Hledá se konzervativní soudce

Pan prezident prozatím nenašel žádného neprogresivního kandidáta na soudce Ústavního soudu. Možná by si mohl podat inzerát.

Pan prezident v Senátu oznámil, že na Ústavní soud hledá konzervativního kandidáta. Zatím mu to ani trochu nešlo, a tak bychom mu mohli pomoct.

Chápu, že jeho okolí o právnících neprogresivistech vědět nemusí, ale netřeba zoufat. Pomoci může vhodně zacílená inzerce. Připojuji návrh pěti inzerátů, jeden pro každé místo, které se ve stávajícím prezidentském období ještě uvolní.

Inzerát
Hledá se:

1. Kandidát, umírněný textualista a originalista se zdravou skepsí vůči evolutivním metodám výkladu normativního textu založených na posunech ve společenském konsensu a vyvolávání duchů, který ještě rozumí principům soudního sebeomezení a dělby moci. Ústavní soud je pro něj především soudem, nikoliv sociálně inženýrskou projektovou kanceláří.

2. Kandidát, který k Evropskému soudu pro lidská práva nevzhlíží pouze s posvátnou bázní a chvěním, ale přistupuje k němu zdravě sebevědomě, jako vrcholný představitel svrchovaného státu k mezinárodní instituci. Ví o existenci možnosti justičního dialogu s ESLP a v odůvodněných případech by se nebál jej zahájit.

3. Kandidát, který rozumí tomu, v čem spočívá spor mezi těmi, podle nichž je právo ustanoveno rozumem, a těmi, kdo jej chápou jako projev vůle vládnoucích. Rozumí rozdílu mezi rovností aritmetickou a geometrickou (proporcionální), spravedlností distributivní a komutativní, uvědomuje si napětí mezi spravedlností a právní jistotou a chápe, že není subjektivního práva (a to, i když jej označíme za „lidské“) bez jemu korespondující povinnosti.

4. Kandidát, který alespoň připouští, že realita není konstruována naší myslí, ale naopak je na nás nezávislá a naše mysl se k ní snaží více či méně úspěšně přistupovat. Uznává existenci přirozeného světa a má za to, že do něj náleží i některá pravidla mezilidského vztahování. Není nezbytné, aby jim říkal přirozeného právo, i když by to bylo milé. Je ochoten hledat, v čem spočívá společné dobro (bonum commune) a rozumí, že významnou roli v něm hraje individuální svoboda od nátlaku ze strany veřejné moci.

5. Kandidát, který ví, že polis je tam, kde je démos, a že žádný evropský démos dosud ustanoven nebyl – a že tato myšlenka má své důsledky. Bude-li třeba, dokáže navázat na cukerné kvóty.[1] Odmítá judicializaci politiky a má obavy z únosu a nekontrolované expanse lidskoprávního diskursu.

Vyžaduje se, aby zájemce – pro případ, že bude vybrán – počítal s úlohou věčně vděčně disentujícího soudce (kéž by je psal jako great dissenter Antonin Scalia), ale nesmířil se s úlohou outsidera a kreativně hledal společné styčné body se zastánci jiných názorových proudů, protože konzervativní postoj není ideologický, ale hledá spravedlivé řešení, a krása spravedlnosti může uchvátit i srdce názorového oponenta.

Zájemcům se doporučuje připravit se na nechutnou kampaň, v níž je média budou vykreslovat jako nenávistné zloduchy, pomatené náboženské blouznivce, nacionalisty, antievropany, hejtkrajmry a nepřátele žen. Nejeden slušný člověk bude mít potřebu odplivnout si jejich směrem nebo přinejmenším podepsat petici, podle níž jejich jmenování ústavním soudcem představuje nebezpečí pro planetu, demokracii nebo alespoň neziskový sektor.

Předchozí zametení internetové stopy je samozřejmostí. Výhodou může být důsledné třídění odpadu.

Zájemci o pozici kandidátů, nechť se hlásí na adrese Kancelář prezidenta republiky, Hrad, I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1.


[1] Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04, v němž zdůraznil, že propůjčení pravomocí na evropskou úroveň je propůjčením podmíněným, originárním nositelem suverenity a z ní vyplývajících pravomocí nadále zůstala Česká republika a k ochraně ústavnosti je povolán Ústavní soud, nikoliv evropské orgány.

 

Autor je právník. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

200 Kč500 Kč1000 Kč