Ekumenický klerikalismus

Ten může to a ten zas tohle.

Katolická církev má dlouhodobý problém s klerikalismem. Říká to papež František a katolíci mezi sebou vášnivě diskutují, v čem přesně diskutují. Za jeho neoddiskutovatelnou formulí – málem výstavní kousek – považuji zasahování kleriků do politiky nikoliv racionální argumentací, ale silou náboženské autority. V minulém týdnu se zformovala jakási ekumenická klerikální skupina a ukázal prstem, kdo by neměl působit ve veřejné správě. Tentokrát to jsou lidé z Aliance pro rodinu. Kdo příště? Očekávám scholastickou důslednost, takže to asi budou zástupci LGBT neziskovek. Anebo ti jsou chráněni a podezřelý je jen ten, kdo považuje manželství za svazek muže a ženy, což je podle všeho aktuálně nejnebezpečnější protidemokratická tendence? Přehodnocujeme zásadu konfesní neutrality státu a zavádíme nové náboženské autority?

Autor Jakub Kříž je advokát. Publikuje na svém blogu.