Finská poslankyně Räsänenová nemá vyhráno

Kauza finské poslankyně Päivi Räsänenové vzbudila mezinárodní pozornost loni na jaře, kdy byla Räsänenová postavena před soud za „podněcování nenávisti proti sexuální menšině“. Spolu s ním stanul před soudem Juhan Pohjola, biskup Evangelické luteránské misijní diecéze, jako vydavatel jejich textů. Podněcování se měli dopustit tím, že veřejně presentovali (slovem či tiskem) to, co o homosexuálních praktikách říká Bible.

V prvním kole osvobozeni

Koncem března 2022 byla oba jednomyslným usnesením prvoinstančního soudu osvobozeni. Soud v rozsudku uvedl, že Räsänenová se snažila „bránit pojetí rodiny a manželství mezi mužem a ženou“. Pokud někteří lidé považují její výroky za urážlivé, uvedl soud, „pak musí existovat převažující společenský důvod pro zásah do svobody projevu a její omezení“. Soud také nařídil finskému státu zaplatit náklady řízení ve výši více než 60 000 eur.

Räsänenová tehdy prohlásila:

„Jsem velmi vděčná, že soud uznal ohrožení svobody projevu a rozhodl v náš prospěch. Cítím, že mi po zproštění viny spadla z ramen tíha. Jsem vděčná za to, že jsem měla možnost postavit se za svobodu projevu, doufám, že tento rozsudek pomůže zabránit tomu, aby stejným utrpením museli projít i jiní.“

Dvaašedesátiletá Räsänenová je původní profesí lékařka, v letech 2004-2015 byla předsedkyní strany Křesťanští demokraté a v letech 2011-2015 zastávala funkci finské ministryně vnitra. Je aktivní členkou finské luteránské církve.

Nyní znova před soudem

Státní prokuratura proti ní loni vznesla tří základní obvinění: První se týkalo příspěvku na Facebooku a Twitteru z roku 2019, který obsahoval obrázek biblického textu, označujícího homosexuální praktiky za „hanebné“. Druhé se týkalo výroků v satirickém rozhlasovém pořadu z konce roku 2019, v němž Räsänenová zmínila, že Bůh při stvoření zamýšlel heterosexualitu. Obžaloba to vysvětlila tak, že jmenovaná měla na mysli, že homosexuálové nejsou Božím stvořením jako ostatní. A konečně třetí obvinění se týká brožury o manželství a sexualitě z roku 2004, kterou vydala Evangelická luteránská misijní diecéze – pročež se před soud dostal i její biskup Pohjola. Sečteno: obvinění zní „diskriminace a skupinová urážka homosexuálů“.

Prokuratura se proti osvobozujícímu verdiktu z března 2022 ohradila a podala odvolání, v němž uvádí, že soudci případ nesprávně interpretovali a trvá na svých obviněních. Helsinský odvolací soud loni v květnu oznámil, že případ bude po podaném odvolání znovu otevřen, avšak pro různé lhůty se tak nestane dříve než v průběhu roku 2023.

A tak se také stalo, odvolací soud nařídil jednání na přelom letošního srpna a září, které také v Helsinkách proběhlo. Rozsudek by měl následovat někdy v proběhu října.

Potvrdí soud osvobozující rozsudek, nebo tentokrát „nalezne“ v případu důvod k popření svobody slova?

Proč je nutno tento případ považovat za klíčový?

Kauza se dotýká otázky, jak klasický výklad Bible týkající se sexuální etiky souvisí s moderním právním řádem, včetně rovného zacházení s homosexuály. Zde se střetávají důležitá základní práva: svoboda vyznání a svoboda projevu na jedné straně a právo na rovné zacházení bez ohledu na sexuální identitu na straně druhé.

Tato otázka se dnes řeší téměř ve všech zemích západního světa. Právníci z mnoha zemí stejně jako soudci Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku budou rozsudek z Helsinek pečlivě studovat.

Dalším kritickým bodem je, že Päivi Räsänenová vždy jednala podle zásady „miluj hříšníka, nenáviď hřích“. Když hovořila o lidech odlišného sexuálního životního stylu, vždy se chovala uctivě, nikdy ne s rozhořčením či neuctivě. Od roku 2019 se žádný z jejích četných rozhovorů neobešel bez toho, aby poukázala na Ježíše jako na Spasitele, zachraňujícího ze všech hříchů, včetně svých vlastních.

Proti tomu se však opakovaně ohrazují žalobci, kteří tvrdí, že mluvit o lidech jako hříšnících je ponižující – a už to samo o sobě vy mělo označeno za diskriminační.

Obhajoba se naopak odvolávala na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Handyside proti Spojenému království z roku 1976, podle něhož se svoboda projevu vztahuje i na myšlenky, které „urážejí, šokují nebo znepokojují stát nebo jakoukoli část obyvatelstva“.

Toto vše dělá z causy Räsänenové cosi jako učebnicový příklad.

Odsoudili by nás všechny?

Zajímavé je, že samotná Evangelická luteránská církev ve Finsku souzenou dvojici nepodporuje. Ačkoli je Räsänenová členkou této lidové církve, její původní tweet z roku 2019 byl namířen právě proti podpoře pochodu „Pride“ ze strany této církve.

Na mezinárodní scéně má dvojice finských luteránů výslovnou podporu od konzervativní Mezinárodní luterské rady (ILC), která označila stíhání Räsänenové a Pohjoly za „do nebe volající“ a ve svém prohlášení konstatovala: „Toto přesvědčení sdílí naprostá většina křesťanů všech národů, včetně katolíků a pravoslavných. Odsoudil by nás finský generální prokurátor všechny?“

***

K internetové kampani Mezinárodní křesťanské rady (CCI) na podporu pronásledované finské poslankyně se můžete připojit zde.

Převzato z neviditelnypes.lidovky.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme