Energetický pragmatismus zelených Němců

Německo je považováno za premianta v otázkách zelené transformace energetiky. Otázkou je, na kolik to odpovídá realitě. V každém případě by však pro nás Němci měli být příkladem a poučením, jak věci dělat i nedělat.

Pro úplné vyřazení uhlí z energetického mixu musí být nejprve vytvořeny dostatečně funkční podmínky. Potřebujeme zajistit energetickou cenovou dostupnost, spolehlivost i bezpečnost dodávek. Jakmile se to stane, můžeme se co nejrychleji pustit do dotažení naší klimatické neutrality, řekl německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck.

Tato slova nevyřkl tento bývalý spolupředseda německých Zelených někdy před deseti lety, ale v polovině roku 2023. Poté, co Německo investovalo již stovky miliard eur do výstavby obnovitelných zdrojů. A doslova pár týdnů poté, kdy i na Habeckův popud Němci odstavili své poslední jaderné elektrárny.

Pro ekologické aktivisty jsou Habeckova slova nepochybně trnem v oku. Zároveň jsou přiznáním, že německá transformace je i přes gigantické náklady zatím stále daleko od úspěchu. Určitě přitom stojí za to prozkoumat příčiny takto rozpačitého výsledku. Zejména pro nás, kteří stojíme teprve na prahu transformace, to může být výše zmíněné a mimořádně důležité poučení. Díky němu se ještě stále můžeme alespoň částečně vyhnout opakování německých chyb.

Realita před ideologií

Současně je však třeba Habeckův postoj i návodem pro české politiky, jak věci naopak dělat. Zelený Habeck totiž navzdory ideologii prokázal smysl pro pragmatismus. Jednoznačně srovnal žebříček priorit, přičemž energetickou bezpečnost postavil vysoko nad dekarbonizaci.

Je to logické, protože nedostatek elektřiny by zejména v zimě znamenal jediné. A sice, že by lidé pálili vše, co by jim přišlo pod ruku.

Česká vláda má ve svém programovém prohlášení vlastně stejnou větu, jakou pronesl Habeck. Pro uhelný útlum je třeba vytvořit podmínky. Ty však zatím vytvořeny nejsou. Dokonce lze říci, že se s jejich vytvářením ani nezačalo. Nemáme současně v EU vyjednán systém kapacitních plateb, který využívají pro své uhelné elektrárny například právě Němci. To je velmi varující. Na druhou stranu stále máme funkční uhelné elektrárny. A jak říkají i zelení Němci, i my potřebujeme zajistit energetickou cenovou dostupnost, spolehlivost i bezpečnost dodávek.

Převzato z iuhli.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme