Jak si Biden vyrábí nové voliče

„Můžete mít sociální stát nebo můžete mít otevřené hranice, ale obojí mít nemůžete.“ Tak zní racionální úvaha. Ne ale podle současné americké administrativy. Podle Josepha Bidena žije ve Spojených státech 11 milionů ilegálních přistěhovalců, které chce postupně legalizovat. Jenže je jich opravdu „jenom“ jedenáct milionů? A jaké budou náklady péče o ně?

Jak Biden došel číslu jedenáct milionů? Jednoduchým výpočtem… „V roce 2012 žilo v USA 11 milionů ilegálních přistěhovalců“, řekl tehdejší viceprezident Biden, vycházel ovšem  z údajů z roku 2005. Je ale nepravděpodobné, že by se jejich počet za 16 let nezměnil.

Divné počty…

Devadesát procent přistěhovalců se podle něj přece dobrovolně účastnilo sčítání lidu. Tato „hodnota“ vyplývá z průzkumu z roku 2001, ze kterého vyplynulo, že většina 829 dotázaných respondentů narozených v Mexiku a momentálně žijících v Los Angeles se zúčastnila sčítání lidu.  Zároveň  40% domácností, ve které žijí nelegální přistěhovalci, odmítlo při sčítání lidu vyplnit sčítací formuláře.

Jinak řečeno, vláda Josepha Bidena v počtu ilegálních přistěhovalců vychází z předpokladu, že 90% nelegálních přistěhovalců je ochotno spolupracovat s Úřadem pro sčítání lidu. Tento předpoklad je zase založen na průzkumu, který ukazuje, že téměř polovina všech nelegálních přistěhovalců se odmítla sčítání lidu účastnit. Že jde o nesmyslný – o nic opřený odhad, je tedy zřejmé.

K daleko střízlivějším hodnotám došla rozsáhlá vědecká studie z roku 2018. Ta tvrdí, že v USA žije 11,3 až 22,1 milionů nelegálních přistěhovalců s dovětkem, že to zkrátka přesněji spočítat nelze. Existují však i jiné kvalifikované odhady, ty tvrdí až 20 milionů.

Pusťte je dovnitř!

Američanům není jedno, kolik žije v jejich zemi lidí ilegálně, zvláště pod tíhou hrozby splnění Bidenova předvolebního slibu, který hovoří o amnestii pro všechny ilegální přistěhovalce. Jde totiž o náklady spojené se sociálním zabezpečením a lékařskou péčí.

Teď nemají ilegálové nárok na nic (starají se o ně soukromé charity, ale většinou nikdo). Udělením přistěhovaleckých víz vznikne vládě povinnost se o ně postarat. Propočty o nákladech existují k 11 miliónům těchto lidí. Pokud je jich ale dvakrát tolik, bude to v souvislosti s probíhající covidovou a ekologistickou krizí skutečná ekonomická katastrofa. Navíc, do země proudí každý den tisíce dalších ilegálů + tisíce jiných už čekají na přistěhovalecké vízum na hranicích.

Biden nemá žádný plán, jak nežádoucí míře imigraci čelit. Svými prohlášeními vlastně imigraci, legální i nelegální, povzbuzuje. Tvrdí, že existuje jakési právo na život v USA.

Mezitím na mexické hranici dochází k neřešitelné situaci, lidé čekají na legální „odbavení“ ve strašlivých hygienických podmínkách. U tisíců zachycených imigrantů už byla uplatněna politika „catch and release“, kterou prezident Trump zakázal. Jde vlastně o zachycení imigranta a jeho vpuštění na území USA (rezignace vlády na vynucování zákonů). V době šíření onemocnění COVID-19 jde o krajně nezodpovědné chování.

Potřebujeme voliče!

Ač se zdá postoj Demokratické strany USA k imigraci zmatený, jde žel o chladný kalkul: vyrábějí si nové voliče.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!