředně před telekonferencí Fauciho a Farrara 1. února 2020, Andersen zaslal Faucimu e-mail, v němž poznamenal, že „je třeba se opravdu pozorně podívat na všechny sekvence, aby bylo vidět, že některé rysy (potenciálně) vypadají jako uměle vytvořené“.

Odpověď NASEM pomohl zformulovat také Trevor Bedford, počítačový biolog, který navrhl: „1. Vazebná místa bych zde nezmiňoval. Pokud začnete zvažovat důkazy, je toho hodně, co je třeba zvážit pro oba scénáře. 2. Napsal bych: ,žádný důkaz o genetickém inženýrství‘, tečka.“

Události nabraly rychlý spád. Dne 4. února 2020 napsal Andrew Pope z NASEM účastníkům dopis, v němž poznamenal: „Plány se z hlediska našeho produktu změnily. Místo webového příspěvku ,Vědecky podloženo‘ nyní připravujeme dopis, který podepíší tři předsedové našich tří akademií.“

Po dlouhém zvažování byla 6. února 2020 zaslána Droegemeierovi z Bílého domu odpověď od Marcii McNuttové, Johna Andersona a Victora Dzaua z NASEM, v níž se uvádí, že NASEM „konzultoval přední odborníky …, kteří by mohli pomoci objasnit vznik a vývoj 2019-nCoV“.

V dopise bylo obsaženo oficiální stanovisko panelu odborníků NASEM, kteří „nás informovali, že k určení původu a evoluce viru jsou zapotřebí další údaje o genomické sekvenci z geograficky a časově různorodých vzorků viru“.

Den před oficiální odpovědí NASEM však již Daszak šířil svůj dopis, v němž odmítal laboratorní původ viru jako konspirační teorii. A podle Andersenova spoluautora Roberta Garryho koloval v době odpovědi NASEM také návrh Andersenova článku „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ pro časopis Nature ze 17. března 2020.

Kontraproduktivní prohlášení

Ralph Baric, virolog, který spolupracoval s ředitelkou Wuchanského institutu virologie Š’ Čeng-li na experimentech s viry, byl zahrnut do prvních návrhů Daszakova dopisu. V e-mailu z 6. února 2020 Daszak napsal: „není třeba, abyste podepsal ,Prohlášení‘, Ralphe!!!“, na což Baric reagoval: „Také si myslím, že je to dobré rozhodnutí. Jinak to vypadá samoúčelně a ztrácíme dopad. Ralph“.

Je pozoruhodné, že Baric byl korespondujícím autorem článku v časopise Nature z 9. listopadu 2015, který vyvolal počáteční roztržku, jež nakonec vedla ke konferenčnímu hovoru z 1. února 2020, který iniciovali Fauci a Farrar.

Daszak dal do oběhu svůj návrh textu se slovy (str. 273): „Níže přicházím s počátečním seznamem. Navrhněte prosím jména svých kolegů, o kterých si myslíte, že by to také mohli být ochotni podpořit.“

Na závěr (str. 274) Daszak sdělil těm, kteří byli zasvěceni do počátečního návrhu: „Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení nebude mít logo EcoHealth Alliance a nebude možné identifikovat, že pochází od jedné organizace nebo osoby; jde o to, aby to působilo, jako že se společenství postavilo za své kolegy.“

Zajímavé je, že o den dříve, když Dazsak dal poprvé do oběhu svůj návrh, prohlásil, že sám „by toto prohlášení neměl podepisovat, aby mělo od nás určitý odstup a nepůsobilo tedy kontraproduktivně“. Daszak poté pokračoval: „Pak to zveřejníme způsobem, který nebude zpětně odkazovat na naši spolupráci, abychom maximalizovali nezávislý tón.“

Není jasné, proč Daszak změnil názor a nakonec se pod dopis podepsal.

Článek v časopise Lancet z 19. února podepsalo 27 vědců z celého světa. Ačkoli na telekonferenci 1. února byli přítomni pouze dva signatáři, Farrar a Christian Drosten, nejméně pět ze signatářů bylo přímo spojeno s EcoHealth Alliance. Dva z nich byli navíc partnery EcoHealth. Tyto vazby nebyly v dopise Lancetu deklarovány. Místo toho autoři výslovně prohlásili, že nemají žádné konkurenční zájmy.

Pět ze signatářů navíc spolupracovalo s fondem Wellcome Trust, v jehož čele stál Jeremy Farrar, nebo pro něj pracovalo.

„Bylo to přehnané“

Někteří signatáři, kteří nejsou spojeni ani s telekonferencí z 1. února, ani s organizací EcoHealth, nedávno ohledně původu viru změnili názor. Stanley Perlman nyní tvrdí, že teorie o úniku z laboratoře je „opět na stole“. A signatář Charles Calisher tvrdí, že označit únik z laboratoře za konspirační teorii bylo „přehnané“.

Další signatář, Peter Palese, nyní požaduje řádné vyšetřování. A v neposlední řadě profesor Chicagské univerzity Bernard Roizman prohlásil, že virus pochází z laboratoře kvůli „lajdáctví“, a tvrdí, že pracovníci wuchanské laboratoře „nemohou přiznat, že udělali něco tak hloupého“.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce Epoch Times.

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!