Jak dál u Chersonu?

Vzhledem k rychlému vývoji situace na chersonské frontě jsem nakreslil několik map, které vám přiblíží situaci. V Chersonu drží Rusové rozsáhlé předmostí na pravém břehu Dněpru (červeně šrafované), které lze zásobovat pouze přes dva mosty, jeden kousek severně od Chersonu a druhý přes přehradu v Nové Kachovce (fialové pětiúhelníky).
Od příchodu M142 HIMARS byly oba přechody silně ostřelovány ukrajinskými silami. Od srpna je Antonovský most u Chersonu pro vozidla neprůjezdný, zatímco přehrada u Nové Kachovky je stále průjezdná pro nákladní vozidla, ale ne pro těžká vozidla.
Ukrajina v posledním měsíci vyčerpává ruské síly v Chersonu: dělostřeleckou palbou, neustálými průzkumnými útoky, útoky dronů a ničením jejich munice a zásob.
Aby mohlo Rusko zásobovat své síly na jihu u Chersonu, přivezlo pontony, ale Ukrajina s pomocí HIMARSů tyto pontony zasahuje a potápí. Nyní Ukrajina přešla do ofenzívy na severu a rychle převálcovala tamní vyhladovělé a demoralizované ruské síly.
Při pohledu na první mapu na začátku textu snáze pochopíte počáteční útoky Ukrajiny (modré šipky): jeden útok prorazil ruskou linii u Dněpru a využil 5 km širokou řeku ke krytí východního křídla. Současně ukrajinské jednotky zaútočily ze svého inhuleckého předmostí – tím fixovaly tamní ruské síly na místě. Ukrajinské síly narazily na malý odpor a postoupily na jih k Dudčanům. To znamenalo, že ruským jednotkám, které stále drží frontu na severu, nyní hrozí obklíčení. Poslední zprávy naznačují, že tito Rusové odtud již prchají (červené šipky).
Cherson je step, tedy rovinatá krajina s několika řídkými stromořadími jako jediným krytím. Nejsou zde žádné přirozené překážky, což Rusům znemožňuje vytvořit improvizovanou obrannou linii.
Rusové teď musí pořád ustupovat až k další přírodní překážce: buď k řece Dněpr, nebo k řece Inhulec. Ústup přes Dněpr u Nové Kachovky by pro Rusy dával větší smysl, protože zde jejich nákladní a lehká vozidla stále mohou přejíždět, a jen co se dostanou na levý břeh, mohli by Rusové zřídit obrannou linii k zajištění týlu svých sil bojujících v Záporoží. Druhou možností je ústup na jih k řece Inhulec (modrá linie).
Stáhnout se k Inhulci by udělal jen úplný debil… takže to Rusové udělají.
Podívejme se znovu na mapu s druhou fází chersonské operace: Rusové ustoupí buď přes přehradu Nová Kachovka, nebo přes řeku Inhulec: pokud ustoupí přes přehradu, budou muset zanechat veškerou těžkou techniku napospas protivníku, pokud ustoupí přes Inhulec, budou muset většinu techniky opustit kvůli nedostatku paliva.
A pokud Rusové ustoupí přes Inhulec, můžou Ukrajinci překročit Dněpr a vytvořit předmostí na levém břehu, ze kterého můžou zaútočit směrem na Krym a Melitopol. U Kachovky mohou také odříznout vodu na Krym. Zkrátka Rusové mají na vybranou jen ze špatných možností (opět se projevil Putinův „strategický génius“).
Někteří Rusové budou prchat přes přehradu Nová Kachovka, ale většina bude ustupovat přes Inhulec… a jak už jsem psal, to je ta nejdebilnější varianta, protože pak tam budou Rusové obklíčeni ukrajinskými jednotkami ze tří stran, přičemž houfnice M777 budou schopny zasáhnout skoro všechno a AHS Krab, PzH 2000, Zuzana 2 a CAESAR budou schopny zasáhnout úplně všechno. A jedinou zásobovací trasou budou pontony, jejichž přistávací místa na obou stranách Dněpru jsou v dosahu ukrajinského dělostřelectva.

Ústup přes Inhulec znamená ústup do smrtelné pasti. Jakmile ukrajinské M777 můžou zasáhnout pontony, nedostane se k 15 000 Rusů, kteří tam uvízli, žádná munice, žádné palivo, žádné potraviny – nic. Čeká je smrt hladem, zmrznutí nebo kapitulace. A nemůžou utéct přes Antonovský most, protože je uvidí ukrajinští pozorovatelé a dělostřelectvo je rozšmelcuje. A na podzim/v zimě nemohou přeplavat kilometr širokou řeku Dněpr s ledovou vodou, protože by to znamenalo smrt podchlazením.

Putin Cherson právě anektoval, takže se ho odmítá vzdát… pročež všechny tamější ruské vojáky odsoudil k smrti. Tohle je učebnicový příklad toho, jak chytrá, schopná, pružná a motivovaná armáda dokáže využít terénu, neschopnosti nepřítele a operačního umění, aby porazila kreténsky vedenou armádu.  Tohle ještě párkrát uvidíme, protože Putin je debil a generál Zalužnyj je génius.

 

Převzato z autorova Twitteru

Přeložil Viktor Janiš

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme