Historická data o teplotě Země vědci upravují. Vznikne strmější graf

Určení průměrné teploty Země není úplně jednoduchý úkol a v minulosti byl z mnoha důvodů ještě obtížnější. Vědci proto upravují naměřené hodnoty, aby byly srovnatelné v čase. Výsledkem dodatečných úprav je stále strmější křivka nárůstu teplot.

Při stanovování průměrné hodnoty Země je nutné vyrovnat se s řadou nepřesností ohledně dat z minulosti. Nejsou k dispozici kompletní data z kontinentů jako je Afrika, Asie nebo Jižní Amerika. Teplota vody v oceánech byla v minulosti měřena za pomoci relativně primitivních metod, například nabírání vody do dřevěných věder z plovoucích lodí, které se navíc pohybovaly jen v určitých částech světového oceánu.

Úpravami k strmým grafům

Odborný článek publikovaný v roce 2017 tvrdí, že každá úprava historicky naměřených dat vedla k tomu, že prezentovaný graf průměrných teplot ukazuje strmější růst než před provedenou úpravou.

Kritici článku vytýkají, že není recenzovaný a že zdroje, na které se odvolává, nepocházejí z recenzovaných odborných publikací. Obě tvrzení jsou zřejmě pravdivá.

Co na to NASA?

Nicméně pro ověření, zda se tvrzení uvedená v článku z roku 2017 alespoň částečně zakládají na pravdě, je možné navštívit přímo stránky NASA.

NASA potvrzuje, že hrubá naměřená data jsou následně upravována, aby bylo možné porovnávat data z minulosti s údaji naměřenými v nedávné době. Důvody pro ruční úpravy dat zahrnují změnu metody odečítání teploty, přesunutí měřicí stanice z městské zástavby na jiné místo nebo jinou denní dobu, kdy byla naměřená teplota v minulosti zapisována.

Jakým směrem jsou data upravována, NASA neuvádí s výjimkou jediného případu, kdy říká, že nově zjištěné teploty oceánů za pomoci bójí jsou upravovány směrem nahoru.

Dva grafy průměrné teploty

Na stránkách NASA lze nalézt grafy historických průměrných teplot publikované v různých letech, které potvrzují tvrzení článku, že dodatečné ruční úpravy naměřených dat vedly ke strmější křivce nárůstu průměrných teplot.

První graf je z roku 1999, druhý je datován o dvacet let později a je z roku 2019. Oba dva ukazují průměrné teploty v USA a jejich vývoj od roku 1880 do data publikace.

Převzato z: www.syrzdarma.cz

Podle prvního grafu stoupla teplota od roku 1880 do roku 2000 o dvě desetiny stupně a samotný graf rozhodně nevykazuje dramatický nárůst, pokud vůbec vykazuje nějaký vzestupný trend. Ukazuje nárůst teplot ve třicátých letech, následovaný chladnějším obdobím v letech sedmdesátých a od osmdesátých let oscilaci kolem dlouhodobého průměru.

Druhý graf vypadá podstatně jinak.

Je otázkou, zda lze oba grafy jednoduše porovnat. První graf ukazuje křivku pětileté střední hodnoty teplot, druhý regresní křivku za pomoci metody LOWESS.

Nicméně se jedná o potvrzení trendu, že veřejnosti jsou prezentována pouze data, jejichž cílem je vyvolat obavy.

Data, která se příliš nezveřejňují

Průměrná teplota Země za posledních sedm let podle údajů, které si může každý vygenerovat sám na stránkách meteorologické agentury, klesá.

Referenční síť měřicích stanic, která byla v roce 2004 umístěna na území USA zcela mimo lidská sídla , ukázala, že průměrná teplota v USA od roku 2004 do roku 2014 klesala.

Takzvaný index letních veder nevykazuje od roku 1880 na území USA žádný trend.

Celkový počet hurikánů a počet hurikánů, které zasáhnou americkou pevninu, nevykazuje od roku 1878 žádný zřejmý trend.

Nejinformovanější muž světa také není příliš vystresovaný, když si za hromady peněz kupuje nemovitosti přímo na pláži.

Množství ledu v Antarktidě, kde je ho výrazně více než na severu, stoupá.

Ještě před padesáti lety chtěli ti samí vědci zasypat severní pól sazemi, aby ledu nepřibývalo. To bylo to ochlazení v sedmdesátých letech.

 

Pozn. autora na závěr: A na to že je duben, byla v noci zatracená zima.

Převzato z syrzdarma.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme