EU: Bude kritika homosexuálního manželství trestána?

Záleží vám na zachování manželství coby svazku muže a ženy? Nemyslíte si, že existuje více pohlaví než dvě? Jste proti genderovým kvótám? Pak by se vám v budoucnu mohlo stát, že když své názory vyjádříte veřejně, stihne vás trest za šíření nenávisti. Tedy pokud projde iniciativa Evropské komise, která chce postihovat tzv. hate speech jednotně v celé EU – obdobně jako třeba terorismus.

Evropská komise nemůže podle Lisabonské smlouvy nařídit členským státům, jak mají trestat projevy nenávisti, ať už verbální či fyzické. Tu pravomoc má jen u taxativně vyjmenovaných závažných zločinů, jimiž jsou „terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost“.

Komisaři ale kromě mafiánů chtějí nechat stíhat i autory nevhodných projevů týkajících se pohlaví, sexuální orientace, věku či postižení. Proto žádají o rozšíření kompetencí. První jednání má proběhnout na Radě EU 4. března, přičemž tuto iniciativu podporuje francouzské předsednictví. Pro je celkem 17 členských států. Jednoznačně proti je pouze Maďarsko, Polsko má výhrady a svůj postoj ještě zvažuje. Pokud Komise prosadí svou, přestanou být takzvané kulturní války vzdálenými boji či malými nepodstatnými šarvátkami, ale naplno se rozhoří i v Česku.

Nová pravidla nepotřebujeme

Zločiny z nenávisti u nás trestány jsou – a tvrdě. Jde o násilí či podněcování k násilí kvůli rase, národnosti, náboženství nebo pro příslušnost k jakékoli jiné skupině – tedy obecně i podněcování k nenávisti či omezování práv žen, homosexuálů, transsexuálů… Navíc nesnášenlivost je přitěžující okolností u dalších trestných činů. Pachatelé žhářského útoku na romskou rodinu ve Vítkově byli odsouzeni na dvacet a více let. Trest dostali například i autoři komentářů pod fotografií žáků mateřské školy tmavé pleti…

Další rozpor je v tom, že zatímco každý ví, co je terorismus, pašování drog, nebo obchod se zbraněmi a lze je tedy upravit na celoevropské úrovni, hranice mezi nesouhlasným či kritickým názorem a nenávistným projevem je tenká a v každé zemi leží jinde. Navíc je otázka, zda Komise vůbec splnila podmínky pro rozšíření výčtu „eurozločinů“ o hate speech a hate crime. Dle Smlouvy o fungování EU musí jít (mimo jiné) o „mimořádně závažnou“ trestnou činnost a ta musí mít „přeshraniční rozměr“.

Česko bude na jednání o těchto změnách zastupovat ministr spravedlnosti Pavel Blažek. A jeho úřad tvrdí, že Komise splnění podmínek nedoložila. Ve stanovisku, se kterým se INFO.CZ seznámilo, upozorňuje, že projevy, jež jsou v některých zemích považovány za nenávistné, jsou jinde brány jen jako kritické či kontroverzní a jejich trestání by tak bylo protiústavní. V té souvislosti zmiňuje, že když šlo u ochrany osobních údajů (GDPR) o konflikt ochrany soukromí a svobody slova, Komise zásahy do osobnostních práv neomezila. Takže veřejný lynč je povolen a vtipy o homosexuálech teď zakážeme?

Dále Blažkovi odborníci varují, že když se umožní přeshraniční postih projevů nenávisti a na našem území budou proti českým občanům zasahovat policisté ze země, v níž mají restriktivnější pohled na svobodu slova, pak by to „nebylo veřejností vnímáno jako legitimní“ a mohlo by to vést „ke zvyšování polarizace ve společnosti“. Mají pravdu. Představme si ten poprask a růst odporu k EU, kdyby u nás začali zatýkat Němci či Švédi s jejich pohledem na to, co se smí a nesmí říkat a které názory a myšlenky jsou trestné.

