Jak UNRWA vychovává teroristy

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA, United Nations Relief and Works Agency) byl původně malou agenturou pověřenou poskytováním základní humanitární pomoci Palestincům, přičemž bylo každé tři roky hlasováno o prodlužování jejího mandátu. O 73 let – to je o čtyři generace – později je UNRWA překvapivě jednou z největších agentur OSN s více než 30 000 zaměstnanci a ročním rozpočtem přesahujícím 1 miliardu dolarů.

V Pásmu Gazy ovládaném Hamásem UNRWA ve skutečnosti již dlouho plní de facto funkce vlády. Tím, že UNRWA poskytuje obyvatelům Pásma Gazy různé služby, osvobodila Hamás od povinnosti budovat fungující ekonomiku, která by uživila školství a zdravotnictví, a místo toho mu umožnila investovat finanční zdroje do výstavby tunelů a výroby zbraní. Pokud by v Pásmu Gazy Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) nebyl, tak by byl Hamás nucen stavět nemocnice a školy a musel by hledat řešení ekonomických potíží, včetně nezaměstnanosti a chudoby.

Vysoký představitel Hamásu Músa Abú Marzúk na dotaz, proč nemůže být použit žádný cement na vybudování protileteckých krytů pro občany Pásma Gazy místo výstavby teroristických tunelů, odpověděl:

„Tunely byly vybudovány, aby chránily bojovníky Hamásu před [izraelskými] nálety. Jak jistě víte, tak 75 % obyvatel Pásma Gazy tvoří uprchlíci. Za ochranu uprchlíků je odpovědná Organizace spojených národů.“

Představitel Hamásu tedy v podstatě řekl: My zodpovídáme za to, co se děje pod zemí a UNRWA za to, co se děje nad zemí.

Továrna na extrémismus

Z UNRWA se stalo monstrum a zároveň také velmi nákladná líheň teroristů. Školy řízené UNRWA propagují a zdůrazňují „právo na návrat“, což je eufemismus pro zaplavení Izraele miliony Palestinců a jeho přeměnu ve většinově muslimský islamistický stát podporovaný Íránem.

Více než 50 % ročního rozpočtu UNRWA ve výši 1,6 miliardy dolarů je věnováno na financování palestinských škol. Tyto školy pěstují v Palestincích štvavou nenávist vůči Izraeli a vůči Židům obecně již od raného věku a dále v průběhu školní docházky, a proto předvídatelně chrlí svůj konečný produkt: teroristy a stoupence teroristů.

„Učí nás [UNRWA], že mešita al-Aksá patří nám [muslimům] a že Palestina nám patří taky,“ 

řekl Atif Sharha, žák školy UNRWA v uprchlickém táboře Šu’afat ležícím v severní části Jeruzaléma.

„Nenávidím Židy,“ 

řekl Yousef, žák školy UNRWA v uprchlickém táboře Kalandiya, ležícím mezi Jeruzalémem a Ramalláhem.

„Ano, učí nás, že sionisté jsou naši nepřátelé. Měli bychom proti nim [sionistům] provést nějakou [teroristickou] operaci.

řekl Nur Taha, další školák z vesnice Kalandiya.

Marcus Sheff, generální ředitel Institutu pro kulturní mír a toleranci ve školním vzdělávání (IMPACT-se, Institute for Cultural Peace and Tolerance in School Education), který tyto nenávistné praktiky studuje, si postěžoval:

„Palestinské maturitní zkoušky se staly závěrečnou zkouškou z extremismu. Jako by se Palestinská samospráva snažila do testů nacpat co nejvíce nenávisti, aby zajistila, že předchozích dvanáct let indoktrinace jim zůstane až do dospělosti.“

UNRWA pak mnoho z těchto lidí naplněných nenávistí zaměstnává, čímž se udržuje to, z čeho OSN horlivě obviňuje Izrael: „cyklus násilí“.

Učebnice plné antisemitismu

Školy UNRWA se staly mnohokrát středem pozornosti. Učebnice UNRWA, sestavené Palestinskou samosprávou, obsahují okázalé, nenávistné a teror podněcující materiály, jako například „gramatické cvičení, které povzbuzuje Palestince, aby ‚obětovali svou krev za osvobození Jeruzaléma‘.“

Podle institutu IMPACT-se obsahují palestinské učebnice vytvořené UNRWA „antisemitské, nenávistné a násilné pasáže.“ Některé pasáže v těchto učebnicích označují Židy jako ve své podstatě zrádné. Jiná báseň zase oslavuje zabíjení Izraelců a vykresluje mučednickou smrt při zabíjení Izraelců jako „hobby“.

V jednom gramatickém cvičení je naznačeno, že židé jsou nečistí a údajně poskvrňují mešitu al-Aksá. (Nic takového ale nedělají. Židé pokojně navštěvují venkovní areál zvaný Chrámová hora, náhorní plošinu, na níž nyní stojí mešita al-Aksá. Toto místo je pro muslimy třetí nejposvátnější, pro židy je ale místem nejposvátnějším. Na této náhorní plošině v minulosti stály postupně dva Židovské chrámy zmiňované v Bibli – První chrám (Šalomounův) byl zničen babylonským králem Nebukadnesarem II. v roce 586 př. n. l., Druhý chrám Římskou říší v roce 70 n. l.).

