Frakce ECR k situaci v Polsku: „Jen někdo velmi naivní tomu může věřit“!

„Jen někdo velmi naivní může uvěřit, že vláda používající silové a protiprávní metody, se těchto bude v budoucnu zdržovat“, napsala ve zvláštním stanovisku, týkajícím se současné situace v Polsku, frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), jejímiž členy jsou poslanci Evropského parlamentu za stranu Právo a spravedlnost (PiS).

„Vláda Donalda Tuska realizuje akce, za které je po léta křivě obviňována strana Právo a spravedlnost (PiS). Během posledních několika let obviňovali představitelé polské opozice v Evropském parlamentu vládu Sjednocené pravice za porušování právního stavu, nezávislosti soudů, a svobody medií. Evropská komise i Evropský parlament přijaly toto tvrzení bez hlubší a poctivé analýzy, třebaže při troše dobré vůle bylo lze si domyslet, že to je pokřivený obraz skutečnosti, vytvořený pro politické cíle“, poukazuje se v dokumentu.

Dále se zdůrazňuje, že „vláda PiS využívala parlamentní většinu k realizaci svých volebních slibů, konajíc v mezích práva, využívajíc nanejvýše mezer a právních interpretací, což je obvyklé v každém demokratickém státě i v EU samé“.

„Vlády PiS přinesly Polsku nejen hospodářský úspěch, nýbrž také oživily jeho demokracii. Zvyšovala se účast v po sobě jdoucích volbách,  ve veřejné sféře zaznívaly prostřednictvím různých medií různé názory. Pozice v samosprávách, institucích i neziskových organizacích zaujímaly často osoby spojené s opozicí. Státní instituce, mezi nimi i ty centrální, zaměstnávaly osoby s rozdílnými politickými názory. V Polsku neprobíhaly procesy, které by mohly zdůvodnit obvinění ze zpolitizování justice a nebyli tam političtí vězni“, připomíná se v prohlášení.

Evropští konzervativci a reformisté zdůrazňují, že „toto se nyní změnilo – demokracie i svoboda jsou v reálném nebezpečí! Pro ty, kteří pohlíží na současnou situaci v Polsku poctivě a bez ideologických předsudků, je zřejmé, že cílem Donalda Tuska a jeho politických spojenců není stát na stráži právního stavu, svobody medií či nezávislosti soudů, ale spíše dobytí a udržení totální moci bez reálné opozice a ideologické různorodosti ve veřejné sféře.“

Autoři poukazují rovněž na to, že „Donald Tusk od převzetí úřadu 13. prosince vykazuje absenci vůle ctít právo, Ústavu i zásady politické slušnosti“. Za příklad uvádějí „nezákonné převzetí veřejných medií násilím a povolání novinářů celkově podřízených nové vládě“.

Evropští konzervativci a reformisté rovněž zaujímají postoj k uvěznění poslanců PiS Mariusze Kamińského a Macieje Wąsika a také situace v prokuratuře.

„Krom toho, vzdor imunitě a omilostnění Prezidentem Polské republiky, byli uvězněni dva poslanci parlamentu z řad opozice. S porušením zákonných procedur byl odvolán Zemský prokurátor, a také čistky v různých kulturních institucích a think-tancích ukázaly absenci dodržování práva.“

Tato frakce EP rovněž napsala, že „po léta konstruovaný černý, karikaturní obraz Polska, je v současné době využíván k odůvodnění a uzákonění činností tento obraz uskutečňujících“.

„Premiér Donald Tusk vyhlásil „konec okupaci Polska PiSem,“ což znamená odmítnutí uznání demokratických voleb konaných v letech 2015-2023. To podkopává legitimnost polské vlády a dalších institucí v této době, a také platnost právních předpisů vydaných v tomto období. Tusk výrazně sugeruje, že údajní „okupanti“ již nemají právo účastnit se veřejného života. A co ještě, sugeruje se, že jsou neplatné nejen zákony v tomto období schválené, nýbrž, že Tusk má s cílem „obnovení právního stavu“ moc suspendovat právo i Ústavu“, píší Evropští konzervativci a reformisté. Frakce Evropských konzervativců a reformistů také poznamenává, že „tyto deklarace a aktivity byly přijaty s velkým znepokojením i významnými profesory práva i dalšími právníky, mezi nimi také těch, co jsou známí kritickým hodnocením vlád PiS“.

„Právní stav se nedá obnovit bezprávím. A jen někdo naivní může uvěřit, že vláda používající protiprávní a násilné metody se takových bude v budoucnu zdržovat“, shrnují Evropští konzervativci a reformisté.

Překlad Vl.K.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč