Jak se debatuje na skotské univerzitě

Studentka Lisa Keoghová prohlásila, že ženy se narodily s ženskými genitáliemi a že „rozdíl ve fyzické síle mužů a žen je faktem„.  Za své „urážlivé“ a „diskriminační“ komentáře čelí teď na Abertay University ve skotském Dundee disciplinárnímu řízení. Lisa Keoghová se v rámci výuky zúčastnila video-semináře, kde při debatě s ostatními studenty žertem podotkla, že pokud si budou děvčata píchat testosteron, mohou být silnější než muži.

Lisa Keoghová studuje práva a po studiích by se chtěla věnovat problematice lidských práv. Její studium je zmíněným prohřeškem proti Kodexu studenta vážně ohroženo.  Profesor Nigel Seaton, ředitel univerzity, se k problému vyjádřil zcela jasně: „… odmítáme jakoukoli představu, že kontroverzní nebo náročná debata je v Abertay jakýmkoliv způsobem potlačena.“

Politické školení nebo výuka?

K případu dochází rok poté, co profesorka ekonomie Eva Poenová byla obviněna feministkami a studenty LGBT, protože prostřednictvím svého tweetu prohlásila, že „menstruují pouze ženy“.

Jak vidno, výuka na britských univerzitách hraje druhé housle ve zdánlivě mnohem důležitějším projektu politizace vzdělávání. Je nezvyklé, aby univerzita zahajovala disciplinární řízení se studentem za takové výroky. Škoda, že se ředitel školy nezeptal nejdříve nějakého profesora biologie, než řízení zahájil. A též nutno podotknout, že řada feministek zcela otevřeně přiznává, že mají vagíny.

Dalším bodem obžaloby, kterému tato studentka čelí, bylo její oponování tvrzení, že „všichni muži jsou násilníci“. Namítla, že toto tvrzení není pravdivé.

Představa, že se student práv při výuce dozví evidentně nepravdivě paušalizující tvrzení, kterému navíc nemůže beztrestně oponovat, vzbuzuje obavy, jak může obstát v budoucím profesním životě při konfrontaci s realitou soudní síně. (Vždyť jsou to především právníci, kteří musí precizně formulovat svá tvrzení tak, aby se co nejvíce přibližovala skutečnému stavu.) Cílem univerzity musí být tedy především cvičení v bezpečí akademického semináře v podobě živé debaty, aby pak studenti uměli v budoucím profesionálním životě rozlišit pravdivá tvrzení od nepravdivých. Bagatelní problematika z biologického oboru, týkající se primárních otázek pohlaví, patří do výbavy každého absolventa základní školy. Univerzitně vzdělané osobnosti by však měly umět tento základ vzdělání bravurně překročit a postoupit do vyšších sfér poznání, které je vždy a v prvé řadě v souladu s tím vědeckým.

Jakákoliv četnost či společenská přijatelnost duševních poruch s průvodním znakem evidentně nestandardního sexuálního chování nemůže mít ambici měnit biologické závěry vědy. Skutečnost, že lidé trpí duševními poruchami, když se např. domnívají, že jsou někým jiným, nemůže posunout objektivní charakteristiku postiženého. Můžeme být v takových případech soucitní a shovívaví, ale nemůžeme při objektivním hodnocení skutečnosti k bludným představám postiženého přihlížet. To bychom pak především v právním světě precizně doloženého tvrzení museli pochybovat i o prokazatelných faktech, a to nejenom v určení pohlaví člověka, nebo zda většina mužů převyšuje fyzickou sílou většinu žen, ale fakticky i o všem ostatním, co dnes máme za všeobecně daný fakt, který lze rozumně obhájit.

Továrna na ignoranty

Otevřená a seriózní debata její účastníky obyčejně nutí především kriticky uvažovat. To je velmi podstatná okolnost, která nás fakticky rozděluje na vzdělané a nevzdělané. Na univerzitách, kde je debata systémově znemožněna, nemůžeme očekávat vysokou kvalitu poskytovaného vzdělání, nýbrž, jako v případě této, politickou intoxikaci a manipulaci. Takové ústavy vychrlí především netolerantní ignoranty, které bude možné dále efektivně (politicky) manipulovat.

Na obrázku je studentka Lisa Keoghová (29), studuje poslední ročník práv, má dvě děti. Za její výroky, které pohoršily její mladší spolužáky, jí hrozí až vyloučení ze studia.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme