Jak dostat soud pod palbu? V USA znovu o potratech

Možná jste to už zachytili. Z Nejvyššího soudu USA unikl návrh připravovaného (a dosud nepřijatého) rozsudku, který by mohl poslat k ledu nechvalně známé precedenty Roe a Casey.

Draft zveřejnil server Politico. Ihned se zvedla vlna rozhořčení, odporu, předstíraného překvapení. Ale hlavně nepochopení. Tak tedy několik málo poznámek.

Pokud je něco skandálního, je to únik sám. Podle všeho jde o první únik návrhu rozsudku v historii soudu. Liberální média sice přispěchala s vytáčkou, že také rozsudek Roe unikl; ovšem jen řádově hodiny před vyhlášením a po jeho přijetí a sepsání.

V našem případě se však jedná o pouhý návrh – sepsaný sice představitelem názorové většiny, ale dosud nehotový, předaný k připomínkám dalším soudcům. Soud o něm bude ještě hlasovat – a nebylo by to poprvé, kdyby původní návrh nakonec přijatý nebyl. (Každému, koho jen trochu zajímá dění na Nejvyšším soudu USA doporučuji tuto knihu, kde je proces přijímání rozsudků podrobně popsán.)

Únik tedy svědčí o jednom: když došly argumenty, rozhodla se jedna strana sporu použít brutální sílu. Není to poprvé v historii, kdy se poštvává proti nějakému soudu ulice. V našem otupělém světě jsme na překonávání tabu zvyklí; zde došlo k prolomení dalšího z nich. Na Nejvyšším soudu USA platí pravidlo 20 vteřin, podle nějž je každý asistent soudce přistižený při kontaktu s médii v této lhůtě propuštěn.

A nyní k obsahu rozhodnutí. Že se se možná schyluje překonání rozsudku Roe v. Wade jsem psal již před rokem zde. Pokud vás zajímá judikatura Nejvyššího soudu USA k potratům, podrobně jsem ji zpracoval zde.

Pokud bude přijat návrh soudce Alita v právě projednávané věci Dobbs v. Jackson Women’s Healths, nebude to znamenat celoamerický zákaz potratů, jak naznačují některá česká média. Nebude se jednat ani o první překonání dřívějšího precedentu – to by až dosud muselo v USA být otroctví nebo rasová segregace.

Jediné, co se zruší, je podivná právní konstrukce, že ústava USA garantuje ženám právo na potrat, díky které byl umělý potrat vnucen všem státům unie. Rozhodování o této otázce se tak z federální úrovně přenese zpět na úroveň jednotlivých států. Rozsudek bude významným příspěvkem k demontáži soudcokracie a k budování větší zdrženlivosti při soudním rozhodování.

S důkladnou četbou vyčkám, až bude rozsudek skutečně přijat. Server Politico přinesl ale přehled důležitých pasáží draftu, tak některé z nich vybírám a překládám (bez hlubšího zkoumání jejich relevance):

Domníváme se, že rozsudky Roe a Casey musí být zrušeny. Ústava se o potratech nezmiňuje a žádné takové právo není implicitně chráněno žádným ústavním ustanovením.

Rozsudek Roe se od počátku hrubě mýlil. Jeho odůvodnění bylo mimořádně slabé a rozhodnutí mělo škodlivé důsledky. Rozhodnutí Roe a Casey zdaleka nepřinesla celonárodní řešení otázky potratů, ale naopak roznítila debatu a prohloubila rozpory. Je načase dbát ústavy a vrátit otázku potratů do rukou volených zástupců lidu.

V letech před rozhodnutím [Roe v. Wade] liberalizovala své zákony asi třetina států, ale rozhodnutí Roe tento politický proces náhle ukončilo. Zavedlo stejný vysoce restriktivní režim pro celý národ a fakticky zrušilo potratové zákony všech států. … [P]ředstavovalo „výkon hrubé soudní moci“ … a vyvolal celonárodní spor…

Nevyhnutelným závěrem je, že právo na potrat není hluboce zakořeněno v historii a tradicích národa. Naopak, nepřerušená tradice zákazu potratů pod hrozbou trestního postihu přetrvávala od nejstarších dob common law až do roku 1973.

V některých státech se voliči mohou domnívat, že právo na potrat by mělo být ještě rozsáhlejší než právo, které uznávají Casey a Roe. Voliči v jiných státech mohou chtít zavést přísná omezení na základě svého přesvědčení, že potrat ničí „nenarozenou lidskou bytost“.

A toto je důležité:

Nepředstíráme, že víme, jak bude náš politický systém nebo společnost reagovat na dnešní rozhodnutí, kterým byly zrušeny rozsudky Roe a Casey. A i kdybychom dokázali předvídat, co se stane, neměli bychom žádnou pravomoc, aby tyto znalosti ovlivnily naše rozhodnutí. Můžeme pouze dělat svou práci, kterou je výklad práva, uplatňování dlouhodobých zásad stare decisis a v souladu s nimi tento případ rozhodnout. Proto se domníváme, že ústava právo na potrat nepřiznává. Rozsudky Roe a Casey musí být zrušeny a pravomoc regulovat potraty musí být vrácena lidem a jejich voleným zástupcům.

Současní soudci Nejvyššího soudu USA

 

Převzato z pravovdesti.substack.com

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!