Jak nám „odborníci“ na transgender lhali skoro ve všem

Minulý týden byla zveřejněna fascinující analýza uniklé interní komunikace Asociace světových profesionálů pro transgenderové zdraví (WPATH) a je to něco, o čem se bude hovořit ještě dlouho, protože prakticky potvrzuje to nejhorší, co jsme si mysleli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z materiálů a doporučení WPATH jakožto autority na genderovou dysforii čerpají lékaři, psychologové a sexuologové i u nás.

Realita je však taková, že NEJDE o standardní licencovanou lékařskou instituci. Většina členů NEJSOU lékaři, psychiatři, a NEMAJÍ vzdělání či jakoukoliv relevantní odbornost. Většina jsou samozvaní aktivisté, oddaní genderové ideologii, ne lékařské integritě, či faktům, důkazům a studiím. A jejich uniklé debaty to jen potvrzují.

Zatímco jejich oficiální materiály prezentují doporučení s naprostou jistotou, jako hotová fakta, za zavřenými dveřmi přiznávají např.:

 • že tranzice (změna pohlaví, ale i „jen“ blokátory puberty u dětí) je často prováděna těm, kteří zcela zjevně nejsou schopni udělit informovaný souhlas,
 • že úmyslně bagatelizují či zamlčují reálná rizika vážných vedlejších účinků této „péče,“ včetně smrti,
 • že nezletilí zřídkakdy chápou okamžitá i dlouhodobá rizika, a často ani jejich rodiče,
 • a že jim úmyslně lžou, že detranzice je něco triviálního.

Zpráva ukazuje, že si jsou vědomi nežádoucích účinků, jako:

 • otoky a rakovina jater,
 • záněty v pánevní oblasti,
 • chronické bolesti, pálení, řezání a krvácení ve všech sexuálních aspektech.

Komunikace odhaluje případy, kdy:

 • chirurg WPATH žádal o rady ohledně vaginoplastiky na čtrnáctiletém chlapci, a ty mu poskytla lékařka, která jich měla udělat již dvacet, včetně rad, jak bojovat proti odmítavému stanovisku nemocnice,
 • rodiče, kteří podepsali souhlas s transsexuální operací na svém dítěti, v mnoha případech neměli nejmenší představu, jak taková operace probíhá,
 • ředitelka WPATH Marci Bowers na interním fóru zmiňuje, že v mnoha trans komunitách je naprosto nepřípustné vůbec připustit existenci detrans osob,
 • aktivista za trans práva Jamison Green, autor WPATH zpráv o tom, že u dysforické mládeže probíhá řada důsledných vyšetření profesionály, to samé v soukromé komunikaci popírá a přiznává, že poskytovatelům „péče“ stačí dobré slovo pacienta a předepisují hormony,
 • šéfka WPATH Dianne Berg si na interním fóru smutní, že není schopna vysvětlit riziko neplodnosti devítiletému (!) pacientovi,
 • gynekolog se ptal WPATH kolegů ohledně pacienta, kterému po vaginoplastice unikala prostatická tekutina skrze močové cesty. Dostalo se mu odpovědi, že na to neexistuje léčba či řešení a ať pacientovi řekne, že je to známka orgasmu a ať si to užívá,
 • lékařům odmítajícím kvůli rizikům operovat na obézních pacientech bylo spíláno do „transfóbů“,
 • Dr. Dan Karasic, autor WPATH Standardu pro psychickou péči, se za zdrženlivost vysmál kanadské lékařce, která se ptala, zda je vhodné začínat s hormony u vážně duševně nemocného pacienta.

Autorka analýzy Mia Hughes před zveřejněním kontaktovala každého zmíněného, aby měl možnost se vyjádřit. Pouze jeden odpověděl, a to s hrozbou právníky. Nikdo z nich se neohradil, že by uniklé komunikace byly nepravdivé.

Závěrem analýzy je, že celý přístup WPATH je neetický a uměle generuje kandidáty na genitální operace z osob:

 • s disociativní poruchou osobnosti,
 • se závažnými nesouvisejícími psychologickými diagnózami,
 • či dokonce jen z bezdomovců.

Cílem WPATH je iterativně přivést genderovou „péči“ do stavu, kdy tranzice bude úkonem na požádání, a autonomie rozhodování pacienta zcela překoná jakoukoliv morální povinnosti lékaře bránit poškození zdraví. V celé argumentaci WPATH chybí jakékoliv úvahy nad etičností odstraňování zdravých reproduktivních orgánů.

WPATH je vzývána jako hlavní autoritativní zdroj znalostí pro „gender-potvrzující péči“ ale vědecký základ jejich doporučení je výjimečně nedostatečný. WPATH tak není ničím než štítem lékařů před legální zodpovědností za devastující řezničinu na neinformovaných, a podkladem pro krytí ze zdravotního pojištění téhož.

Převzato se svolením z facebookové skupiny Kult smrti

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč