Ekonomické varování od zeleného think-tanku

Nová studie ukazuje, že jestli chce EU udržet ekonomickou stabilitu, nemůže splnit „klimatické cíle“. Autoři studie by přitom zjevně chtěli, aby se unie zadlužovala bez ohledu na realitu. Co si politici vyberou?

Novou studii britského ultralevicového zeleného think-tanku New Economics Foundation (v LN zde, na stránkách spolku zde) je možné číst dvojím způsobem. Buď jako varování před ekonomickým kolapsem EU, kvůli dogmatickému naplňování Green Dealu a pařížských „klimatických“ závazků. Nebo jako varování před neomluvitelnou rozpočtovou opatrností, která pohřbí „klimatické“ cíle a prohloubí kapitalistické společenské nerovnosti.

Z dikce stránek NEF je zřejmé, že autoři varují před tím druhým. V té souvislosti stojí za pozornost podívat se i po dalších materiálech, které think-tank na svých stránkách prezentuje. Ač jde o přehlídku levičáctví a krajního levičáctví, dárcům, i z řad velkých nadací, to zřejmě nijak nevadí. Jen za finanční rok 2021/2022 totiž poslali spolku více než, 2,2 milionu liber (skoro 60 milionů korun).

Na financování Green Dealu nejsou prostředky

Nejvíc zarážející a současně varující na celé studii je skutečnost, že spočítala něco, co nenechala spočítat Evropská komise. Byť je to její povinnost. Komise si totiž zvykla, že porušuje své povinnosti a k zeleným tématům nepředkládá povinné dopadové studie. Což jí u poslanců Evropského parlamentu nepochopitelně prochází. Výsledky studie NEF přitom dokazují, že mají pravdu ti, kteří říkají, že EK studie dopadů nedělá, protože by jí pak její plány nikdy nemohly projít.

Podle závěrů studie totiž pouze čtyři státy (Dánsko, Švédsko, Lotyšsko, Irsko) budou mít i v budoucnu dost prostředků na financování Green Dealu, aniž by porušily unijní fiskální pravidla. Tedy například povinnost držet schodek pod třemi procenty HDP. (Což ovšem již nyní nedodržují všechny členské státy.) Pokud budou členové dodržovat rozpočtová pravidla, nebo se o to alespoň snažit a nebudou dále rychle zvyšovat své zadlužení, nebudou státy reprezentující 50 procent unijního HDP schopné pokrýt ani spodní hranici výdajů, které jsou podle EK nutné k splnění klimatických cílů unie.

„Tato analýza ukazuje, že současná fiskální pravidla omezují mnoho vlád v provádění nezbytných zelených investic, což pravděpodobně zvýší ekonomické rozdíly mezi členskými státy a zpomalí opatření EU v oblasti klimatu,“

uvádí autoři studie na stránkách NEF. Nepokrytě pak vyzývají členské státy k dalšímu bezhlavému zadlužování. Neváhají přitom použít formulaci „politický cíl udržet dluh svévolně nízký“ a kritizují, že státy eurozóny si chtějí v budoucnu půjčit jen téměř polovinu toho, co ostatní státy G20 a méně než pětinu toho, co si půjčí Čína. A připomínají, že USA až do roku 2027 budou mít schodek vyšší než tři procenta HDP.

„Evropská unie je v úzkých. Komise by si měla vzít příklad z Ameriky a umožnit vyšší míru půjčování si pro implementaci opatření na ochranu klimatu,“ citovaly LN výrok jednoho z autorů studie Sebastiana Manga.

Naděje stále žije

Zeleným levičákům, kteří ovládají rozhodování Evropské unie je zjevně úplně jedno, do čeho státy chtějí vehnat. Protože na konci všeho půjčování je jen jediná stanice, která se jmenuje bankrot. Nebo komunismus. Jim by zřejmě nevadilo ani jedno. Ostatním Evropanům však ano.

Důležité teď bude, jestli si tuto dopadovou studii, byť ji její autoři tak vůbec nezamýšleli, přečtou poslanci. Především ti v jednotlivých státech. Protože oni to celé ještě můžou zastavit a nechat celý Green Deal předělat. Jen se mezi sebou musí domluvit. S touhle studií v ruce by se jim to mělo povést. O to snadněji, že je jisté, že EU sama s klimatem neudělá vůbec nic.

Převzato z iuhli.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme