I hlas může pomáhat!

David Nebeský je ředitel Mise pro nevidomé, která spolu s nadačním fondem Lumen Christi provozuje křesťanskou zvukovou knihovnu,  a kromě knih vydává i zvukové časopisy nejen pro zcela nevidomé, ale i pro ty, kteří částečně přišli o zrak až ve vyšším věku.

Jak celý projekt zvukové knihovny vznikl?

To bylo ještě za minulého režimu, v roce 1988. Když můj téměř nevidomý kamarád Jiří Červený uvěřil a nechal se pokřtít, začal shánět existující amatérsky vzniklé nahrávky náboženské literatury. Ty, které opatřil, půjčoval dál svým spolužákům z Deylovy konzervatoře pro zrakově postiženou mládež. Postupně se našlo několik lidí, kteří načítali další knížky, od baptistů získal načtený ekumenický překlad Bible, s finanční pomocí italských křesťanů, se kterými se seznámil v Medžugorje, nakoupil v Tuzexu kazety, začal nahrávky rozmnožovat a půjčovat je nejen spolužákům, ale i jejich mimopražským známým, kterým kazety posílal poštou. To vše se dělo ještě před listopadem 1989. Na jaře 1990 se Jiří domluvil s obnovující se Českou katolickou charitou, že zvukovou knihovnu převezme. Já jsem se v té době vrátil z vojny, neměl jsem práci, a tak jsem se nechal snadno přesvědčit, abych do Charity nastoupil a knihovnu tam nadále rozvíjel. Tak vzniklo nejprve charitní středisko Lumen Christi a pak stejnojmenný nadační fond.

Necháte načíst knihu, jak poté předání nosičů pro nevidomé funguje?

Většina našich klientů je mimopražských a od začátku jsme proto nahrávky posílali poštou. V dobách, kdy knihy byly nahrané vždy na několika audiokazetách, jsme kazety posílali po deseti ve zvláštním velkém pouzdru s průhlednou kapsou, ve které byla kartička s adresou. Kartičku pak klienti jen otočili a pouzdro odnesli na poštu a poslali zpět. Dnes jsou nahrávky digitální a knihy nahráváme na USB flash disky, které posíláme v malých pouzdrech. Klient do něj flashku vrátí, obrátí kartičku s adresou a může pouzdro hodit do poštovní schránky.

Počítačově zdatní klienti si mohou nahrávky zvukových knih sami stahovat z našeho internetového úložiště. Většinu nových klientů ale tvoří senioři, kteří nejsou zcela nevidomí, ale zhoršil se jim zrak a nemohou už číst. Mnoho z nich žije na venkově, dny tráví osamoceni a poslechem rádia, televize nebo právě našich zvukových knih. Ti internet nevyužívají, naopak uvítají, když jim pomůžeme s nákupem zařízení na přehrávání USB flash disků.

Kolik máte klientů celkem?

Zvukové knihy si půjčují řádově stovky handicapovaných klientů, někteří pravidelně, jiní jen občas.

 

 

A kolik knih máte v knihovně k dispozici?

Dnes je to cca přes 1100 titulů. Někteří klienti si za ty roky vypůjčili téměř vše, a proto musíme trvale načítat další tituly. Většinou se to děje na dobrovolnické bázi v domácích podmínkách. Měsíčně tak do knihovny přidáváme tři nebo čtyři nové knížky.

http://misepronevidome.cz/wp-content/uploads/2021/11/ukazka-Andele-nas-neopousteji.mp3

Jakou máte zpětnou vazbu od svých čtenářů?

Nevidomí obecně nejsou příliš sdílní, ale pokud máme od našich klientů reakce, tak jsou většinou pozitivní. Někdy se ale stane, že se někomu třeba nelíbí hlas načitatele nebo načitatelky, případně tempo, jakým načítá.

Vydáváte také zvukové časopisy. Jaké je jejich zaměření?

Vydáváme čtyři zvukové časopisy, jejichž názvy jsou Křesťanské obzory, Monitor, Lucie a Duchovní čtení. Je ale nutné říct, že naše časopisy nemají originální obsah, ale texty přejímáme z dalších médií. V roce 1990 jsme začali časopisem s křesťanským obsahem, potom jsme přidali časopis se zajímavostmi ze zcela profánních témat. Je zvláštní, že navzdory existenci mnoha podobně zaměřených médií, která jsou nevidomým dostupná, je o něj stále velký zájem. Další časopis má jen mírný křesťanský podtext a je zaměřený na ženy, ale odebírají ho i muži. Zdrojem textů těchto tří časopisů jsou běžná periodika. Čtvrtý časopis je duchovní, každé číslo má určité specifické téma a texty jsou vybírány z knih.

Jaký je zájem o časopisy?

Počet odběratelů, kterým posíláme flashky, je 250 až 350. Další klienti si nahrávky stahují z internetového úložiště

Jaký máte současný největší problém a jak by vám event. mohli čtenáři KN pomoci?

S běžným provozem velké problémy nemáme, knihovna fungovala i během lockdownů. Co se načítání knih týče, chybí nám mužské hlasy. Pokud by měl někdo možnosti a chuť si vybrat z titulů, které máme připraveny k načtení, tak to samozřejmě velmi uvítáme a půjčíme mu nahrávací zařízení. Nemáme ale už volné kapacity na úpravu nahrávek a proto potřebujeme, aby nahrávky nevyžadovaly mnoho technických zásahů. A jak už to u podobných projektů závislých jen na darech od lidí bývá, trvalým problémem jsou peníze. Velmi nám ale pomůže i rozšíření povědomí o naší zvuková knihovně. Pokud má někdo z čtenářů KN ve svém okolí někoho, kdo nezvládne kvůli omezení číst, budeme vděčni, když mu naši službu nabídne a případně mu zprostředkuje první kontakt.

Foto – D. Nebeský

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme