Jak je to s „Rakušanovou“ výjimkou v migračním paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Je to ale opravdu tak?

Výjimka má spočívat v tom, že budeme považováni za stát vystavený migračnímu tlaku (kategorií je více, ale pro jednoduchost používám pouze tento pojem) a díky tomu máme být osvobozeni od povinné solidarity. Celé je to ale o dost složitější.

Kdo rozhodne?

O tom, zda bude stát považovaný za vystavený migračnímu tlaku, nebude rozhodovat tento stát, ale úřednická Evropská komise. Počet ukrajinských uprchlíků v posuzovaném státě je pouze jedním z 21 (!) hledisek, která musí Evropská komise při tomto rozhodování vzít v úvahu. Ale povinnost „vzít v úvahu“ toto 1 z 21 hledisek neznamená povinnost právě podle něj rozhodnout.

Jde také o to, že ukrajinští uprchlíci v ČR pobývají na základě tzv. dočasné ochrany. Ta má ale trvat jen do března 2025. Je možné, že bude opět prodloužena, ale zatím nemá trvat déle. Pak tito uprchlíci budou muset buď požádat o azyl, nebo se vrátit na Ukrajinu. Přitom poprvé bude Evropská komise migrační situaci na základě migračního paktu posuzovat až za období od října 2024 do října 2025. Pokud tedy bude dočasná ochrana trvat jen do března 2025, budeme moci o Rakušanovu „výjimku“ žádat možná jen jednou…

Ale vraťme se k Evropské komisi a jejímu posuzování migrační situace v členských státech. Pokud by rozhodla, že ČR je vystavena migračnímu tlaku, bude ještě rozhodovat Rada EU, zda je to důvodem pro udělení výjimky z povinné solidarity, tj. z povinnosti přispívat ostatním státům přebíráním migrantů nebo placením výpalného. Pokud Rada EU rozhodne, že ano, rozhodne také, zda bude tato výjimka znamenat plnou, nebo jen částečnou úlevu od povinné solidarity.

Radu EU tvoří členské státy se svými zájmy a léty nakupenými problémy v oblasti migrace a vždy proto existuje riziko, že nám výjimku neschválí jen tak. A i když ji schválí, bude to vždy jen na jeden rok. Každý další rok se bude muset celý proces opakovat, přičemž dosáhnout výjimky bude rok od roku složitější. Jaká bude skutečná cena takové výjimky?

Bude to ještě tvrdé vyjednávání

Není bez zajímavosti, že v Polsku se nedávno rozběhla debata na stejné téma. Polská vláda dává jasně najevo, že bude požadovat stejné úlevy od povinné solidarity. Jižní státy Evropy čelí migračním tlakům prakticky permanentně. Německo a Francie jsou migranty doslova zahlceny. Pokud by všechny tyto státy dostaly výjimku, celý systém povinné solidarity by se buď zhroutil, nebo by to vedlo k zaplavení ostatních států. Je tedy vcelku pravděpodobné, že vyjednávání o těchto výjimkách na Radě EU bude velmi tvrdé a s úlevami z povinné solidarity se bude šetřit.

Přes to všechno se Vít Rakušan suverénně tváří, že výjimku pro ČR vyjednal a že je to vlastně rozhodnutá věc. Jenže jak vidíte, rozhodnutá vůbec není a je dost nejisté, zda a kolikrát se jí dočkáme a jak velká úleva to vlastně bude. Nakonec budeme rádi, když nám bude kvůli ukrajinským uprchlíkům schváleno nějaké osvobození od povinné solidarity aspoň jedenkrát…

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč