Jak se britská armáda sama zničí woke ideologií

Britská armáda si stanovila cíl – být etnicky různorodá. To se jí ale nedaří, protože spousta „etnicky rozmanitých“ kandidátů na důstojnické pozice nedostane bezpečnostní prověrku. Normální armáda by si asi řekla, že ten cíl není zas tak důležitý. Že hlavní je bojeschopnost a pokud k bojeschopnosti kvóty na diverzitu nepřispívají, tak je prostě zruší. Ovšem britská „woke“ armáda chce raději snížit požadavky na bezpečnostní prověrku. Celá příběh přinesl britský The Telegraph.

Britským ozbrojeným silám se neustále nedaří plnit náborové cíle, a proto se snaží zvýšit zastoupení etnických menšin v zámoří, které v současné době tvoří 14 % pravidelné armády.

„Rasový plán“

V dokumentu, který unikl do tohoto listu, nazvaném The British Army’s Race Action Plan (Akční plán britské armády pro rasové otázky) se uvádí, že armáda „má problémy přilákat do důstojnického sboru talenty z řad etnických menšin“.

Plán, který byl zveřejněn v březnu 2023, uvádí řadu „opatření“ ke zvýšení zastoupení a popisuje bezpečnostní prověrku jako „hlavní překážku pro služební postup v armádě pro pracovníky z jiných zemí“. Bezpečnostní prověrka je ovšem v každé armádě od určitého stupně nezbytná z důvodů nezbytnosti přístupu k utajovaným informacím.

Prověrky, které jsou nutné pro získání důstojnické hodnosti v armádě, zahrnují absolvování základního standardu personální bezpečnosti, protiteroristické prověrky a bezpečnostní prověrky.

Bezpečnostní prověrka, o které je řeč, je „nejběžnější typ prověrky“ a určuje, zda jsou charakterové a osobní vlastnosti osoby takové, že jí lze důvěřovat při práci na pozici, která zahrnuje „dlouhodobý, častý a nekontrolovaný přístup k tajným prostředkům“.

Pro získání bezpečnostní prověrky musí žadatel obvykle pobývat ve Spojeném království minimálně 5 let. Tento požadavek je popsán jako „diskriminační“.

Lidé ze zemí Commonwealthu přitom mohou sloužit v britské armádě bez omezení, nicméně „rasový plán“ uvádí, že „v britské armádě slouží pouze 131  řadových důstojníků, kteří nejsou příslušníky Spojeného království“, z nichž „28 patří k etnickým menšinám“, zbytek jsou bílí Irové nebo bílí příslušníci Commonwealthu.

„Nahráváme našim nepřátelům!“

Sir Richard Dearlove, který v letech 1999-2004 působil jako šéf tajné služby MI6, řekl: „Důkazy zveřejněné v deníku The Telegraph, dokazují upřednostňování diverzity, rovnosti a inkluze v otázkách národní bezpečnosti, to je skutečně velmi znepokojivé. Účinná bezpečnostní politika, ať už je uplatňována na jakékoli úrovni, prostě nepřipouští politicky korektní hrátky.“

„Bojová připravenost našich ozbrojených sil, která je již nyní omezena, jak nedávno zdokumentoval Výbor pro obranu, nesmí být dále ohrožena přílišným uplatňováním woke ideologie. Žijeme ve světě, kde se hrozba války stále více přibližuje“, pokračuje Dearlove.

„Nahráváme našim nepřátelům, pokud soustředění se na vytvoření efektivní válečnické mentality není hlavním cílem našeho námořnictva, armády a letectva.“

V otevřeném dopise panu ministru obrany Grantu Shappsovi, který byl v plném znění zveřejněn v nedělním vydání deníku Telegraph, kritizovalo dvanáct bývalých vysokých vojenských důstojníků uvolněnou politiku prověřování uchazečů ze zahraničí jako „zlou“. „Vzhledem k rozmáhajícímu se islamismu a dalšímu extremismu není tato politika ničím jiným než nebezpečným šílenstvím,“ varují.

Dodávají: „Rusové, Íránci a Číňané budou s radostí pozorovat náš pád do sebenenávisti a posedlost rozmanitostí a inkluzí.“ A dodávají, že „woke“ obranná politika vede k „morálnímu odzbrojení“ ozbrojených sil.

„Nic nemůže lépe zničit esprit de corps našich ozbrojených sil než tato fraška nesmyslů nebo odradit od služby Koruně právě ten typ lidí, kteří jsou pro naše poslání nejvíce motivovaní a schopní. Naše země je tolerantní a tato obsedantní „rasizace“ všeho je nechutná a odsouzeníhodná,“ dodávají.

Admirál lord West, bývalý první námořní lord, v reakci na vyšetřování deníku The Telegraph uvedl: „Je naprosto mimořádné, jakou škodu si tyto pomatené nápady způsobují v našich ozbrojených silách.

„Naším úkolem je chránit náš národ a naše lidi před těmi, kteří nám chtějí ublížit. Cokoli jiného odvádí pozornost.“

Školení pro vojáky

Dopis přichází v době, kdy generál sir Patrick Sanders, náčelník generálního štábu, minulý měsíc varoval, že se vláda musí připravit na možné obnovení základní vojenské služby  kvůli rostoucímu ohrožení země.

V reakci na zjištění deníku The Telegraph nařídil ministr obrany Grant Shapps důkladnou revizi politiky rozmanitosti a inkluze v ozbrojených silách.

Plán armádního rasového akčního plánu je totiž součástí širšího úsilí ministerstva obrany o diverzitu, které vyvolalo znepokojení mezi bývalými šéfy obrany. Ministr Shapps je prý ze zjištění „rozzuřen“ a je „připraven jít v této věci do boje“.

„V ozbrojených složkách existují personální otázky, které je třeba řešit, ale některé z těchto politik se týkají agendy probuzení a extrémních kritických rasových teorií“. „Jsou to levicové myšlenky, které pronikly do civilní služby a v lepším případě odvádějí pozornost a v horším případě otravují širší diskusi,“ uvedl zdroj z Ministerstva obrany.

Vyšetřování deníku Telegraph zjistilo, že vojákům je sdělováno, že musí absolvovat povinné školení o nevědomé zaujatosti, jsou varováni před „mikroagresemi“, jako je zneužívání zájmen lidí, a jsou vybízeni k tomu, aby uváděli vlastní zájmena. Vojáci jsou například trestáni za použití kdysi běžného slova „rifleman“ (střelec“), protože je mužského rodu a nerespektuje tak ostatní pohlaví…

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč