Jak ukrást volby? Hlasujte korespondenčně

Na pohled je to zcela jednoduché: vyplníte lístek, zalepíte jej do obálky, někdo to v den voleb spočítá. Děláme to tak, když se osobně volby zúčastnit nemůžeme. Proč by tedy všeobecné korespondenční hlasování mělo být odlišné? Největší rozdíl je v tom, že při hlasování v nepřítomnosti volič konkrétně o lístek požádá. U všeobecného korespondenčního hlasování jsou lístky rozesílány hromadně. Miliony lidí, kteří by normálně přišli do volebních místností osobně, nyní volí korespondenčně. Až doposud se takto žádné americké volby nekonaly a měli bychom se snažit, aby se tak nekonaly ani v budoucnu. A to z několika důvodů, které byly jasné ještě před letošními prezidentskými volbami.

Nekompetentní úředníci

Každý určitě souhlasí, že když se vláda pustí do nového velkého projektu s nedostatečným časem na přípravu, výsledky pěkné nebudou. Měli jsme možnost tyto výsledky v souvislosti s korespondenční volbou vidět. Jedním ze států, kde se v době koronavirové krize konaly primárky, byl Wisconsin. Výsledkem byl příliv korespondenčních hlasů, a jak se dalo očekávat, kompletní chaos. Tisíce vyžádaných lístků nebyly odeslány. 1600 lístků bylo objeveno ve sčítacím centru den po ukončení voleb. 23 000 lístků bylo neplatných buď kvůli chybějícímu podpisu, nebo jiným informacím. A to jde přitom pouze o jeden stát, o kterém víme a o jedny primárky. S korespondenčním hlasováním se oproti tradičnímu lidé prostě tolik neobtěžovali. V Pensylvánii, kde se z důvodu lepší přípravy primárky konaly se zpožděním, nebylo možno objem korespondenčních lístků zvládnout. Polovina hlasovacích lístků voličů z Filadelfie nebyla započítána ještě týden po ukončení voleb. Ve Virginii více než milion žádostí o volební lístky obsahoval chybné údaje. Některé z těchto žádostí měly chybné adresy, některé pocházely dokonce od mrtvých voličů. Jednu dokonce poslal domácí mazlíček. Úředníci prostě s korespondenčními lístky bojují i za těch nejlepších podmínek. A nejsou-li podmínky nejlepší? To je potom scénář, kterému čelit nechceme. Což nás přivádí k bodu…

Nekvalitní zabezpečení

Tento článek vyšel v New York Times v roce 2012 a zdůrazňuji, že se jednalo o tradičním hlasování v nepřítomnosti, nikoliv o masové korespondenční hlasování. Obě politické strany se shodly, že „korespondenční volba je mnohem snadněji zneužitelná než jiné formy“. Ve státě New Jersey se v květnu 2020 konaly korespondenční volby poprvé v historii. O dva měsíce později se dva ze zvolených úředníků ocitli mezi čtyřmi obžalovanými z volebního podvodu. Jeden se přiznal ke krádeži lístků z poštovních schránek. Jiný si sestavil databázi potenciálních voličů a potom ji využil k prospěchu svých preferovaných kandidátů. A víme o tom jedině proto, že byli dopadeni. Volební podvod je usnadněn novou zbraní v podvodníkově arsenálu, kterou nazýváme sklizeň hlasovacích lístků. Tento termín užíváme tehdy, kdy do sběru lístků vstupuje třetí strana – buď zaměstnanec, nebo dobrovolník, který navštíví obydlí voličů a převezme jejich hlasovací lístky. Při tomto způsobu hlasování volič nemusí házet lístky do poštovních schránek, protože výběrčí („dělník sklizně“…) je od něj převezme. To vytváří nekonečné množství příležitosti pro podvodné chování – např. nátlak na voliče, aby volili určité kandidáty, ničení hlasovacích lístků nebo vyplňování lístků za ty, kteří se volbou neobtěžují.

Dlouhá prodleva vyhlášení konečných výsledků

Američané jsou zvyklí znát vítěze a poraženého během několika hodin, které následují po uzavření volebních místností. Samozřejmě, někde těsné výsledky vyžadují sčítání delší. Ale čím déle sčítání trvá, tím méně legitimní se volby zdají. Přesně tohle se stalo v roce 2000 při volbě Bush vs. Gore, kdy se spor týkal jediného státu, a to Floridy. Výsledek rozhodl Nejvyšší soud o měsíc později. Při celonárodních volbách, které spočívají především v hlasování korespondenčním, je podstatné zdržení vyhlášení konečných výsledků téměř jisté. Celý systém, od poštovního úřadů až po volební přepážky, na něj prostě není nastaven. Při těsném výsledku jsou nevyhnutelné soudní spory, což vyhlášení výsledku oddálí ještě více. A místo jednoho státu tato situace s velkou pravděpodobností nastane v mnoha státech, což je recept na občanské nepokoje, způsobené frustrací voličů.

A přesně toto také po prezidentských volbách nastalo…

Eric Eggers pracuje pro Government Accountability Institute.

Pro Konzervativní noviny přeložila PhDr. Gabriela Clemensová.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!