Jak se v USA hlasuje korespondenčně

Hodně se při sčítání hlasů bude točit ohledně korespondenčního hlasování. Očekává se velké množství neplatných hlasů, které nebudou splňovat náročná formální kritéria. V situaci, kdy pravděpodobně půjde o velmi těsný výsledek, to snadno může znevážit celé hlasování.

Odmyslíme-li si technické potíže, kdy americký poštovní úřad nezvládá odbavit desítky milionů zásilek (Americká poštovní služba varovala, že „termíny doručování poštovních hlasovacích lístků jsou nepřiměřené a neslučitelné s dodacími standardy poštovní služby“) a korespondenční hlasování také porušuje hlavní zásady výkonu volebního práva, zůstává tu problém největší, kterým je očekávání vysoké míry neplatných hlasů.

Pokud můžeme považovat za generálku největšího korespondenčního hlasování všech dob demokratické primárky z loňského srpna, tak to moc optimismu nevzbuzuje. Demokraté v New Yorku si v primárkách vyzkoušeli korespondenční hlasování a výsledek? Z 403.103 hlasovacích lístků jich 84.108 pro neplatnost vyřadili. Celkových 26% neplatných lístků je dost zaskočilo, přesto je ale korespondenční způsob u demokratů oblíbená možnost, jak hlasovat – prý je to výraz svobody poslat svůj hlas poštou.

Korespondenční hlasování však popírá dvě důležité zásady výkonu volebního práva, totiž tajnost a přímost. Tajností volby se zaručuje nižší možnost ovlivnění voličů pod hrozbou. Přímost výkonu volebního práva zase garantuje, že za voliče nemůže hlasovat někdo jiný.

V korespondenčním hlasování je tajnost volby vyloučena. Volební komise musí vědět, kdo hlasuje, aby nemohl hlasovat víckrát. Korespondenční hlasování také zásadně znejisťuje důležitou okolnost, totiž, zda hlasoval skutečně ten, kdo hlasovací lístek posílá.

Zatímco v běžných volbách se každý Američan může ve volební místnosti ujistit, jak přesně volbu provést, aby jeho hlas byl platný, tak při distančním hlasování je možné se spoléhat jen na strohé úřední pokyny.

Ozvěnou naléhavých a opakovaných žádostí prezidenta Trumpa ať Američané nehlasují korespondenčně právě pro mnohem vyšší riziko neplatnosti hlasu, se stalo úpěnlivé volání leaderů Demokratické strany, aby lidé naopak korespondenčně hlasovali.

Jenže, Trump ví, o čem mluví. Umí si stejně jako já představit, co bude následovat, až 5 a podle některých i 10% korespondenčních hlasů bude z boje o Bílý dům pro neplatnost vyřazeno. Šílené scény po prohře Hillary Clintonové v roce 2016 nebo rebélie po smrti černošského Jánošíka Floyda, budou jen naředěný odvar, oproti tomu, co předvedou demokratičtí voliči po své prohře letos.

Donald Trump ke korespondenčnímu hlasování řekl : „Oni (demokraté) mluví o Rusku, stále jen Rusko a už čtyři roky jen Rusko. Jenže Rusové nemusí dělat vůbec nic.“ Oni se na nás budou jen dívat a uvidí, že si důvěru ve svobodnou Ameriku ničíme sami; budeme hlasy přepočítávat tři měsíce, možná roky a možná je nikdy nespočitáme. „Hlasovací lístky zaslané poštou povedou k největším podvodům. To se stane. To je zdravý rozum. A každý to ví.“

Věci nepomáhá ani rozhodování Nejvyššího soudu. Ten například potvrdil platnost volebních předpisů státu Wisconsin. Připočítány budou jen ty platné hlasovací lístky, které dojdou do dne konání voleb (3. listopadu), tedy nikoliv ty, které byly předány poště nejpozději v den konání voleb, jak se požadovalo. Zajímavé přitom je, že ten samý Nejvyšší soud USA rozhodl v podobné věci týkající se státu Pensylvánie přesně naopak. Tam budou zohledněny i ty hlasovací lístky, které sice dojdou později, ale budou mít poštovní razítko s datem nejpozději 3. listopadu. A aby toho nebylo málo, v Alabamě Nejvyšší soud USA zakázal hlasovat na ulici před domem. To se týkalo zejména nemocných COVIDem-19, za kterými by měla přijet volební komise s urnou. Ač se nám to zdá jako celkem normální požadavek, v Alabamě to kvůli prokazování totožnosti, kapacitě volebních komisí a kvůli jiným technickým důvodům zkrátka možné není.

A to nemluvím o tom,  že Nejvyšší soud v USA zrušil volební zákon, který voličům v Severní Karolíně ukládal tak banální povinnost, jako prokázat se při hlasování úředně uznaným průkazem.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!