Já, marxistická lesba…

Americká asociace knihoven (ALA) si na funkční období 2023 – 2024 zvolila novou prezidentku. Nestal se jí nikdo jiný, než Emily Drabinskiová. Ta se po zvolení do funkce svěřila přátelům na Twitteru: „Nemohu uvěřit, že marxistická lesba, která věří, že kolektivní moc je možné vybudovat a že ji lze využívat pro lepší svět, je zvolená prezidentka @ALALibrary. Moc se těším na to, co spolu dokážeme. Solidarita! A moje máma je TAK PYŠNÁ, miluji tě mami.“

Do širšího veřejného povědomí Emily Drabinskiová vešla svým pojednáním o kritické pedagogice. 

Pro ty, kteří netuší, co kritická pedagogika vlastně je, můžeme uvést, že jde o styl – formu emancipace od útlaku prostřednictvím probuzení kritického vědomí. Když je kritické vědomí dosaženo, povzbuzuje jednotlivce, aby provedl změnu ve svém světě prostřednictvím sociální kritiky a politické akce k dosažení seberealizace. Učení vychází z knihy brazilského pedagoga a filozofa Paula Freireho pod názvem „Pedagogika utlačovaných“. Kritická pedagogika bojuje proti rasismu, sexismu a útlaku. V podstatě jde o pedagogiku v duchu demokratického socialismu, jako alternativy k vyhořelému kapitalismu.

Přední myslitel kritické pedagogiky, Joe L. Kincheloe (+2008) tento „antiitelektismus“ vysvětluje následovně ve své knize Základ kritické pedagogiky:

„Nemůžeme se jednoduše pokoušet kultivovat intelekt, aniž bychom změnili nespravedlivý sociální kontext, ve kterém taková mysl působí. Kritičtí pedagogové nemohou jen pracovat na změně společenského řádu, aniž by pomáhali vzdělávat informovanou skupinu studentů. Vytvoření spravedlivé, pokrokové, kreativní a demokratické společnosti vyžaduje obě dimenze tohoto pedagogického pokroku.“   

Kritická pedagogika v praxi zasévá mezi studenty aktivismus, revolucionářství a systematické zpochybňování ověřených vědeckých poznatků a nevěnuje se standardní výuce, říkají kritici, proto je jimi považována z širšího pedagogického hlediska za vyloženě škodlivou, zvrácenou a nevědeckou. 

Více se o nové prezidentce amerických knihoven můžete dočíst zde.

Na obrázku vidíme Emily Drabinskiovou (věk neznámý).

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!