Jak to dopadne s Kylem?

Porota zatím nedošla k rozhodnutí o vině Kyla Rittenhouse. (Psali jsme to případu zde a zde). Asi po dvou hodinách včerejšího jednání porotci požádali soud o opětovné zhlédnutí videa z dronu FBI. Soudce to umožnil – řekl, ať se dívají, jak dlouho chtějí…

Obhájci také zjistili, že videozáznam z dronu FBI, jako důkaz obžaloby číslo jedna, byl obhájcům předán v upravené verzi. Velikost videa, který předložil soudu prokurátor, byla 11, 2 MB, kdežto obhajobě byl předán soubor o velikosti 3, 6 MB. Videozáznam navíc prokurátor předal obhajobě až dva dny před závěrečnými řečmi. K tomuto zjištění došli obhájci v pondělí 8. listopadu.

Princip rovnosti

Advokát přehrával video, aby ho okomentoval porotě. Asistent státního návladního James Kraus však aktivně navrhl, že jeho verze je mnohem ostřejší, a obrátil se k soudu s návrhem, aby soud umožnil přehrát porotě jejich video. Jak bylo zjištěno, videozáznam obhajoby byl sice shodný, ale verze, kterou měli k dispozici advokáti, měla mnohem nižší rozlišení.

U soudu existuje princip rovnosti a zásada kontradiktornosti řízení. V podstatě jde o to, že obě strany sporu musí mít včas k dispozici důkazy protistrany, aby z nich mohly ve své strategii vycházet nebo napadat jejich průkaznost, popř. pravost, mohou k nim klást otázky a obstarávat si jiné prostředky, které důkaz protistrany zpochybní, atd. Jde o důležitou zásadu, na jejíž dodržování dohlíží soud a každý spravedlivý soud zachází s oběma stranami spravedlivě, což především znamená, že s nimi zachází stejně a neposkytuje jedné ze stran jakoukoliv neospravedlnitelnou výhodu.

Tato zásada byla v případě soudního řízení s Kylem Rittenhousem zásadně porušena, a to tím, že obhajoba obdržela videozáznam z dronu FBI v komprimované verzi, která svým nižším rozlišením poskytla obhájcům mnohem méně informací, než které měla k dispozici obžaloba. Tím byla zásada porušena.

Je jasné, že kvalitnější videozáznam poskytuje zvídavému pozorovateli více informací o skutkovém ději, který je před soudem posuzován. Může být mnohem jasněji hodnoceno i interpretováno chování aktérů, záběry mohou být více zvětšeny, apod.

Jak se shodují experti, je neobvyklé, aby soud o této podané námitce dosud nerozhodl, a nechává porotu zahájit poradu.

Právní rébus

V případě, že bude Kyle Rittenhouse osvobozen, je projednání této námitky pochopitelně nadbytečné. To však neplatí pro případ odsouzení mladého střelce.

Jak se s touto důležitou procesní okolností soudce popere, těžko říci. Někteří právníci to považují za první důvod obhajoby k odvolání, jiní právníci postupu soudce vůbec nerozumí… Na druhou stranu, v případě, že by soud námitku uznal, znamenalo by to samozřejmě konec řízení s tím, že podruhé by Kyle Rittenhouse souzen být již nemohl.

V den závěrečných řečí 15. listopadu, tedy přesně týden po podání námitky, se advokát pro jistotu soudce Schroedera dotázal, zda námitku soud obdržel a zda o námitce rozhodne. Soudce uvedl, že námitku obhajoby obdržel a že o ní určitě rozhodne…

Jako těžko představitelnou variantou je, že soudce o námitce rozhodne, až po vynesení verdiktu porotou. Jak tvrdí pamětníci, několikrát se to asi už stalo, ale nikdo si nepamatuje kdy a v jakém případě.

Součástí námitky není jen komprimovaný videozáznam, ale také chování prokurátorů při výslechu Rittenhouse. Soudce musel dokonce dvakrát vykázat porotu ze soudní síně a několikrát napomínal prokurátora za nefér otázky. („Proč jste nevypovídal po zatčení?“ Protože je to jeho ústavní právo.)

Soudce Schroeder

Na obrázku pořízeného dnes vidíme soudce Kenosha County, Bruce Schroedera (75), jak spolu s obžalovaným Kylem Rittenhousem (18) pečlivě sledují video pořízeného dronem FBI, které oba viděli už asi stokrát.

Schroeder je nejdéle sloužícím soudcem ve Wisconsinu, promoval v Milwaukee na Marquette University v roce 1970. V letech 1972 – 1977 pracoval jako asistent prokurátora pro Kenosha County, pak z prokuratury odešel a založil si soukromou praxi. Do úřadu soudce byl poprvé jmenován v roce 1983.

Soudce obvodního soudu ve Wisconsinu (stejně jako v dalších 42 státech Unie) je volená funkce s šestiletým mandátem. O post soudce obvodního soudu se může ucházet každý ctihodný občan USA a právník s advokátní praxí o délce nejméně pět let. Volby jsou dvoukolové a nestranické (kandidáty nenavrhují politické strany). Mandát soudce Schroedera končí v roce 2026.

Soudce Bruce Schroedera zakázal při projednávání případu s Kylem Rittenhousem označovat oběti střelby za oběti. Označení útočník, výtržník, lupič však povolil. Soudce též nechal obžalovaného označit ty členy poroty, o kterých chce, aby o něm rozhodovali a ty, které postaví do role náhradníků. Počet porotců se tak snížil z 18 na 12.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!