Jak je to s Lichtenštejny…

Jinak mu hrozí velká mezinárodní ostuda. V civilizované společnosti není normální krást něco, co mi nepatří, a ještě se tvářit, že se nic neděje. A to bohužel bývalé Československo udělalo. Majetek Lichtenštejnů byl vyvlastněn bez náhrady v roce 1945 na základě tzv. Benešových dekretů. Samozřejmě tyto dekrety měly svůj význam a ve většině případů byly použity oprávněně. Spolupráce s nacisty musela být potrestána.

Jenomže to není tahle záležitost. Lichtenštejnské knížectví zůstalo za vlády knížete Františka Josefa II. za druhé světové války neutrální, neuznalo vznik Protektorátu Čechy a Morava (na rozdíl třeba od SSSR) a finančně podporovalo československou exilovou vládu v Londýně. Tady však nešlo o spravedlnost, v tomto případě se jednalo o to, aby byl lichtenštejnský majetek ukraden právoplatným vlastníkům. O to velice usilovali komunisté a všichni další         levičáci, kteří se obecně vyznačují tím, že sami hodnoty tvořit neumí, ale loupení jim jde naopak velice dobře. Členové tohoto rodu se také nepovažovali národnostně za Němce, ale Lichtenštejny! 

Na Bílou Horu zapomeňte!

Lichtenštejnové nyní oprávněně vznesli žaloby proti českému státu a požadují navrácení svého původního majetku včetně Lednicko-valtického areálu se zámky Lednice a Valtice a dalšími skvosty. Pro ty, kteří by se náhodou chtěli vytasit s Bílou horou a následnými konfiskacemi, připomínám, že panství Lednice a Valtice patřily tomuto rodu už dávno před rokem 1620.

Stoupenci zabavení lichtenštejnského vlastnictví mají už od dob první československé republiky ještě jeden hit. A to působení knížete Karla I. Lichtenštejna za stavovského povstání a po jeho potlačení. Ano, stal se místodržitelem legitimního českého krále Ferdinanda II. v Čechách a předsedal soudnímu tribunálu, který potrestal vzbouřence. Jenomže z principu je nesmyslem trestat nějakou rodinu za to, co udělal její dávný předek před staletími. Je to jako bychom řekli panu Novákovi, že jeho praprapra…děda v 17. století vraždil a loupil, „takže vám sebereme vaše BMW!“ Takhle to přece nemůže fungovat…

Libí se mě, že Lichtenštejnové se soudí pouze s českým státem, a netahají do svého sporu jiné subjekty, protože majetek jim sebral stát, a ten by proto měl tento problém řešit. Společná Česko-lichtenštejnská komice historiků, jejímž spolupředsedou je profesor Tomáš Knoz z brněnské Masarykovy univerzity, už dříve oběma stranám doporučila, aby se místo žalob dohodly.         

Co takhle kompromis?

To je rozumné, z české strany to však předpokládá nějaký vstřícný krok, například finanční odškodnění a ne pozici mrtvého brouka, kterou zastává dosud. Nejlepším řešením by byla majetková restituce. Lidé by se nemuseli bát, zámky Lednice a Valtice, minaret, umělá zřícenina Janův hrad a další památky, by zůstaly veřejnosti přístupné.  Navíc by bylo toto vlastnictví v dobrých a schopných rukou. Lichtenštejnové už dříve dokázali, že jsou vynikajícími hospodáři, když chudá alpská horská panství proměnili v jeden z nejbohatších států na světě.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!