Gender vs. práva zvířat: ring volný

Člověk si nemá co vyskakovat. Souhrou náhod vzešel z nicoty a do nicoty se zase propadne. Není žádný důvod si myslet, že má život člověka větší cenu, než – dejme tomu – život psa. Není-li tedy posvátný život psa, proč by měl být posvátný život člověka? Člověk je přece pouhou součástí přírody – ani náhodou a v žádném smyslu nestojí nad ní.

Nějaká zvláštní důstojnost člověka je jen konstruktem, kterým si lživě dodáváme na důležitosti. Člověk se takto vyvyšuje, aby ospravedlnil své zavrženíhodné jednání – týrání ostatních zvířat třeba, obecně prostě drancování přírody. Přitom kolikrát je člověk horší než zvíře – takové zvíře např. nikoho nevykořisťuje, nezná rasismus…

Samotný přístup v duchu „člověk je pánem přírody“ je na vině ničení životního prostředí. Přírodě by bylo lépe bez lidí, nebo alespoň s o dost menším počtem lidí… jako když se třeba redukují stavy divočáku, pokud se přemnoží.

Tak nějak to vypadá v kontextu tradice snižování významu člověka. Toto systematické snižování probíhá mmj. tím, že jsou popírány veškeré odlišnosti mezi ním a zvířaty, přinejmenším mezi člověkem na jedné straně a orangutanem, gorilou nebo šimpanzem na straně druhé. Odtud také volání po „právech“ zvířat (prý např. právo na spravedlivý proces), nesmyslné zaplevelování právních řádů v duchu „zvíře není věc“, apod.

Nyní tedy otázka pro genderové odbornice a genderové odborníky: co gender u takových goril? Existuje u goril možnost podstatného nesouladu mezi biologickým pohlavím a sociální rolí? Pokud ano, sem s nějakými důkazy… A pokud ne, mělo by to zmíněné odbornice a odborníky vést k závěru, že člověk přece jen zvířecí říši, včetně „nejbližších příbuzných“, potažmo zbytek přírody jako celek, nějak zásadně převyšuje.

Nebo z druhé strany: pokud u goril žádný podstatný nesoulad mezi biologickým pohlavím a sociální rolí myslitelný není, a zároveň není žádný zásadní rozdíl mezi gorilou a člověkem, pak tedy podstatný nesoulad mezi biologickým pohlavím a sociální rolí není myslitelný ani u člověka…

Lze tedy považovat za zřejmé, že buď je člověk pouhým chytřejším zvířetem (a tím pádem tedy zvíře hloupějším člověkem), nebo lze sociální role a biologické pohlaví u člověka podstatně oddělovat, přičemž obě teze mohou být současně nepravdivé (o tom jsem přesvědčen já), ale nemohou být zároveň obě pravdivé. Navrhuji, aby si to genderové odbornice a genderoví odborníci na jedné straně a propagátoři (a propagátorky, pochopitelně…) práv zvířat na straně druhé mezi sebou vyjasnili.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!