Jak hospodařit v těžkých časech? Přisypat genderovým neziskovkám!

Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu, upozorňuje senátorka Jitka Chalánková.

Vláda v pondělí projednala „Strategii rovnosti žen a mužů“, která zakotvuje konkrétní úkoly k dosažení rovnosti obou pohlaví pro státní správu a samosprávu do roku 2030. Podle Jitky Chalánkové materiál obsahuje některá prospěšná a rozumná opatření, současně však předvídá razantní a pochybné zásahy do zákonů, které vláda veřejnosti vůbec nepředstavila. Za nejzávažnější považuje návrh na zahrnutí genderové ideologie do vzdělávání dětí. Upozorňuje také, že vláda schválením materiálu hodlá navýšit financování genderových neziskových organizací, které se mají na jeho naplňování podílet. Jen pro rok 2022 se mají dotace navýšit o 11 milionů korun. V době, kdy se země ocitá v krizi a ve státním rozpočtu chybějí zdroje na její řešení, to Chalánková považuje za naprostý výsměch.

Vládní strategie je podvod na veřejnosti. Zaštiťuje se lepší ochranou žen v pracovněprávních vztazích nebo důslednějším potíráním domácího násilí, pod pláštěm rozumných opatření ale otevírá stavidla pro čistou genderovou ideologii, která směřuje k unifikaci pohlaví a stírání přirozených rozdílů mezi ženami a muži,“ přibližuje senátorka Jitka Chalánková obsah vládního dokumentu a pokračuje: „Na jedné straně tento plán požaduje investice do školek, podporu částečným úvazkům nebo volá po vyšších platech pro zdravotní sestry. Na druhé straně chce zákonem nařizovat větší podíl žen ve vedoucích pozicích a v politice, nutit samosprávu najímat lidi, kteří budou řešit hledisko rovnosti žen a mužů, anebo platit reklamu na nesmyslné projekty jen proto, že byly financované z evropských či Norských fondů.

Podle ní Strategie obsahuje i řadu perliček: „Co si mají občané představit například pod úkolem začlenit hledisko rovnosti žen a mužů do agendy ochrany životního prostředí a dopravní politiky?“ ptá se Chalánková.

Senátorka ostře kritizuje také fakt, že Strategie úkoluje Českou republiku, které předepisuje schválení velmi problematické Istanbulské úmluvy. „Pokud chce vláda přijímat pravidla, která budou určovat život ve společnosti v příštích letech, měla by přiznat barvu a říct, zda zahrnování genderové ideologie do českých zákonů odmítá, anebo podporuje. A podle toho se také chovat. Zatím se zdá, že vláda plíživý pochod genderové ideologie institucemi toleruje a nic proti němu nedělá.

Při sledování postupu a chování vlády v těchto tématech prosazovaných progresivní levicí zvlášť vyniká jistý druh schizofrenie. Na jedné straně by vláda ráda vypadala v očích mezinárodních organizací a mainstreamových médií náležitě pokrokově, na straně druhé však chce oslovovat voliče, kteří jsou v daných otázkách instinktivně konzervativní. Tak prakticky vždy, když se záměr „prozradí“ – tedy otevře se o něm debata před veřejností – vláda troubí k ústupu, aby se zanedlouho, opět v tichosti, pokusila o prosazení příslušného záměru znovu. Je to jak hanebné, tak nedůstojné. V každém případě se na tom také ukazuje, jak složité je sloužit dvěma pánům.

 

Podle tiskové zprávy upravil Jan Kubalčík.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!