Jak (ne)konvertovat v Pákistánu

Náboženství není nutkání, říká Korán a doplňuje, že se také nejedná o omyl. Znamená to, že za žádných okolností by neměl být jednotlivec nucen přijmout náboženství nebo víru proti své vůli. Jde o konsensuální výklad tohoto slavného verše a zejména muslimové na Západě touto citací nejčastěji dokládají, že odmítnutí islámského náboženství není nic, kvůli čemu by měl být člověk z islámské společnosti vyvržen, trestán, či snad dokonce zabit.

Třináctého září proběhl v pákistánském hlavním městě Islámábádu na Institutu politických studií seminář za účasti většiny tamních předních muslimských učenců. Muslimští učenci se sešli, aby vyjádřili odpor k návrhu zákona, který by měl v Pákistánu zakázat nucené náboženské konvertování.

Takhle by to nešlo!

Návrh zákona předložil v parlamentu křesťanský člen Pákistánské lidové strany Naveed Amir Jeeva již v roce 2019, ale dosud se o něm toliko diskutuje (jde o celospolečenskou debatu v pákistánském provedení).

Návrh zákona stále čeká na projednání stálým Výborem pro náboženské záležitosti a mezináboženskou harmonii. Bez projednání v tomto výboru o něm není možné hlasovat na parlamentním plénu Národní shromáždění (dolní komora parlamentu).

Návrh zákona však již projednal Výbor na ochranu menšin, který doporučil, aby se zákaz násilného konvertování týkal jen dospělých lidí. Změnu náboženství by pak mohl konvertita provést formou návrhu před soudem. Žádost by prostřednictvím soudu pečlivě prostudovala náboženská komise, která by poté soudu doporučila, jak se žádostí naložit. Soud by před rozhodnutím mohl konvertitovi nabídnout opakovaně devadesátidenní lhůtu na rozmyšlenou, pokud by soudu nezdálo, že to myslí žadatel dostatečně vážně.

Návrh zákona křesťanského zákonodárce by umožnil nejen legálně konvertovat všem lidem, ale především by postavil mimo zákon nucené sňatky nezletilých dívek a také by znemožnil tresty za konvertování (neznemožnil, ale kriminalizoval by je).

Muslimští učenci návrh zákona označili za podvod a na Twitteru na zákonodárce vychrlili jedovatou dávku nenávisti, což pozorovatelé považují za přímo ohrožující život poslance.

Islám, demokracie, socialismus!

Pákistánská islámská republika je po Indonésii druhá nejlidnatější muslimská země s 220 milióny obyvatel, jde o parlamentní republiku socialistického typu a se zavedeným státním náboženstvím (asi 90% Pákistánců jsou sunnité a možná 5% z populace tvoří šíitští muslimové).

Momentálně zde vládne Pákistánská lidová strana, jejíž motto zní: „Islám je naše víra, demokracie je naše politika, socialismus je naše ekonomie; všechnu moc lidu“. Připomeňme, že Pákistán také vlastní jaderné zbraně.

Politická vláda a státní aparát tvoří spolu se sborem muslimských duchovních pilíře moci. Duchovní tedy nejsou pouze vlivné osobnosti tak, jak to můžeme vidět v našem západním světě, ale jde o osoby, které zastávají státní úřad s rozhodovací úřední pravomocí.

Abychom si takovouto státní moc uměli představit v našich podmínkách, znamenalo by to např., že nejvyšší představitel katolické církve by automaticky zastával funkci ministra (zřejmě náboženství) a na nižší úrovni by např. každý místní kněz byl současně i předsedou třeba stálé Náboženské komise při Městském úřadě. Opaku, tedy státu, který je od církve oddělen, říkáme sekulární stát, ve kterém má církev pouze neformální moc (vliv).

Přední muslimští učenci tedy řekli zákonu o zákazu nuceného konvertování důrazné NE a označili ho jako protiislamský. Je zřejmé, že přijetím zákona by přišli o velkou část moci, neboť každý, kdo by prohlásil, že není muslim, by se jejich předpisy nemusel řídit. Proto je v podstatě aplikace navrhovaného zákona v Pákistánu nemožná a zákon zůstane ještě dlouho neprojednán. Možná, že se křesťanský zákonodárce Naveed Amir Jeeva (45) přijetí zákona ani nedožije …

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujem