Jak je to s těmi znásilněními ve Švédsku?

Vzpomínáte si na všechny ty debaty o násilí ve Švédsku? Několik let kolovaly po sociálních sítích zprávy různé úrovně, které popisovaly vesměs řádění imigrantů z Blízkého východu či severní Afriky. Vesměs byly šmahem odmítány jako v lepším případě přehnané, v horším případě jako fake news – samozřejmě v zájmu Kremlu. Vždyť ve Švédsku se něco takového přece nemůže stát… Až nakonec i týdeník Respekt vyslal do Švédska svou reportérku a ta se vrátila s článkem s výmluvným titulkem POPÍRÁNÍ NÁSILÍ VE ŠVÉDSKÝCH MĚSTECH NIČEMU NEPOMŮŽE.  A zprávy o naprosto bezprecedentní míře použití ručních granátů při válce gangů začaly plnit i zprávy většinových médií (zde a zde). Stejně jako zprávy o hořících autech. Pořád tu ale bylo jedno citlivé téma – znásilňování.

Odpůrci imigrace to viděli jasně – dramatický růst znásilnění ve Švédsku mají na svědomí migranti ze zemí, kde se zkrátka k ženám chovají tak, jak se chovají. Hodně se tomu věnoval třeba Gatestone institute, jehož zprávy si můžete přečíst i česky (zde, zde či zde). Z druhé strany třeba naši oblíbení manipulatori.cz to označili jako čirý hoax a za strašáka (zde). Za vysoký počet znásilnění může jen jiná metodika („Extrémně vysoký počet oznámených znásilnění ve Švédsku a velký nárůst počtu nahlášení po roce 2005 v porovnání s ostatními zeměmi je dán především rozdílným posuzováním kriminality a způsobem statistického zpracování.“) A imigranti? „Na podporu tvrzení, že za rostoucí kriminalitu ve Švédsku mohou imigranti, neexistují žádné použitelné statistiky nebo průzkumy. Naopak objektivní informace, které máme k dispozici, fabulace o množství znásilnění ve Švédsku a etnickém složení násilníků vyvracejí. Ve skutečnosti většina sexuálních násilníků bývají lidé z okruhu rodiny a známých.“ Podobně argumentoval i dlouhý článek na taktéž všemi oblíbeném webu HateFree, který ovšem už stihl zmizet (https://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1087-znasilneni-ve-svedsku ).

Zjevně ale data o počtu znásilnění migranty najít lze. A to i když si manipulatori.cz myslí opak. Respektovaný (a recenzovaný) časopis Forensic Science Research publikoval  22. února tohoto roku studii, která zkoumala případy znásilnění mezi lety 2000 a 2015. Autoři využili informace z registru trestných činů, kde si vybrali všechny útočníky mezi 15 a 60 lety obviněné ze znásilnění. Z dalších úředních statistik získali informace o předchozím kriminálním chování, drogové závislosti, psychickém stavu pachatelů. Celkem šlo o 3039 zločinců, z nich skoro šedesát procent (přesně 59,3%) byli cizinci. Skoro polovina (47,8%) se narodila mimo Švédsko.

Čtyřicet procent pachatelů znásilnění jsou Švédové narození oběma švédským rodičům. Jedenáct a půl procenta jsou lidé narození ve Švédsku s alespoň jedním rodičem cizincem. V tomto případě se většinou jednalo o rodiče z jiné západoevropské (72.7%) nebo východoevropské (11.0%) země. U pachatelů narozených ve Švédsku, jejichž oba rodiče se narodili mimo Švédsko, jde většinou o rodiče ze Západu (u matek 40,7%, u otců 33,9%). Největší část pachatelů ale tvořili muži narození mimo Švédsko – ze 34,5% to bylo na Blízkém východě a v severní Africe, z 19,1% v Africe. Třetina pachatelů (32,5%) přijímala sociální dávky, 38,6% mělo jen  základní vzdělání. Skoro polovina (46,1%) už byla odsouzena za násilný trestný čin, 36,8% pak za majetkový trestný čin.  15,9% trpělo alespoň jednou psychickou poruchou, zhruba pětina měla problémy s alkoholem (19,3%) nebo drogami (21%). Skoro čtvrtina pachatelů měla alespoň jednoho rodiče s psychickými problémy, pětina měla rodiče trpící alkoholismem a desetina rodiče narkomany. Alespoň jeden rodič u 26,4% pachatelů byl odsouzen za majetkový trestný čin, 18,6% bylo odsouzeno za násilný trestný čin. Údaje o rodičích byly ale získány jen u necelých sedmdesáti procent pachatelů.

Statistika obzvláště vynikne, když se týká velkým měst s početnou komunitou imigrantů.  Nedávná studie z Malmo z let 2016-2018 ukazuje, že plných 71 procent znásilnění mají na svědomí imigranti.

Ve Švédsku žije v současnosti zhruba 25 procent obyvatel cizího původu. Podle švédské statistiky to znamená, osob narozených mimo Švédsko nebo majících oba rodiče narozené mimo Švédsko. Tři okresy mají nadpoloviční většinu obyvatel cizího původu – Botkyrka (58.6%) Södertälje (53.0%) and Haparanda (51.7%). Celkem žijí ve Švédsku zhruba dva miliony cizinců. V zemi vždy žila početná skupina finských občanů – jejich počet se ale snižuje (z 217 000 v roce 1990 na 144 000 v roce 2019). Naopak počet Syřanů se zvýšil z necelých šesti tisíc v roce 1990 na 191 000 v roce 2019. Podobně je tomu s Iráčany – tam je vzestup z necelých deseti tisíc na skoro 150 000 za třicet let. Ještě dramatičtější je to u Somálců – ze zanedbatelných 1 441 na 70 173. A Afghánců – z 534 na skoro šedesát tisíc. 

Protože při imigraci převažují mladí muži, rozšiřují se ve Švédsku demografické nůžky mezi pohlavími – v zemi je více mužů, než žen. Migranti jsou tak v mnohem větší míře postiženi nezaměstnaností a mají nižší vzdělání, než Švédové či evropští cizinci.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!