Ministerstvo zpochybňuje i nutnost a užitečnost zavedení nových „eurozločinů“. Například už deset let je možné celoevropsky trestat xenofobii či antisemitismus. Přesto počet útoků na Židy neustále roste (a to právě v zemích, které jiným vyčítají třeba homofobii). Právní experti se také diví, proč Komise předkládá pouze iniciativu, nikoli rovnou návrh nové směrnice, což by byl čestnější postup, protože by se alespoň vědělo, o co vlastně komisařům jde a za co všechno chtějí lidi trestat.

Komise chce prosadit svou ve dvou krocích. Napřed získat obecné zmocnění, aniž by nové „eurozločiny“ blíže definovala. K tomu je třeba souhlas všech členských zemí. Kdyby tento bianco šek dostala, teprve pak by připravila legislativní návrh, k jehož přijetí stačí kvalifikovaná většina v Radě. A ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, že Komise pak bude moci zavést postih nenávisti z jakýchkoli důvodů, nikoli jen z těch jež uvádí nyní, tedy kvůli pohlaví (respektive genderové identitě), sexuální orientaci, věku či postižení.

Bič politické korektnosti 

Komise obchází Smlouvu o fungování EU a snaží se „salámovou metodou“ rozšířit moc centra na úkor národních států. „Úspěch iniciativy by mohl působit precedenčně a vést k dalšímu rozšiřování pravomocí EU,“ píše ministerstvo. Vláda se zatím na názoru neshodla. Proti jsou ministerstva vnitra a spravedlnosti, souhlas vyjádřila sekce pro evropské záležitosti na Úřadu vlády. Zatímco argumenty k vetování návrhu jsou věcné a je jich celá řada, pro existuje jediný, který je navíc pokrytecký. Prý musíme dbát na svou „reputaci v EU“. Panuje hysterie, že bychom se mohli dostat do jednoho pytle s „oškliváky“ – Maďary a Poláky. A v červenci převezmeme předsednictví Unie po Francii, která má podporu iniciativy Komise jako jednu z priorit.

Pokud se ale vzdáme práva veta a návrh projde, nebudeme mít na další průběh vliv. Kvalifikovaná většina pro další krok se jistě najde a my budeme muset trestat občany za to, že uplatní ústavou zaručené svobody myšlení, svědomí a projevu. Dnes je trestné hanobení národa, rasy, etnika či vyznání. V budoucnu by mohlo být zakázáno říkat cokoli, co je v rozporu s politickou korektností a seznam „eurozločinů“ by se mohl prodlužovat v podstatě libovolně, když se definice „nenávistného projevu“ stane naprosto gumovou.

Progresivisté v diskusích s politickými odpůrci manipulativně vydávají manželství pro všechny, pozitivní diskriminaci či úřední změnu pohlaví bez operace za „lidská práva“. Evropská unie jim jde na ruku a prosazuje změny, které by to reflektovaly. Lidé s odlišným názorem, odpůrci stejnopohlavního manželství, genderových politik či LGBT+ ideologie mohou být označeni za šiřitele nenávisti, kteří omezují svobody druhých, a stíháni za homofobii, misogynii či transfobii. Zdá se vám to šílené? Možná, ale nikoli nemožné.

Petr Fiala to má těžké. Musí zvažovat naši pozici v EU. Piráti, kteří ve vládě mají ministra zahraničí Jana Lipavského, ho tlačí, aby s rozšířením hate speech a hate crime souhlasil, stejně jako sekce ministra pro evropské záležitosti za STAN Mikuláše Beka. Zahraniční politiku však řídí premiér, ne ministři zahraničí, i když jsou dva. Někdy je třeba dát přednost hodnotám a zásadám před účelovostí a chytráctvím. Nebo se vzbudíme a zjistíme, že v Unii zavedli po vzoru Orwella „ideozločiny“. A těch se lze dopustit i „závadným“ myšlením.

V rámci vzájemné spolupráce přebíráme z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!