Navzdory tomu, že je obsah těchto učebnic již léta kritizován, jsou nové učebnice schválené UNRWA ještě mnohem horší.

„Teroristické aktivity proti izraelským civilistům jsou součástí boje proti sionistické okupaci Palestiny. Nové knihy proto oslavují palestinské teroristy, kteří se zúčastnili teroristických útoků. Například Dalal Mughrabi – která se podílela na masakru na pobřežní silnici, při němž bylo zavražděno 38 izraelských civilistů, z toho 13 dětí, a 71 zraněno – je zmiňována ve čtyřech učebnicích používaných v současnosti k výuce ve školách UNRWA. Ve všech čtyřech je popisována jako hrdinka a palestinská mučednice.“

Podle učebnic používaných ve školách UNRWA nemají Židé v Izraeli žádná práva ani žádný legitimní status. Přítomnost Židů v zemi je historicky, geograficky i nábožensky popírána. Historie Židů v regionu v biblických a římských dobách není v těchto učebnicích zmíněna vůbec. Popíráno je také jakékoliv spojení Židů s jejich starověkým hlavním městem Jeruzalémem, který je od svého založení prezentován jako arabské město. Dnešní přítomnost Židů v Jeruzalémě je v učebnicích zmateně prezentována jako útok proti arabskému charakteru města.

A nejde jen o učebnice

Podle zprávy zveřejněné nezávislou nevládní lidskoprávní organizací UN Watch svůj souhlas s terorismem a nenávistí vyjádřili při nesčetných příležitostech, včetně nedávného masakru Hamásu ze 7. října 2023, také administrátoři a učitelé UNRWA.

Učitel matematiky ve škole UNRWA Adnan Shteiwi například oslavoval Diaa Hamarsheh – pachatele útoku v Bnei Braku, který 29. března 2022 zastřelil čtyři izraelské civilisty a jednoho policistu – jako „mučedníka“, jehož jméno by mělo „navždy zůstat zapsáno v příbězích ohně, moci a vznešenosti.“

UNRWA Asma střední škola pro dívky B povzbuzovala školačky k tomu, aby „prolily ‚svou krev‘ a pokračovaly v džihádu s cílem osvobodit svou vlast.

Roni Krivoi, jeden z izraelských rukojmích unesených 7. října 2023 a propuštěných ze zajetí Hamásu, uvedl, že byl více než měsíc a půl vězněn v podkroví jednoho domu, většinou byl hladový a bez lékařského ošetření. Jeho věznitelem byl učitel UNRWA.

Vazby na Hamás

Propojení Hamásu a UNRWA v Pásmu Gazy ilustruje také případ ředitele nemocnice Ahmad Kahalot Kamala Adwana, který připustil, že jeho funkce odpovídá hodnosti brigádního generála Hamásu a že 16 zaměstnanců nemocnice byli ve skutečnosti „operativci Hamásu.“ Známý je také případ Dr. Suhaila al-Hindiho.

Dr. Suhail al-Hindi pracoval jako ředitel jedné základní školy UNRWA a jako předseda odborového svazu zaměstnanců UNRWA v Pásmu Gazy. V roce 2017 jej UNRWA suspendovala poté, co obdržela informaci, že byl právě zvolen do politického byra Hamásu. Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě oznámil, že al-Hindi již pro něj nepracuje, ale neřekl, zda rezignoval nebo byl propuštěn. Al-Hindi nejprve řekl, že na svoji funkci v UNRWA „rezignoval“, ale později upřesnil, že odešel do předčasného důchodu.

Případ al-Hindiho a dalších zaměstnanců UNRWA podezřelých z podpory terorismu ukazuje, že UNRWA jsou „peníze“ a teroristické skupiny, jako je Hamás, jsou „svaly“.

UNRWA předstírá, že má čisté ruce, a proti těmto i dalším obviněním zaujímá bojovně obranný postoj. UNRWA veřejně deklaruje „politiku nulové tolerance k nenávisti“.

Izraelský zpravodajský web Ynet nedávno publikoval článek věnovaný zprávě UN Watch:

„Ve zprávě je zdokumentováno asi 47 případů školních zaměstnanců propagujících antisemitismus, v nichž zaměstnanci škol otevřeně porušují oficiální politiku UNRWA….“

„Jsou to teprve dva roky, co se Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě za podobné případy omluvil a tvrdil, že se staly omylem a že se již nebudou opakovat. Nejnovější zpráva ale ukazuje, že to byl jen prázdný slib.“

Jeden zaměstnanec UNRWA napsal k fotce Adolfa Hitlera: „Probuď se, Hitlere, furt jsou tady ještě lidi, které je potřeba poslat do plynu.

