Florida: revoluční zákon!

Záchody a sprchy budou i nadále rozděleny podle pohlaví, jak jsou lidé zvyklí…

Nyní bude přestupkem, pokud někdo použije určité toalety, které neodpovídají jeho pohlaví při narození. Úprava se omezuje na osoby používající toalety, sprchy a šatnyve budovách vlády a samosprávy, školách, vysokých školách a detenčních centrech. Oproti původnímu návrhu se nevztahuje na toalety v restauracích, na čerpacích stanicích a v dalších podnicích.