Je také dobře zdokumentováno, že Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě Hamásu povolil, aby její školní budovy využíval ke skladování raket a jiných zbraní, ke stavbě teroristických tunelů a jako úkryt pro džihádisty. Hamás a ostatní teroristické organizace vsadily na mediální šílenství, které by se rozpoutalo, kdyby izraelská armáda zasáhla instituci OSN (nebo nemocnicimešitu či dokonce kostel) využívanou Hamásem pro vojenské účely. Hamás odpaluje rakety na Izrael vedle škol UNRWA, a pokud je to možné, tak přímo z areálů škol, čímž využívá útočiště, které školy provozované OSN nabízejí.

V první polovině prosince 2023 média explodovala v odsouzení Izraelských obranných sil za to, že vyhodily do povětří školu UNRWA, navzdory odhalení, že škola byla používána jako sklad zbraní a v jejím areálu byly nalezeny teroristické tunely.

V mateřských školkách UNRWA byly objeveny hračky a tašky UNRWA se zbraněmi ukrytými uvnitř. Úředníci OSN jsou obviněni ze spoluúčasti na držení rukojmí, navzdory jejich tvrzení o opaku. Zdá se, že „nulová tolerance“ se změnila v „nulový dohled“.

Když byly v minulosti ve školách UNRWA objeveny rakety, tak UNRWA všechny ujistil, že byly předány „místním úřadům“ – to je Hamásu, který je s největší pravděpodobností přemístil na jiné stejně nevhodné místo.

O ničem takovém nevíme…

Občas spustí představitelé UNRWA menší povyk nebo se pro média a dárce zatváří šokovaně a uraženě, ale v reálu se údajně nic nezmění. Vůči vedení UNRWA se objevila obvinění z vážného porušení etiky ve formě nepotismu, šikany a špatného hospodaření s finančními prostředky.

Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2022 dostal od dárců jen samotný UNRWA 1,1 miliardy dolarů, tak se zde nebavíme o žádných malých částkách. V této částce nejsou zahrnuty dary poskytnuté přímo palestinským vládním agenturám, jako je Hamás a Palestinská samospráva, ani dary mnoha nevládním organizacím a jiným palestinským humanitárním agenturám.

Rozsáhlé zprávy vydané nevládními organizacemi UN Watch a IMPACT-se zdůrazňují zhoubný vliv teroristických organizací jako je Hamás, Fatah a Palestinský islámský džihád na instituce UNRWA, které se buď tváří, že o ničem nevědí, nebo s nimi nadšeně spolupracují. Tato odhalení jsou již trapná.

Švýcarský parlament nedávno odhlasoval zastavení financování UNRWA (21 milionů dolarů ročně), označil Hamás za teroristickou organizaci a jednomyslně jej ve Švýcarsku zakázal.

„Brutální teroristické útoky Hamásu proti Izraeli vyžadují jasný postoj Švýcarska.“

Trumpova administrativa nazvala v roce 2018 UNRWA „nenapravitelně špatnou organizací“ a přestala jí vyplácet peníze – USA do té doby posílaly UNRWA ročně 300 milionů dolarů. Joe Biden téměř okamžitě po svém nástupu do úřadu finanční pomoc UNRWA obnovil.

Zrušit, zrušit, zrušit

Mnozí zpochybňují samotný vznik UNRWA, protože OSN již má agenturu speciálně určenou pro uprchlíky: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR).

Splnění prvního předpokladu – zaplavení Izraele miliony Palestinců, kteří prokazatelně nejsou příliš orientovaní na mír – by Izrael fakticky zničilo.

Druhý předpoklad fakticky přeměnil Palestince na citové vyděrače, kteří udržují mezinárodní „výnosy ze soucitu“ proudící do pokladen palestinského vedení i vedení UNRWA.

Možná je to jedna z odpovědí na otázku proč? Když UNRWA nedávno žádal dárce o další peníze na pomoc pro Palestince, tak se zjistilo, že UNRWA má celý sklad „naplněný až po okraj“ potravinami. Když vzali Gazané v říjnu sklad útokem, tak objevili velké množství rýže, čočky, mouky a oleje.

Jakékoliv naděje v důvěryhodnost UNRWA již dávno vzaly za své. Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě se ukázal být další nenapravitelně nefunkční organizací, která je součástí již tak skandály poskvrněné OSN [například zdezdezdezde a zde]. Agentura téma „uprchlíků“ zmrazila jejich držením v táborech a poskytováním jenom základních služeb.

Ještě mnohem horší je ale to, že Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě záměrně vytvořil nové generace „uprchlíků“ tím, že trval na tom, že potomci uprchlíků zdědí status „uprchlíka“ – což je na první pohled nesmysl. Je nejvyšší čas, aby mezinárodní společenství a ti, kteří skutečně chtějí lepší budoucnost pro Palestince, UNRWA zrušili a podnikli kroky, které skutečně pomohou Palestincům se posunout k lepšímu životu.

Převzato z Gatestone Institute (překlad původního textu: Libor Popovský, Helena Kolínská)

Autor je arabský muslim, který žije na Blízkém východě.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč